Kisebbségi iskolaügy, 1930 (2. évfolyam, 1-6. szám)

1930 / 1. szám

SEBBSÉGI ISKOLAÜGY MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI t SZEMLE MELLÉKLETE JANUÁR 16. 193Q 1. SZÁM Taitalom: Gál Kelemen dr. : Egyetemi előkészítő év. - Tanítók előléptető vizsgalata. — Az 1930. évben tartandó véglegesítő vizsgára való elő­készülés. — Iskolai iratok felülbélyegzése. — 55 éves életkor és 30 évi szolgálat számítása. — Korengedély iránti kérvények. — A középiskolai tanszemélyzet szabályzata. Egyetemi előkészítő év. Irta: Gál Kelemen dr. Hosszas várakozás után végre megjelent az előkészítő év szervezésére vonatkozó rendelet. Folyóiratokban, lapokban, szak­körökben hosszú viták folytak arról a kérdésről, hogy hol kell szervezni az előkészitő évet, a liceumon-e vagy az egyetemen ? Mindkét álláspontnak voltak és vannak hivei. Némelyek, főkép a középiskolai tanárok, azt kívánják, hogy csatoltassék a lí­ceumhoz. Mások, elsősorban az egyetemi tanárok, az egyetemen kívánják szervezni. Akik az előkészitő évet a líceumon kívánják szervezni, felfogásukat a következő érvekkel támogatják: A tanár és tanuló között közelebbi, melegebb, meghittebb a viszony, az egyéniség, a képességek megismerésére alkal­masabb. Az egyetemen ? Az ország különböző részeiből jönnek össze a tanulók nagy számban. Befogadásukra nem elég tága­sak és nincsenek kellő számban a helyiségek. A szaki irányban való előkészület elsősorban gyakorlati előadásokkal és labora­tóriumi munkával történhetik. Ezeknek a vezetése és ellenőr­zése az előadó tanárok, asszisztensek, sef de lucrári-k dolga lesz. Ezért sok ilyen állást kell szervezni, ami nagy költséggel jár. Az egyetemek amugyis túlzsúfolt teendőit lehetetlenül szaporitja. Ha a líceumban szervezik, a tanárok közvetlenebbül fog­lalkoznak velük, munkájukat vezetik, őket magukat fegyelmezik. Ilyen előkészitő év vezetésével való megbízás ösztönzés és biz­1

Next

/
Thumbnails
Contents