Telekkönyv, 1896-1897 (1. évfolyam, 11-12. szám)

1897 / Tartalommutató

339 Tartalomjegyzék a „Telekkönyv" első évfolyamáról. Czikkek. A tkvi rend. 99. § áról. Káplány Géza, szegi di kir. Ítélőtáblai bírótól. 1., 81 , 106. 1. Behatárolás és határleirás tagosítás esetében. Székely Ferencz. kolozsvári kataszt. hitelesítő főmérnöktől. 6. 1. Vázrajzok készítése a betétszerkesztési eljárás során. Dr. Kemény Andor, betét­szerkesztő kir. albirótól. 12., 52. 1. Az ingatlannak részben változott, részben változatlan telekkönyvi állással való át­jegyzése. Kritsa Izidor, csíkszeredai kir. telekkönyvvezetőtől. 17., 148. 1. Biztosítási végrehajtási zárlat ingatlanok haszonélvezetére. Káplány Géza, szegedi kir. ítélőtáblai bírótól. 19. 1. A birtokrendezés és a telekkönyv. Deák Gyula, birtokrendező mérnöktől. 23., 57. 1. • A második ezredév küszöbén. Káplány Géza, szegedi kir. ítélőtáblai bírótól. 41. 1. Biztosítási végrehajtási zárlat ingatlanok haszonélvezetére. Erdélyi Oszkár, kir. tkvi betétszerkesztő bírótól. 43. 1 Engedmény és alzálogjog. Káplány Géza, szegedi kir. itétőtáblai bírótól. 44. 1. Mily eljárás követendő a több telekjegyzőkönyvben felvett ingatlan bejegyzése kö­rül? Stegmüller János, perlaki kir. jbirósági írnoktól. 49. 70. 1. Miféle költségeket kell az utóajánlattevőnek előlegezni ? Káplány Géza, szegedi kir. ítélőtáblai birótól. 59. 1. A tényleges birtokos tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvben bejegyzését tárgyazó munkálatokról. Kuthy István, bonyhádi kir. s.-telekkönyvvezetőtol. 61. 1. Az 1889: XXXVIII. t cz. 5 és 6. §-aihoz. Dr. Molnár Jákó, kir. tkvi betétszer­kesztő albirótól. 65 1. A patakok telekkönyvvezéséről. Sigmától. 68. 1. Behatárolás és határleirás általános tagosítás esttében. Deák Gyula, birtokrendező mérnöktől. 75. 1 A 45,610/1895. számú i. m. rendeletben észlelt fogyatkozás. Bereghy Endre, bpesti I—III. ker. kir. jbirósági telekkönyvvezetőtől. 86. 1. A betét^zerkesztési utasítás 49. és 58. §-aihoz. Pakot Lajos, kir. tkvi betétszer­kesztő telekkönyvvezetőtől. 87. 1. Végrehajtási zálogjog előjegyzése kielégítési végrehajtási végzés alapján. Kaló Imre, kir. tkvi betétszerkesztő birótól. 118. 1. A betétszerkesztési utasítás 58. Ij-ához. Elek János, kir. tkvi betétszerkesztő s.-te­lekkönyvvezetőtől. 121. 1. Betétszerkesztési feladvány. Várady Endre, kir. tkvi betétszerkesztőtől. 125. 1. A tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséről és a telekjegyzőkönyvi bejegy­zéseknek helyesbítéséről Dr. Kemény Andor. kir. tkvi betétszerkesztő al­birótól. 138., 178., 209., 225 , 258., 281., 326. 1. A végrehajtási törvény 45., 182. és 201. §-aihoz. Kaló Imre, kir. tkvi betétszer­kesztő birótól. 140. 1. A lejegyzésről s eldarabolásról, tekintettel a tulajdonostársak beleegyezésére. Mato­lay Gábor, gálszécsi kir. albirótól. 143. 1. Végrehajtási zálogjog előjegyzése kielégítési végrehajtást rendelő végzés alapján. Dr. Kemény Andor, kir. tkvi betétszerkesztő albirótól. 145. 1. Mily eljárás követendő a több telekjegyzőkönyvben felvett ingatlan bejegyzése kö­rül ? Katona Gábortól. 155. 1. Zálogjogi bejegyzés a tkvi renüt. 72. §-a alapján. Kaló Imre, kir. tkvi betétszer­kesztő birótól. 181. 1. A betétszerkesztési utasítás 49. és 58. Íjához. Dr. Molnár Jákó, kir. tkvi betét­szerkesztő albirótól. 183. 1. , Az ingatlannak változatlan telekkönyvi állással való átjegyzése. Stegmüller János perlaki kir. jbirósági Írnoktól. 185. 1. A közös tulajdon és ennek felosztása. Travnik Pál, breznóbányai tkvvezetőtől. 218. 1. A több telekjegyzőkönyvben levő ingatlanok összesítéséről. Stegmüller János, per­laki kir. jbirósági Írnoktól. 220. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents