Békés Megyei Népújság, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-02 / 128. szám

o 1987. június 2., hedd „Szereztünk magunknak egy kellemes délelőttöt” Hűvös, borongós idő kö­szöntötte az elmúlt hét vé­gén, szombaton Békéscsa­bán az immár negyedik al­kalommal megrendezett Bé­kés megyei Népszava-f utó­verseny résztvevőit. A Len- csési lakótelep háztömbjei között kanyargó pályát a megyei kismaratonira jelent­kezett 59 igazolt versenyző „járatta be”. Fél 10-kor pe­dig a szemerkélő esőben dr. Pánczél Pál, a Népszava Lap- és Könyvkiadó keres­kedelmi és értékesítési osz­tályának vezetője üdvözölte a viharsarki tömegsportren­dezvény három számának — családi futás, női és férfi egyéni — amatőr résztvevőit. A családi kocogás 1700 mé­terén 18 család küzdött a he­lyezésekért. A célba elsőként a békéscsabai Ugrai Gábor érkezett két gyermekével, a 15 éves Katalinnal és a 14 esztendős Gáborral. Eddig minden alkalommal futot­tak, bár az első megyei Nép- szava-versenyen csak a 3. helyet sikerült megszerezni­ük, azóta viszont évről évre nem találnak legyőzőre. — Az olimpiai ötpróba 50 km-es gyaloglását, az ugyan­csak 50 km-es kerékpártúrá­ját és az 1000 méteres futást már teljesítettük — meséli az apuka, Ugrai Gábor. — Ez utóbbi jó bemelegítés volt a mostani távhoz. Egyébként heti 2-3 alkalommal már megszokásból is lefutjuk a 3000 métert ... A női egyéni 3300 méterén 24 induló közül a medgyes- egyházi általános iskola 8. osztályos tanulója, Rajtár Mária Mónika érkezett elő­ször a célba. Második lett is­kolatársa, Varga Anita. A lá­nyok nem egyedül jöttek Bé­késcsabára, elkísérte őket ta­náruk, Nyári István is, aki férfi egyéniben állt a rajt­vonalhoz. — Drukkolunk a tanár úr­nak.— mondja Mónika —, ő ugyanis a titkos esélyes. A tanítványok jóslata be­vált, ugyanis a 35 induló kö­zül a medgyesegyházi mate­matika-fizika szakos tanár nagy fölénnyel, elsőként ér­kezett célba. Mint kiderült. Nyári István is régi bútor­darab a futóversenyen. Ed­dig mindegyik megyei Nép- szava-futáson részt vett, s nyert. — Nekem a futás a hob­bim — mondja a tanár úr, aki rendszeresen részt vesz az amatőr versenyeken. Az értékes nyeremények mellett minden futó elége­dett lehetett. A budapesti Somkuti Nándor és felesége a hét végét békéscsabai ba­rátainál töltötte, s arról „hí­res”, hogy férfi egyéniben ő érkezett utolsóként a célba. — Először indulok ilyen futóversenyen, bár az ered­ményem igazán nem kíván­kozik az újságba, ám szerez­tünk magunknak egy kelle­mes délelőttöt. Egyébként legközelebb már csakazért is ismét rajthoz állok ... A Békés megyei Népszava 87. futóversény eredmény- hirdetése és díjkiosztása előtt pihentetőül a versenyzők a KISZ-iskola tornatermében tapsolhattak a gyomaendrődi Körösmenti néptáncegyüttes műsorának. H. E. Eredmények. Családi futás, 1700 m: 1. Ugrai Gábor és csa­ládja (Békéscsaba), 2. KrátkiMi­hály és családja (Békéscsaba), 3. Pozsár József és családja (Bé­késcsaba) . Női egyéni, 3300 m: 1. Rajtár Mária Mónika (Medgyesegyhá- za). 2. Varga Anita Medgyes­egyháza), 3. Mosolygó Erika (Orosháza). Férfi egyéni, 5000 m: 1. Nyári István (Medgyesegyháza), 2. Molnár György (Békéscsaba), 3. Körösi Tibor (Békéscsaba). Fotó: Fábián István SPORT SPORT SPORT SPORT Készülődés az olimpiai selejtezőre Gsaknem negyed évszázad után találkozik szerdán új­ból a magyar és svéd olim­piai labdarúgó-válogatott. A Fáy utcában 18 órakor kez­dődő mérkőzés — játékveze­tő az osztrák Holzmann •— a negyedik selejtezője a ma­gyar csapatnak az olimpiai selejtező csoportban. Az ed­digi három összecsapáson jobban nem is szerepelhe­tett volna az együttes, hiszen tavaly Dublinban 2—1-re verte Írországot, idén ápri­lisban, szintén idegenben 2—o arányban fektette két- vállra Franciaországot, majd május 13-án a spanyolok el­len az Üllői úton 2—1-re nyert Verebes József szövet­ségi kapitány csapata. Svédország eddig két ösz- szecsapáson jutott túl. Ta­valy novemberben — ide­genben — Spanyolországgal 1—l-et értek el a skandi­návok, majd május ötödikén 1—0-ra verték Malmőben az íreket. A magyar együttes számára nemcsak a csoport­ban lesz ez a negyedik erő­próba, de a svédekkel is. A múltban — selejtezőket és olimpiai döntőket is ide szá­mítva — háromszor találko­zott a két nemzet olimpiai együttese, a mérleg magyar szempontból kedvező. Az eddigi eredmények: 1952. július 28.: 6—0 (3—0) — Helsinki; 1963. május 4.: 4—o (0—0) — Budapest; 1963. október 27.: 2—2 (2—2) — Göteborg. A magyar olimpiai csapat valamennyi eddigi eredmé­nyét figyelembe véve a mérleg kiváló, 59 mérkőzés — 44 győzelem, 5 döntetlen, 10 vereség, 153:59-es gól- különbség. A szerdai selejtező előtt az európai „C” 1. Magyaro. 2. Svédo. 3. Spanyolo. 4. Írország 5. Franciao. csoport állása: 3 3 - -'6-2 6 211-2-13 3-214-52 3-123-51 1 - - 1 0-2 ­Mit fizet a totó? A Sportfogadási ős Lottóigaz­gatóság közlése szerint a 22. he­ti totónyeremények az illeték le­vonása után a következők: 13 találatos szelvény 3 darab, ame­lyek egyben 13 plusz 1 találato- sak is, a nyeremény és a juta­lom együttesen 2 996 461 forint; 12 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 144 990 forint; 11 találatos szelvény 522 darab, nyereményük egyenként 8611 forint; a 10 találatos szel­vények száma 5335 darab, nye­reményük egyenként 1264 forint. II sárrétieké a bajnoki cím A megyei I. o. labdarúgó-bajnokságban, a 29. fordulóban eldőlt a bajnoki cím sorsa. A tavaszi idényben végig egyenle­tes teljesítményt nyújtó szeghalmiak gól­záporos mérkőzésen — a Kondoros ellen — biztosították elsőségüket. A csorvásiak a Békés együttesének drukkolnak, mert ha a BSE-nek sikerül megkapaszkodnia a területi baj­nokság Körös csoportjában, akkor a megyei I. osztály­ból csak egy kieső lesz, így a jövő évadot is itt kezd­hetik. A remekül finiselő mezőhegyesiek Békésszent- andrásról is elhozták mindkét pontot. A Medgyesegy­háza és a Gyomaendrőd együttese biztos győzelmet ara­tott a Bcs. Agyagipar, illetve a Battonya ellen. Megle­petés a Kaszaper—Nagybánhegyes mezőberényi győzel­me. A Sarkad—H. Dózsa SE találkozón pontosztozkodás történt, a katonacsapat az utolsó másodpercben a sarka- di Kapros öngóljával szerzett pontot. Szeghalom—Kondoros 6—3 (3— 1). Szeghalom, 700 néző. V.: Sándor. Szeghalom: Gazsó — Balázs, Csorba, Kovács, Tar, Rácz, Kozák, Rith, Zsombok A., Lipták, Zsombok J. Edző: Far- kasinszky András. Kondoros: Dián — Brlázs, Ladnyik (Son­koly), Kurucz, Szász, Glózik (Nyemcsok), Kórodi, Zöldi, Kar­sai, Filipinyi, Sutyinszki. Edző: Kunstár János. A mérkőzés előtt a vendégegyüttes tagjai, valamint a helyi sporttagozatos osztály diákjai virággal köszön­tötték a bajnokjelölt hazai csa­pat tagjait. A kezdőrúgás jogát ezúttal 'a pincérek kispályás labdarúgócsapata vásárolta meg, s Lipták Erika indította el 90 perces útjára a pettyest. A ha­zaiak már a 4. percben 2—0-ra vezettek, és tetszetős, könnyed játékkal rukkoltak ki, köszön­ték meg . a közönség egész év­ben tanúsított lelkes buzdítását. G.: Zsombok J. 3, Zsombok A., Lipták, Kozák, ill. Filipinyi, Brlázs, Zöldi. Jó: Tar, Rith, Rácz, Zsombok J., Lipták, ill. Kórodi, Karsai, Sutyinszki. (Papp Gyula) Füzesgyarmat—Csorvás 2—1 (1 —0). Csorvás, 250 néző. V.: Csé- pai. Füzesgyarmat: Köleséri — Lázár, Pillér, Kristóf, Petri, Kiss, Tóth (Komoróczki), Tőkés, Varga II., Varga I., Kovács (Csák). Edző: Bökfi János. Csorvás: Baráth — Kaszai (Bé­res), Varga II., Evanics, Zana, Krizsán, Bencsik, Pászka. Tóth, Hürkecz, Salka. Edző: Ogrincs Pál. Tét nélküli találkozón a csorvásiak játékán nyomát sem lehetett látni a szerdai MNK- mérkőzésen — Csorvás—Nagy­szénás 1—0 — nyújtott jó telje­sítménynek. G.: Tóth, Tőkés, ill. Varga II. Jó: Pillér, Kiss, Tőkés, Varga II., ill. Baráth. Evanics, Krizsán, Hürkecz. (Les- tyán Mihály) Mezőhegyes—Békésszentandrás 4—2 (2—l). Békésszentandrás, 300 néző. V.: Korim. Mezőhe­gyes: Fülöp — Molnár, Pepó, Keresztes, Krecsméri, Harango­zó, Hanga (Boros), Bakai. Ko­vács, Varga, Pálhidai (Adler). Edző: Batke László. Békésszent­andrás: Szakács — Tóth, Csik, Tasi (Kiss), Bencsik (Medvecz- ki), Gonda, Virágh, Hegedűs, Kondacs, Horváth, Csernus. Edző: Koltai Lajos. Pálhidai ve­zérletével megérdemelt a ven­déggyőzelem a tavaszi idény leggyengébb játékát produkáló szentandrásiak ellen. G.: Ko­vács, Pálhidai. Bakai. Boros, ill. Hegedűs, Virágh. Jó: Fülöp, Pepó, Keresztes, Bakai, Pálhi­dai. A hazai csapatból senki sem nyújtott átlagon felülit. (Varga László) Gyomaendrőd—Battonya 4—0 (0—0). Gyomaendrőd, 450 néző. V.: Titz. Gyomaendrőd: Gulyás — Bán, Szilágyi, Vári, Mester­házi, Pataki, Forgács (Paler- csik). Bódi (Gera), Győrfi, Gon­da, Bukva. Edző: Fodor Sándor. Battonya: Szilágyi — Boár, Haj­dara, Kácsor, Szabó, Lehoczki. Juhász, Bunda, Tóth, Fekete, Simon. Edző: Szilágyi János. A hazai csapat nagyszerű második félidei játékával kiütéses győ­zelmet aratott a durván játszó battonyaiak ellen. Kiállítva: Pa­taki, Lehoczki (dulakodásért). G.: Palercsik 2. Bódi, Győrfi. Jó: az egész hazai csapat, ill. Szilágyi. (Szabados Ferenc) Medgyesegyháza—Bcs. Agyag­ipar 4—1 (1—0). Medgyesegyhá- za, 200 néző. V.: Búzás. Med­gyesegyháza: Ecker — Kiss, He­gyi, Kovalcsik, Kituljak, Szabó, Krizsán, Plástyik, Kovács, Mo­csári, Engelhardt. Edző: Tóth Miklós. Agyagipar: Oláh — Sin- kovicz, Végh, Molcsányi, Szarvas, Jagyugy, Ravasz. Tűr­ések, Bognár, Gellei, Barta. Edző: Kovács György. Az első félidő unalmas játéka után a második játékrészre a hazaiak nagyot javultak, biztosan nyer­tek. G.: Kovalcsik, Engelhardt, Plástyik, Kituljak, ill. Ravasz. Jó: Ecker, Kiss, Kovács, ill. Sinkovicz, Végh, Ravasz. (Hojcs- ka Mihály) Sarkad—H. Dózsa SE l—l (0— 0). Sarkad, 350 néző. V.: Mi­hály. Sarkad: Karkus — Tóth I., Sándor, Kapros, Szatmári, Szűcs (Somogyi), Török, Fábi­án, Kesztyűs, Gurzó, Mihálka (Tóth G.). Edző: Szatmári Sán­dor. H. Dózsa SE: Kiss — Ár­vái, Gebri, Nagy I., Kurucz, Juhász (Bobvos), Márki, Tóth FIGYELEM, Áramszünet! Értesítjük t. Fogyasztóin­kat, hogy karbantartási munkák miatt áramszünetet tartunk Békéscsabán, 1987. június 2-án 6.00—9.00 óráig és június 3-án 6.00— 16.00 óráig. a Békési út—Latinka S. u.—Gellért út —Berényi út— Munkás u.—Puszki u.