Délmagyarország, 1992. június (82. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

DÉLMAGY HÉTFŐ, 1992. JÚN. 1., 82. ÉVF. 128. SZÁM VA: 1910-BEN ORSZÁG HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 222 FT, ARA: 9,60 FT Világembargó Jugoszlávia ellen Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombat éjjeli ülésén általános embargót fogadott el a jelenlegi, Szerbiából és Montenegróból álló Jugoszlávia ellen. A döntés teljes keres­kedelmi embargó bevezetését, az olajszál­lítások leállítását, a légi forgalom megszü ntetését, a külföldi javak befagyasztását, valamint a kulturális-, sport- és tudományos kapcsolatok felfüggesztését írja elő. A tárgyban tegnap állást foglalt a magyar kormány, BT-határozat egyik kidolgozója. A közlemény szerint a kormány a lehető legrövidebb időn belül konkrét utasítást ad minden magyar intézménynek a szankciók végrehajtását illetően. Üzletemberek a FÁK-ból Ünnepélyes megnyitóval kezdődött szombaton délelőtt 9 órakor Szegeden, a megyei önkormányzat épületében az a háromnapos találkozó, amely új alapokra helyezheti a FÁK-magyar kapcsolatokat. A nagy érdeklődéssel kísért ese­ményen kilencvenhét hazai vállalat, cég, vállalkozás, va­lamint negyvenhét Független Államok Közössége-beli válla­lat képviseltette magát hét köztársaságból: Fehér Orosz­országból, Ukrajnából, Orosz­országból, Kirgisztánból, Üz­begisztánból, Örményország­ból és Kazahsztánból. A meg­nyitó után azonnal megkezdőd­tek az üzleti tárgyalások, me­lyek eredményeképpen leg­alább 15-20 közvetlen kap­csolatfelvétel jött létre, szán­déknyilatkozatokkal, üzem­látogatásokkal. A találkozó második napjá­nak délelőttjén, vasárnap Mar­garita Alexeyeva a FÁK gaz­dasági szabályozóiról és a kereskedelmi együttműködés lehetőségeiről tartott előadást. Az előadásokat szekcióülé­sek, két-, illetve többoldalú üzleti tárgyalások követték. Ma 9 órakor plenáris üléssel kezdődik a program, majd újra tárgyalások következnek. Soroptimisták a torony alatt FOTÓ: ENYEDI ZOLTÁN Négy gyertyát gyújtottak; egyet a szegediekért, egyet a magyar unióért, egyet az euró­pai föderációért, egyet pedig a Soroptimist Internationalért. Történt mindez szombaton a városháza dísztermében, ami­kor a szegedi Soroptimista Klub huszonkét hölgytagját ünnepélyes avatási szertartás keretében felvették a nemzet­közi szervezetbe. A soropti­mista mozgalom, talán mon­dani sem kell, Amerikából indult 1921-ben, mára pedig az értelmes életre vágyó nők 95 ezres világszervezetévé ala­kult. Tagjai hivatással rendel­kező nők, akik az emberi jogok betartásáért, a nemzetközi megértésért, a nők helyzetének javításáért munkálkodnak. A szegediek egy éve kezdték tevékenységüket mozgássé­rültek, idős pedagógusok, er­délyi gyermekek támogatásá­val. Az immár hivatalosan is elismert soroptimisták szombat este a mozgáskorlátozott fia­talok rehabilitációs és sport­centrumának kuratóriumával közösen a mozgássérültek javára szerveztek nagyszabású gálaestet a Szegedi Nemzeti Színházban. (A gálaestről írásunk az 5. oldalon.) K. G. Mai mellékletünk: ILSPORLM Vendég voltam a Rotaryban Látogatás egy zártkörű klubban (6. oldal) Moszkva-Belgrád-kapcsolat Vasúti változásokról (3. oldal) Kíváncsiak vagyunk a véleményére Mi van a szegedi focival? Ezt a kérdést a kölcsönös bemutatkozás után, szinte féltő kíváncsisággal tette föl kollégánknak Nyilasi Tibor, amikor lapunk interjút kért a Ferencváros mesterétől. Majd mikor munkatársunk Havasi Mihállyal, a zöld-fehérek technikai igazgatójával beszélt, ő is ezt kérdezte: mi van a Szegeddel? És ezt kérdezzük Öntől, kedves olvasó, tisztelt sport­társunk: miért beteg a szegedi futball? Kell-e nagy egyesület, kell-e önálló futballklub? Öreg-e a Szeged SC, vagy túl sok a fiatal? Kell-e az egyesületnek a saját nevelésű játékos? Kit látnának szívesen vezetői posz­tokon ? És kiket a pályán? Milyennek látják az utánpótlást? És a bővebb merítési bázist: a Dózsát, a Vasutast, a Vásárhelyt? Mi vagy ki hiányzik Önnek személy szerint? Miről, kiről szeretne olvasni? írjon, kíváncsiak vagyunk a véleményére! Cím: Délmagyarország, 6740 Szeged, Sajtóház. A borítékra írják rá: VÉLEMÉNYEM. Apróságok Valaha, amikor először volt szerencsém nyugati irányban átlépni az országhatárt, apróságokon mérhettem le igazán, hogy egy másfajta világba érkeztem. Azon például, hogy nem hevertek csikkek az utcán. Azon, hogy a kis