Bogdányi Gábor, Fabiny Tamás, Prőhle Gergely szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 15 (2009). Különszám

CREDO Evangélikus műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XV. évfolyam, 2009. különszám JELEN SZÁMUNK SZERKESZTŐI Bogdányi Gábor Fabiny Tamás Prőhle Gergely Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Szöveggondozók: Miklósné Székács Judit, Petri Gábor. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1790 Ft, egy szám ára 895 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 6260 Ft vagy 25 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.), a Huszár Gál Papír- és Könyvkereskedésben (1054 Budapest, Deák tér 4.). Nyomta és kötötte: Prime Rate Kft. Felelős vezető: dr. Tomcsányi Péter ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents