Bogdányi Gábor, Fabiny Tamás, Prőhle Gergely szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 15 (2009). Különszám

MÁNYOKI JÁNOS Egy szakasz végén 4 Egyház és stratégia 5 VARGA CSABA Stratégia az egyházért 6 Elő kövek egyháza Élő kövek egyháza - Az evangélikus megújulás stratégiája 11 Hozzászólások társadalompolitikai szemszögből , CSERMELY PÉTER Értékőrző, értékteremtő, együttműködő egyház 27 CSEPELI GYÖRGY Egyház és hálózat 29 TAMÁS PÁL Szakadás és folyamatosság 31 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Az evangélikus egyház távlatos látomása 35 KAMARÁS ISTVÁN Hogy még jobban röpüljön a zászlóshajó 36 MARGÓCSY ISTVÁN Az evangélikus értelmiség feladata 39 SCHULEK ÁGOSTON Az egyház mint „szellemi felsőház" 41 Hozzászó l ások teológiai szemszögb ől REUSS ANDRÁS Milyenné legyünk, ha Krisztus reformátor; egyháza vagyunk? 43 CSEPREGI ANDRÁS Evangélikus identitás és spiritualitás 48

Next

/
Thumbnails
Contents