Polgári jog, 1931 (7. évfolyam, 1-10. szám)

1931 / 1. szám - A férj holtnak nyilvánítása után tiz hó leteltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége 1. [r.]

VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 1931. JANUÁR POLGÁRI JOG «4y^G(?ki4 Főszerkesztő: ^ Dr. MESZLÉNY ARTÚR Szerkesztik: í^fete BECK SALAMON Dr. VARÁN NA! |STV IIW i - -Mag A férj holtnak nyilvánítása után tíz hó le­teltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége.;)') r Irta: Dr. Tóth György, a Kúria bírája J17 I. A házassági jog alkalmazása terén még mindig vannak oly sötét folyosók, amelyek feltétlenül igénylik a jobb, tökéletesebb megvilágítást, hogy a gyakorlati jogászok tapogatózás helyett teljes biztonsággal mo­zoghassanak ezeken a területeken is. A jog alkalmazása terén a legnagyobb határozottságra és a lehető legna­gyobb tökéletességre kell törekedni — már amennyiben a jogalkalmazás művészete az élet szokatlan változatai közepette erre képes, mert minden formula előre meg nem határozható számú ember sorsát érinti. A most megbeszélés alá vett kérdés különös jelen­tősége a nagyüzemű embermészárlás: a világháború 1) E cikkem 1930. XII. 20-án már készen volt, amikor a J. K. 1930. XII. 15-iki (24.) számában dr. Szladits Károly egye­temi tanár úr „Holtnaknyilvánítás" c. cikkét olvastam. Dol­gozatom gondolatmenetén és felépítésén mit se változtattam, csupán a dr Szladits cikkében foglaltakat kritikailag bedol­goztam. Igen örvendek, hogy e kérdéshez ex kathedra is hozzászólott, mert ezúton kétségtelenül tisztázódni fog e foly­ton megújuló törvénymagyarázati probléma. 2) Az idetartozó monográfiák felsorolva: Szladits—Új­laki irodalmi mutatójában. Külön ajánlom mindenkinek a figyelmébe: Grossehmid B.: A házassági törvény. (I—II., kötet 1908. Bp.) c. forrás­munkáját. Legutóbb dr. Szladits K.: A holtnaknyilvánítás. J. K. 1930. XII. 15.

Next

/
Thumbnails
Contents