Békési Élet, 1981 (16. évfolyam)

1981 / 1. szám - TANULMÁNYOK - Mosolygó László: A gazdasági társulások néhány sajátossága Békés megyében

A gazdasági társulások néhány sajátossága Békés megyében MOSOLYGÓ LÁSZLÓ 1. BEVEZETÉS A modern mezőgazdaság egyik sajátos jelensége a termelőerők fejlődése következtében kialakuló integráció. Szervezetileg többféle vetületben jelenhet meg. Magyarországon a mezőgazdaság integrációjának legelterjedtebb szervezetei a gazdasági társulások (MÁR­TON J. 1977). E tanulmány - egy a megye mezőgazdaságának integrációjára vonatkozó szélesebb vizs­gálat részeként - csak a gazdasági társulásokkal foglalkozik. A megyében lévő agrár­ipari egyesülés egy korábbi dolgozat tárgya (MOSOLYGÓ L. 1980), az egyéb integrációs jelenségek (rendszerek, társulásként működő rendszerek stb.) vizsgálata pedig folyamatban van. A gazdasági társulások Békés megyében is fontos szerepet töltenek be az integrálódás folyamatában. Erre utal jelentős számuk és kiterjedt vonzáskörük. A mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytató társulások elterjedését tekintve - 1978-as adatok alapján - a megyék között nemcsak abszolút értelemben, hanem a nagyüzemek egységnyi számára jutó társu­lásokat tekintve is Békés megye vezet. E tanulmány célja a Békés megyei gazdasági társulások fontosabb kérdéseinek elemzése. A társulások elvileg a vizsgálatok széles - több tudományt is érdeklő - körét vonzzák. A gyakorlati munkában azonban számos, az adatok beszerzésével és használhatóságával összefüggő probléma merül föl. Ezek közül a legnagyobb az, hogy nincs egységes, átfogó és megbízható alapadat-szolgáltatás a gazdasági társulásokról. A vizsgálat során így sok adat használatától el kellett tekinteni részben az összehasonlít­hatóság lehetőségének, részben a megbízhatóságnak a hiányában. Ezért a tanulmány a gaz­dasági társulások szerteágazó témaköréből - a megközelítési lehetőségekhez is igazodva ­csak a fontosabbnak ítélt kérdésekkel foglalkozik. 2. AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG VÁLLALATAINAK INTEGRÁCIÓS AKTIVITÁSA A vonatkozó adatok szerint Békés megye gyakorlatilag minden állami gazdasága és ter­melőszövetkezete tagja több-kevesebb gazdasági társulásnak. Az integrációs aktivitás mér­tékét tekintve - melyet jól közelít az egy gazdálkodó egységre jutó részvételek száma ­első helyen az állami gazdaságok állnak. Ezek egyenként átlagosan tíz gazdasági társulásban vesznek részt (1. táblázat). Ennél kisebb aktivitást mutatnak a termelőszövetkezetek, s egészen minimális az élelmi­szeripari üzemek részvétele. A gazdasági társulások összetételének e szektorális differenciái országosan is érzékelhetők. Ennek egyik oka az iparban és a mezőgazdaságban, valamint 3

Next

/
Thumbnails
Contents