Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1872

rév 3*1« TARTALOM. —^^aaAAAA/VAA/vv^----------­A csik-somiyói gymnasium történetéhez. Hl, Az ifjúság névsora. IV. Statistikai kimutatás. V. Gymnasiumi s ifjúsági könyvtár. VI. Természettani szertár. VII. Terménytár. VIII. Vegyesek tára. IX. Jutalmak. X. Értesítő. Tanodat é rte sité s eU: I. Tanári kar. II. Tanterv. _EtöLD|48'H'|

Next

/
Thumbnails
Contents