Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1935 (3. évfolyam, 9-12. szám)

1935 / Tartalommutató

584 Közjog: ür. Egyed István: Az új államrendszerek és a magyar alkotmány . . • • 547 Pénzügyi jog: Dr. Bodroghy József: Eseti jogalkotás és adóreform 94 Vegyes tartalmú tanulmányok: Dr. Újlaki Géza: A nemi betegségek megelőzéséről és leküzdéséről szóló törvénytervezet magánjogi és büntetőjogi vonatkozásai 485 Dr. Kauser Lipót: „Fogalomkultusz" és „életszerűség" 567 A Magyar Jogászegylet szemléje: Jegyzőkönyv a Magyar Jogászegylet hiteljogi szakosztályának 1934. május 4-én megtartott üléséről 112 Jegyzőkönyv a Magyar Jogászegylet 1934. december 15-én tartott évi rendes közgyűléséről 112 Baumgarten Nándor halála 415 Grosschmid ünnep a Magyar Jogászegyletben 582

Next

/
Thumbnails
Contents