Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

1978. december 1., péntek NÉPÚJSÁG SPORT SPORT SPORT Csúcstúra — másodszor Negyvennyolc jelentkező az elmúlt vasárnap már si­keresen teljesítette az Aranyjelvényesek az olim­piára elnevezésű tömeg­sport akció megyei gyalo­gos csúcstúrájának köve­telményeit. December 9-én, szomba­ton ismét rendeznek ilyen túrát, akinek legutóbb nem volt lehetősége a részvételre, ekkor túrázhat. Sőt, a ren­dezők a december 9-i Bé­késcsaba—Póstelek—Békés­csaba útvonalon sorra ke­rülő eseményt nyílt túrává bővítették, tehát bárki spor­tolhat. Gyülekező 8 órakor Békéscsabán, az ifjúsági és úttörőház előtt. A PATEX békéscsabai gyárából érkezett túrázók egy cso­portja, ők már sikeresen teljesítették az elmúlt vasárnap a követelményeket Fotó: Császár Lajos Röviden BUENOS AIRES: Cesar Ménotti 1982. de­cember 31-ig szóló szerző­dést írt alá az argentin lab­darúgó-szövetséghez — ed­dig hosszabbították meg szövetségi kapitányi megbí­zatását. Feladata az argentin ibdarúgócsapat előkészí­tése a spanyolországi VB-re. HAMBURG: A Stern című lap híradá­sa szerint márts bizonyosra vehető, hogy a legközelebbi mundiálon az eddigi 16 csa­pat helyett 24 együttes al­kotja majd a döntő mező­nyét. A cikkíró úgy értesült jól tájékozott körökből, hogy az ilyen irányú megállapo­dás — bár még egyelőre ti­tokban tartják — már lét­rejött Joao Havelange, a FIFA elnöke és a spanyol rendezők között. 4* RIO DE JANEIRO: Bajban van a Fluminense brazil labdarúgóklub: a Ri- velino átadásáért kapott 200 ezer dolláros csekket ugyan­SÚLYEMELÉS A múlt hét végén a szol­noki városi sportcsarnokban rendezték meg 28 szakosz­tály 120 versenyzőjének részvételével az 1978. évi úttörő korcsoportos országos súlyemelő-bí.j. igot. A viadalon megyénket Bagi László (Bcs. Előre Sp.) képviselte. A mindössze 14 éves súlyemelő a plusz 75 kilogrammos súlycsoport­ban a 4. helyen végzett. Ba­gi László bronzérmes esé­lyeit sajnálatos térdsérülés húzta keresztül, de egyéni legjobbját 10 kilogrammal így is túlszárnyalta, és 170 kilogrammos össztejlesít- ményt ért el. is sehol nem tudják bevál­tani, mert — mint az AFP közli — nincs rá fedezet. A csekket Khaled herceg, a szaúd-arábiai király, Khá- led unokaöccse írta alá, de hiába kísérleteznek „érté­kesítésével”, a felelet min­dig egyértelmű : „fedezet­len”. A Fluminense a FI- FA-n keresztül szándékozik érvényesíteni igényét, de lehetségesnek tartják, hogy a klub igazgatósága hama­rosan diplomáciai útra is tereli az ügyet. MINSZK: A minszki jégkorong IBV-t a Szovjetunió nyerte, miután a döntőben 6:4 arányban bi­zonyult jobbnak Csehszlová­kiánál. A magyar csapat az utolsó, a 8. helyen végzett. LABDARÚGÁS AZ OROSHÁZI KÖRZETI LABDARÚGO-BAJNOKSAG ŐSZI VÉGEREDMÉNYE 1. Mk.-háza 13 7 5 1 35-17 19 2. Cs.-apáca 13 8 2 3 42-16 18 3. OMTK II. 13 7 4 2 30-11 18 4. Mezőh. II. 13 6 5 2 40-18 17 5. Végegyh. 13 7 2 4 23-23 16 6. Oh. Dózsa 13 6 3 4 24-19 15 7. B.-Sámson 13 7 1 5 24-26 15 8. Csabacsüd 13 5 4 4 23-23 14 9. Nagysz. II 13 5 3 5 21-21 13 10. P.-földvár 13 4 5 4 25-29 13 11. N.-bánh. 13 4 2 7 23-26 10 12. Bánkút 13 2 1 10 14-39 5 13. Kardoskút 13 1 1 11 11-43 3 14. N.-kam. x 13 2 2 9 18-­x = 8 büntetőpont ificsapat ki nem állása levői miatt. IFJÚSÁGIAK 1. Mk.-háza 11 9 1 1 60-7 19 2. Oh. Dózsa 11 9 1 1 42-11 19 3. Csanádap. 11 9­2 54-11 18 4. OMTK II. 11 7 2 2 27-12 16 5. Csabacsüd 11 7­4 39-21 14 6. Kardoskút 11 6­5 23-28 12 7. Végegyh. 11 5­6 23-31 10 8. P.-földvár 11 4­7 34-41 8 9. N.-bánh. 11 2 2 7 14-34 6 10. B.-sámson 11 1 2 8 7-45 4 11. N.-kamarás 11 1 2 8 14-56 4 12. Bánkút 11­2 9 10-50 2 SERDÜLÖK A -CSOPORT 1. Oh. Dózsa 10 5 4 1 21-15 14 2. Gádoros 10 4 3 3 36-14 11 3. Szarvas III. 10 5 1 4 17-23 11 4. Csorvás 10 4 2 4 19-20 10 5. OMTK II. 10 3 3 4 27-21 9 6. Szarvas II. 10 1 3 6 11-38 5 B CSOPORT 1. M.-háza 10 8 2 49-20 16 2. Kunágota 10 7 1 2 37-20 15 3. Mezőh. II. 10 4 2 4 26-28 10 4. M.-bánh. 10 4 1 5 35-38 9 5. Kéiegyháza 10 3 2 5 17-16 8 6. Dombegyház 10 1­9 18-60 2 Őszintén, nyíltan nők testedzéséről Kimutatások fekszenek előttünk, érdekes számada­tok, amelyek arról tanúskod­nak, hogy megyénkben min­den 13. lakos vesz részt a testedzésben, a sportmozga­lomban. A statisztikák arról is árulkodnak, hogy ijesz­tően kevés a női sportoló Bé­késben. A 36 középfokú tan­intézet diáksportkörében a fiúknál 7351-gyel kevesebb lány sportol rendszeresen. A diáktömegsport-csoportok- ban 8000-en mozognak, de közülük csak 3500 képviseli a „gyengébb nemet”. A két főiskola hallgatói, a jövő óvónői és mezőgazdasági szakemberei közül (ők 298- an vannalk) mindössze 131 nő vesz részt alkalomszerűen a tömegsportszakosztályok té­vé1 ységében. A 99 sport- f <_-sület 20 ezres taglétszá­mának csak egynegyede asz- szony és lány. A klubok tö­megsportcsoportjában 9 ezer —& ezer az arány a férfiak „javára”. Az üzemi, vállalati tömegsportcsoportok száma három év alatt jelentősen emelkedett. Viszont amíg a szakszervezetek rendezvé­nyein 24 ezer 300 férfi lép a pályákra, küzdőterekre, addig példájukat meglehető­sen kevés, mindössze 7800 leány és asszony követi. Hová „tűnnek” a sportoló nők Békés megyében? Vajon miért vesznek részt — az idő múlásával párhuzamosan — egyre kevesebben a szer­vezett sportolásban, tested­zésben? És vajon az ebből adódó mozgáshiányt pótol- ják-e valami más módon? Erre a nem mindennapi, de annál inkább kézenfekvőbb kérdésre kerestünk választ, amikor három, teljesen „ta­lálomra” kiválasztott ifjú hölggyel, Bus Anikóval, Szlancsik Évával és Deim Évával beszélgettünk. A két Éva kisdiák korá­ban szinte valamennyi, a tantervbe bekerült, népszerű sportággal megismerkedett, később, a középiskolában — versenyszerűen — az egyik a kézilabdát, az úszást, a másik a röplabdát „művel­te”. Megismerkedtek még jó néhány sportággal, s meg­kedvelték a gimnasztikát, az atlétikát is. Anikó viszont felmentést kapott a „torna­órák”^ látogatása alól, egy ASZTALITENISZ Békéscsabán, a Rózsa Fe­renc Gimnázium tornater­mében került sor a megyei III. osztályú egyéni asztali­tenisz-bajnokságra, _ ame­lyen 58 férfi és 22 női játé­kos lépett az asztalok mellé. A férfiaknál dr. Zsengel- lér Lajos több meglepetést okozott, mivel 2:l-re le­győzte a Bcs. Konzervgyár tehetséges játékosát, Bo- tyánszki Lászlót, majd 2:0- ra nyert klubtársa, Lukács Tibor ellen, s így jutott a négyes döntőbe. A még ser­dülőkorú Andódy Tibor a felnőttek között is bizonyí­tott. A békési Balogh Jó­zsefet 2:0-ra, a konzervgyári Szombati Zoltánt és a dobo­góra számító OMTK-játé- kost, Schneider Györgyöt is 2:0-ra győzte le. A másik ágon Saj ben János (Bcs. TASK) és Viski Ákos (OMTK) került a négyes döntőbe. Sajben és Viski komolynak látszó betegség miatt. A gyógytestnevelés azonban annyira egyenesbe hozta őt, hogy a szakmun­kásképzőben már minden nehézség nélkül együtt tor­nászhatott, játszhatott osz­Bus Anikó tálytársaival. Ma pedig már teljesen egészséges. Ennyit az előzményekről, a lányok diákköri „sportmúltjáról”. Találkozásunk alkalmával a következő kérdéseket tet­tük fel nekik. Most milyen sportágat űznek? Szükségét érzik-e a testedzésnek? Ha igen, hol mozognak. Érdek­lődnek-e a versenysport iránt? Egyszóval, játszik-e szerepet életvitelükben a testnevelés és a sport? Ha nem, miért nem? A három ifjú hölgy, akik életkora — összesen is — alig éri el a 60 évet, s akik közül az egyik egész nap áll, sürög-forog, a másik kettő pedig ülőfoglalkozást űz, kellő komolysággal hallgatta végig kérdésözönünket, majd kapásból válaszolt. Kijelentették, érdekli őket a sport, egy-egy izgalmas foci-, kézilabda-, jégkorong­vagy röplabdamérkőzés, a versenytoma és még vagy egy tucat sportág. Hiányzik a mozgás, a futás — felelték egybehangzóan. Mi már-már azt hittük, ez az interjú percek alatt elké­szül. De aztán, amikor fel­nagy csatát vívott a döntő­be jutásért, melyből 2:l-es arányban Sajben került ki győztesen. Dr. Zsengellér, klubtársával, Andódyval ját­szott Látványos, szép mér­kőzésnek lehetett szemtanú­ja a közönség. A találkozót 2:l-re dr. Zsengellér nyerte. A döntőt így a két TASK- játékos, Sajben—dr. Zsen­gellér játszotta, melyet Sajben János nyert meg. A nők mezőnyében nem indulhattak az OMTK II. osztályú minősítéssel ren­delkező versenyzői, s ez meglátszott a színvonalon. A döntőt Viski Ágnes és Horváth Éva, a TASK asz­taliteniszezői játszották, 2:0-ra Viski nyert. A megyei III. osztályú bajnokság végeredménye. Férfiak. 1. Sajben János (TASK), 2. dr. Zsengellér Lajos (TASK), 3. Viski Ákos (OMTK), 4. Andódy Tibor (TASK). