Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1935 (3. évfolyam, 9-12. szám)

1935 / Tartalommutató

58.; TARTALOMJEGYZÉK AZ 1935. ÉVI III. ÉVFOLYAMRÓL Előadások és tanulmányok: Magánjog: Di. Gallia Béla: A nyugdíjvalorizáció hatásai 19 Hozzászólások: dr. Vincenti Gusztáv, dr. Proszivimmer Béla .... 31—40 Dr. Blau György: Tartozások csökkentése, mint válságjogi követelmény.' 63 Dr. Mzsalovszky Endre: A lengyel kötelmijogi törvénykönyv általános rendelkezései . 184 Dr. Islvánfjy László: Ingatlantulajdon és légi közlekedés 338 Dr. Meszlény Artnr: A megbízás, mint szervezetjogi ügylet 47:5 Hitel- és gazdasági jog: Dr. Hcitzer Béla: Részvénytársaság igazgatósági tagjainak felelőssége 41 Hozzászólások: dr. György Ernő, dr. Pethö Tibor, dr. \uer Pál, dr. Nizsalovszky Endre 49 Dr. Koós Zoltán: Aranyzáradék és pénzrendszer 11" Hozzászólások: dr. Nyulászi János, dr. Szladits Károly, dr. Prosz­wimmer Béla, dr. Liebmann Ernő, dr. Görög Frigyes, dr. Rapoch Géza, dr. Medvigy Gábor, dr. Gusztáv Kornél, Schulz Pál 504—51(5 Dr. Túry Sándor Kornél: Gazdaságellenes tényezők a jogban, különös tekintettel a kereskedelmi jogra 212 Hozzászólások: dr. Xizsalovszky Endre, dr. Beck Salamon, dr. Gündisch Guidó, dr. Gusztáv Kornél 244—250 Dr. Huppert Leó: Részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság . . 298 Dr. harasztosi Király Ferenc: Kitöltetlen jogszabályok gazdasági jogunk­ban, különösen a karteljogban 309 Kiilley Rhorer Viktor: A biztosítási ügynökökről 417 Hozzászólások: dr. Gold Simon, dr. Besnyö Bernát, dr. Barta Jenő, dr Kutasi Elemér 440—472 Büntető jog: Dr. Finkey Ferenc: Büntető peror\oslati rendszerünk revíziójához .... 139 Dr. Auer György: Javíthatunk-e büntető bírósági eljárásunkon? 251 Törvénykezési eljárási jog: ///. dr. Nagy Dezső: Perismétlés 270 Jogtörténelem és egyházjog: Dr. viski Illés József: Ünnepi beszéd a Corpus Juris Hungarici első kiadásának 350-ik évfordulóján 1 Dr. Stolpa József: A római jog és Egyházjog kodifikációjának emlékért, Rómában megtartott kongresszus 174

Next

/
Thumbnails
Contents