Evangélikus gimnázium, Besztercebánya, 1911

£ 'Oi3 A B ÉSZTÉ RCZE BÁ N YAI ÁG. HITV. EV. GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1911-12. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : VARGA MIHÁLY, IGAZGATÓ. BESZTERCZEBÁNYÁN, NYOMATOTT MACHOLD FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents