Evangélikus gimnázium, Besztercebánya, 1911

Az 1912 — 13. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. I. osztály. Győry V.: Luther Márton kis kátéja. Bereczky Sándor: Bibliai történetek. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan. I. rész. Alaktan. 5. kiadás. Hittrich Ödön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv az I. oszt. számára. 2. kiadás. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan. 1. rész az I. oszt. számára. 15. kiadás. Lehr A.—Riedl Fr.: Magyar olvasókönyv. I. köt. 7. kiadás. Lasz Samu: Földrajz. I. kötet. 5. kiadás. Arany D.—Szíjártó M.—Dietz L.: Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. I. rész. 3. kiadás. Horti H.—Szinte Q.: Rajzoló geometria. 1. rész. 8. kiadás. Szterényi H.: Természetrajz. I. kötet. 6. kiadás. II. osztály. Bereczky S.: Bibliai történetek. Schuster Alfréd: Elemi latin nyelvtan. II. rész. Schuster Alfréd: A latin alaktan rövid összefoglalása. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan. II. rész. 11. kiadás. Lehr A.—Riedl Fr.: Magyar olvasókönyv. II. köt. 6. kiad. Lasz Samu: Földrajz. II. kötet. 4. kiadás. Arany D.—Szíjártó M.—Dietz L.: Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. II.—III. rész. 3. kiadás, Horti H.—Szinte Q.: Rajzoló geometria. II. rész, II. oszt. számára. 5. kiadás. Szterényi Hugó: -Természetrajz. II. kötet. 4. kiadás.

Next

/
Thumbnails
Contents