Telekkönyv, 1915 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1915 / 1-2. szám - Az uj telekkönyvi statisztika

2 / Az uj telekkönyvi statisztika. Irta Sági János. A hivatalok leggyülöltebb, leglélekölőbb munkája a statisztika. A rubrikák rostaszerü mezejétől valóságosan irtó­zik a lélek. Az uj év, minden hivatalra keserűséggel kezdődik, mert a tisztviselőket valóságosan megkínozzák a statisztikák. A sok száz rovatba a számok erdejét kell irni. A számoknak egyezni kell alulról felfelé, jobbról balra, féloldalt, felfelé. Ha ezt a rovatot amazzal összeadom, emebből kivonom s az ered­ményt a jobb szélsővel összevetem: ki kell jönni a főösszegnek. Ennek egyezni kell a B. kimutatás 45. rovatával, ha kivonom ebből a G. kimutatás 85. rovatát. Ha valahol egy szám hibá­zik: kezdhetem újra és újra a statisztika összeállitását. Végre is jónak találom. Felterjesztjük a közvetlen felügyeleti ható­sághoz, az megállapitja, hogy a 64. főrovat 3. alrovatában egy­gyel kevesebb a szám, mint a B. kimutatás 78. főrovatának 42 EL (1. a) alrovatában. Visszaküldi a kimutatást. Néhány nap ismét rágódhatunk rajta. Felterjesztjük újra a közvetlen felügyeleti hatósághoz, amely főlebb küldi. Itt ismét találnak valami hibát, leküldik tehát az alantas hivatalnak, ez a még alantasabbnak. Ismét kezdődik a gyötrődés, az izzadás, a mér­gelődés. No most már jónak látja a kimutatást az első, a má­sodik, a harmadik fórum. Igen ám, de most meg a miniszté­rium, azután az Országos statisztikai hivatal jön rá, hogy az abaujtornavármegyei nép nem 945,642, hanem 945,643 selyem­gubót termelt s hogy büdsárkutyabagoson az önálló ügyek száma 945 és nem 944 volt. A dologban azután az a nagy­szerű, hogy senki nem tudja pontosan, hogy az önálló ügynek hol van a határa? Eljön az uj évben a fákat virágba boritó tavasz, de szé­les e hazánknak majd minden hivatala még mindig izzad azon, hogy az állami utkaparó másfél percenkint kilencvenkilencet lépett-e vagy százat, a 10,000 telekkönyvi beadványból pedig 7496 volt-e az ügy vagy 7457 ? Senki se vádoljon azzal, hogy léhán és cinikusan akarom kissebbiteni a statisztika nemzetgazdasági fontosságát s hogy megrovom a statisztika pontosságát kivánó felügyeleti intéz­kedéseket. Nem. Statisztika kell. Anélkül nem boldogul sem törvény­hozó, sem igazságügyi reformátor, sem közgazdász, sem iró,

Next

/
Thumbnails
Contents