-Be- zerédi u. által határolt te­rületen. továbbá a Balassa u. körgáton kívüli részén és a Víztároló utcában. Hálózati berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. Démász-üzemigazgatóság, békéscsabai kirendeltség (Rubóczki), Gortka. Nagy. Kar­sai. Edző: Zalai Antal. Változa­tos, jó iramú mérkőzést látha­tott a közönség. Gyenge játék- vezetés. G.: Tóth G., Kapros (öngól). Jó: a sarkadiak min­den játékosa dicséretet érde­mel lelkes játékáért, ill. Kiss, Gortka, Nagy I. (Burás István) Kaszaper-Nagybánhegyes—Me- zőberény 2—0 (0—0). Mezőbe­rény, 400 néző. V.: Dér. Kasza­per: Szobek — Pivoda, Oláh, Rábai, Kormányos, Bállá, Ju­hász, Kun, Péli, Engelhardt, Me­zei (Jámbor). Edző: Patyi Béla. Mezőberény: Balogh — Török, Harmati J., Ramos. Harmati L., Varnyu, Ilyés (Kohut). Burai S., Boldizsár. Bánfalvi, Rácz. Edző: Litayszki Pál. A 70. percig fö­lényben játszó és a helyzeteit kihagyó berényi csapatot egy jói eltalált szabadrúgásgóllal meglepte a vendégegyüttes, a második találat már csak rá­adás volt. G.: Péli 2. Jó: Szo­bek, Oláh. Péli. ill. Harmati J., Ramos. Bánfalvi. (Schupkégel Ádám) Nagyszénás—Újkígyós 1—0 (1— 0). Újkígyós, 100 néző. V.: Tren- csényi. Nagyszénás: Bordás — Nagy M.. Szabovik, Békéid. Fü­redi, Szabó, Tóth Z., Ugró. Ko­vács (Takács), Sebestyén. Kra- usz. Edző: Moós János. Újkí­gyós: Moldován (Filó) — Haran­gozó, Volentér, Borbély, dr. Szurovecz, Réti, Szilágyi, Var­ga (Sajben). Zubán, Burkus, Benkó. Edző: Csatlós György. Színvonalas mérkőzésen a ven­dégek szerencsével nyertek, a kígyósiak két kapufát lőttek. G.: Füredi. Jó: Bordás, Krausz. Takács. A hazai csapat minden tagja dicséretet érdemel jó tel­jesítményéért. (Cs. Gy.) Ifjúságiak: Gyomaendrőd— Battonya 3—1, Szeghalom—Kon­doros 3—0. Békésszentandrás— Mezőhegyes 1—5, Újkígyós- Nagyszénás 0—3, Mezőberény— Kaszaper-Nagybánhegyes 5—0. Csorvás—Füzesgyarmat 0—1, Medgyesegyháza—Bcs. Agyag­ipar 2—3. A MEGYEI I. O. BAJNOKSÁG ALLASA: 1. Szeghalom 2!) 20 5 4 63-25 45 2. Nagyszénás 29 18 5 6 52-20 41 3. H. Dózsa 29 16 8 5 55-22 40 4. Mezőhegyes 29 17 4 8 53-33 38 5. Gyomaend. 29 11 11 7 40-31 33 6. Kaszap.-N. 29 13 7 8 43-44 33 7. B.-szenta. 29 11 9 9 33-34 31 8. Sarkad 29 10 9 10 32-28 29 9. Medgyese. 29 10 8 11 44-42 28 10. Mezőber. 29 8 11 10 48-37 27 11. Füzesgy. 29 8 8 13 38-53 24 12. Kondoros 29 10 4 15 37-59 24 13. Agyagipar 29 7 9 13 38-45 23 14. Battonya 29 8 7 14 36-56 23 15. Csorvás 29 4 7 18 23-56 15 16. Újkígyós 29 2 6 21 24-74 10 FIGYELEM, ÁRAMSZÜNET! Értesítjük t. Fogyasztóin­kat, hogy a Démász békési kirendeltsége 1987. június 4-én 6.00—16.00 óráig, hálózatépítési munkák mi­att áramszünetet tart a Révész u.—Szabó D.—Vas­halmi u.—Malom u.—Szend- rei u.—Csabai u.—Egyenes u.—Báthori u.—Kinizsi ut­cáktól Békéscsaba felé eső területen. Hálózati berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. Démász-üzemigazgatóság, Békéscsaba, békési kirendeltsége BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés Megyei Bizottsága és a Békés Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Arpási Zoltán. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz.. 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés Megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: Csala János. Tele­fon: 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43 Ft, egy évre 516 Ft. Kner Nyomda lapüzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nein-őrzőnk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents