Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 1 (1995) 1-2. sz.

Tartalomj egy zék 3 Veöreös Imre Köszöntés 3 Bárdossy György Tisztelt Olvasó! 4 Frenkl Róbert Szilárd reménységgel 5 Fabiny Tamás A tékozló apa 9 Boleratzky Lóránd D. Ordass Lajos püspöksége és rehabilitálása 13 Kovács Imre Olvasás (vers) 14 Vajda Ferenc Harsányi János, a Fasor Nobel-díjasa 16 Jánosy István Örök szolgálat, Litánia (vers) 17 Tóth-Szöllős Mihály Múlt és jövő között. Az evangélikus egyház zsinata 29 Szebik Imre Társadalmunk segítségigénye és az egyház szeretetszolgálata 35 Frenkl Róbert Szociáletika - életvédelem. „Az Elet Evangéliuma" kezdetű pápai enciklika nyomán 40 Kovács Imre Pilinszky fó'zni tanul (vers) 41 Cserháti Péter Megmaradunk. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség hét éve 46 Jeszenszky Géza Trianon - hetvenöt év távlatából

Next

/
Thumbnails
Contents