Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 1 (1995) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA I. évfolyam 1995. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE tiszteletbeli elnök FRENKL RÓBERT elnök BÁRDOSSY GYÖRGY szerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő Andorka Rudolf Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás id. Fabiny Tibor írj. Fasang Árpád Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Muntag Andor Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály Vajda Ferenc A borítót - Albrecht Dürer és id. Lucas Cranach metszeteinek felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szölló's Mihály. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438, 134-3567. Egy szám ára: 190 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Külföldi megrendelés esetén a mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a kiadóhivatalban és az evangélikus iratterjesztésben. Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 95-0905 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents