Közgazdaság és pénzügy, 1932 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1932 / Tartalommutató

Közgazdaság és Pénzügy rendszeres tárgymutatói a. A) Adók. 1. Adók általában. Az új adórendeletről. Dr. Gl. A. — — — — — — — — 77 A pénzügyi közigazgatási bíráskodás reformja. Dr. Nagy Dezső Bálint. — — — — — — — — — — — — — 97 Új rendelkezések a társulati adó ós jövedelmi adó területén. Dr. Glücksthal Andor. — — — — — — — — — 137 Miért nincs pénzügyi kihágási döntvénytárunk? Dr. Ernyei Béla. 149, 164 A látszatadó és a minimális jövedelemadó. — — — — — 170 2. Házadó. Ideiglenes házadómentesség. — — — — — — — — — 17 A behajthatatlan házbérek után járó adók törlése. — — — — 72 A legnagyobb ideiglenes házadómentesség megilleti az új épületet, ha a telken évekkel előbb épület állott is. — — — — 96 A házbérjövedelem megadóztatása. Dr. vitéz Tanka Tibor. — — 127 Részvénytársasági alapon működő sportháznak kizárólag az egye­sület céljait szolgáló részeit sem illeti meg az állandó házadó­mentesség. — — — — — — — — — — — — 173 A rendszerint bérbeadás útján hasznosított, de a bevallásadás idejében üresen álló épületek vagy épületrészek adóalapját becslés útján kell megállapítani. — — — — — — — 174 A község szélétől legalább 2 kilométernyi távolságban fekvő épü­letek haszonérték-megállapításánál 20%-os bérosökkentési le­vonást a legkisebb haszonérték alapján kiszámított bérmeg­állapításnál is alkalmazni kell. — — — — — — — 174 Néhány szó a házfőbérletekről. Dr. Czigler István. — — — — 179 A házadó alapjául a tényleg fizetett bér veendő és becslésnek nincs helye, ha a vállalat munkása a lakást bérfizetés elle­nében bérli. — — — — — — — — — — — — 191 3. Kereseti adó. Nem tartozik a közigazgatási bíróság hatáskörébe annak eldön-

Next

/
Thumbnails
Contents