Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1909. január-december (12. évfolyam, 1-51. szám)

Melléklet „Békésvíírmegye Hivatalos Lapja44 1910. 9. szamához. Tárgy Hivatalos lap oldal száma i. ii. in. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő, valamint további intézkedést nem igénylő rendeletek. A Á Árviz elleni védekezés 10 Állattenyésztési felügyelők uj elnevezése 19 Arvaügyek mikénti beküldése 28 Alispáni jelentés a februári közgyűlésre 'Albrecht Károly segélyének megtagadása 35 79 Ausztriában iparigazolványt nyert iparosok országos vásárokon való árulása 101 Alispáni jelentés a májusi közgyűlésre "Aradi vértanuk kivégzési helyének megváltása 120 149 Alügyész hatásköre 173 Ausztriába kivitelre szánt hulla-szállitmánvoknak az állatorvos pecsétje 201 Alispáni jelentés az októberi közgyűlésre 237 “Srczképes igazolványok megújítása 278 Ahispáni jelentés a deczemberi közgyűlésre-338 Állati hullák, hulláinak vasúti szállítása 320 B Bor, sör és szeszes italokat tartalmazó palaczkok mennyiség tart. megjelölése 15 Békéscsabai hadszerkészletraktár kibővítése 58 Borhamisítás és a hamisított bor forgalomba hozatala 113 Bornyilvántartás 147 Bécsi magyar egyesület pártoló tagsága 148 Békési kosárfonó segélye 149 Betegsegélyezési járulékokra fizetések 157 Békési vashid feljárójához vett terület szerződése 166 Bornyilvántartás 168 Budai Bálint segélyezése 252 C Cs. Csete József segélye 9 Czukor és takarmányrépát pusztító bogarak irtása. 78 11 Dögterek legeltetése és növénytermése 190 Dögtelepen állatokat tartani és veteményezni tilos 194 Demcsák Pál segélyezése 293 Dohánybeváltási bizottságok működése 313 k í; Építkezések bejelentése ■ ' 83 Elmebetegek és kísérőik vasúti menetdíj kedvezménye 298 Gádoros község segélyezése 309

Next

/
Thumbnails
Contents