városkák, falvak külterülete is milyen rendezett volt. Hogy virágeső hullott alá a szépen rendben tartott házak erkélyeiről, hogy az utakat kőszegély választotta el a nyírt pázsitú, rendezett előkertektől és amikor esni kezdett, az aszfalton nem csi­csogott sáros latyak. És a színek, a reklámok, a tisztaság, az üzletek, vendéglők kellemes és forgalmas teraszai. - Hiába, más világ ez - mondogattam magamban, hozzá sorolva még az általam megsejthető okokat is, miszerint itt nyilván mindenki magáénak tudja környezetét. Valaki vagy valakik magáénak-magukénak tudhatja-tudhatják az üzemet, az üzletet, a vendéglőt. És egyik sem élhet meg tiszta, rendezett környezet nélkül. Hisz lépten-nyomon ott a konkurencia. - Nálunk vajon mikor lesz hasonló a világ? - kérdezget­tem magamtól, legyintve, hogy sosem. És mégis! Mert mife­lénk két év alatt akkorát változott a világ, mint előtte húsz esztendő alatt sem. Homlokzatok, portálok alakulnak ven­dégcsalogatóvá, az utak mentén lépten-nyomon új és új ben­zinkutak, vendéglők, üzletek színes reklámjain-kirakatain csillan meg a fény, visszatükrözve a környező virágok színeit. Apróságok csupán, de egy újfajta világ mindennapi bizonyságai arról, hogy megmozdult a tőke, hogy föléledt az eleddig elnyomatott vállalkozószellem. Szemmel látható, kézzel fogható bizonyságai annak, hogy mi is végre elindultunk egy oly irigyelt világ felé. Csak egyet nem tudok. Azt, hogy az elszegényedéssel, a munkanélküliség tömegessé válásával küszködő országban lesz-e forgalma az új és új benzinkutaknak, üzleteknek? Ülnek-e majd jó hangulatban vendégek az újonnan megnyitott éttermek teraszain? Ha pedig nem, mi lesz az új, szebb világ felé vívó vállalkozókedvvel és tökével? Azzal, amely komfortosabb jövőnket teremthetné meg. Szávay István Rémhír­terjesztés, üzleti alapon? Miskolc és Gödöllő után Szeged adott otthont a III. Környezettudományi Diákköri Konferenciának, mely az ENSZ „Környezet és Fejlődés Világkonferencia RIO '92" egyik magyarországi rendez­vénye. A konferencián majd min­den hazai felsőoktatási intéz­mény képviseltette magát, a diákok összesen 110 dolgoza­tot küldtek be, melyek - a zsűri szerint - rendkívül magas színvonalúak, és érződik rajtuk a fiatal nemzedék elkötelezett felelősségvállalása. A pénteki ünnepélyes plenáris megnyitó után szombaton 8 szekcióban folytak az előadások. Az esti fakultatív szakmai programok közül a legnagyobb érdeklődést a bécsi Kelet­Európai Intézet tájékoztatója keltette fel Kelet- és Délkelet­Európa környezeti állapotáról. Az előadás, témáját tekintve nem sok újdonsággal szolgált, (Folytatás a 3. oldalon.) Séta a nagybani piacon / Éjféli szieszta FOTÓ: SCHMIDT ANDREA Ami Budapesten évtize­dekig a Bosnyák volt, az Szegeden a Mars tér egyik sarka, vagyis a nagybani zöldség és gyümölcspiac. Lassan tulajdonképpen erre a helyre is érvényes lesz a múlt idő - mint ahogy a fővárosit is sikeresen szám­űzték a központból -, a hírek szerint ugyanis június köze­pén Dorozsmára költözik vevő, eladó, helypénzszedő. Mondják, kényelmesebben elférnek majd, bár ezt han­goztatták akkor is, amikor a Cserepes soron kellett pró­bálkozniuk. A nagybani per­sze akkor az igazi, ha egyút­tal északai is, érthető hát ­bár a képek mégis nappal készültek -, ha a tudósító péntek éjféltájt nézett szét a Mars téren. (írásunk a 4. oldalon.) Politikamentes Még szombaton késő este hosszú és részletes vitát kö­vetően a kongresszus elfogadta a Magyar Vöröskereszt új alapszabályát. A módosítások közül az egyik legfontosabb, hogy a jövőben 5 év helyett 4 évenként ül össze a szervezet legmagasabb döntéshozó fóru­ma, a kongresszus. Az új alap­szabály ezen túlmenően az eddigi 119-ről 69-re csökken­tette az országos vezetőség létszámát, egyes pontjaival erősítette a helyi szervek önállóságát is. Vagyis kisebb létszámmal, gördülékenyebben működő szervezet alapjait teremtette meg. A küldöttek arról is határoztak, hogy a jövőben a megyei titkárokat, valamint a főtitkárt pályázat útján választják meg. A kongresszust vasárnap személyesen üdvözölte a népjóléti miniszter. Surján László rövid felszólalásában hangoztatta: a vöröskeresztnek meg kell őriznie autonómiáját, politikamentességét. Egyetér­tett ugyanakkor azzal, hogy — az alapszabályban rögzítettek­nek megfelelően - a szervezet együttműködik a kormánnyal és a kormányszervekkel.

Next

/
Thumbnails
Contents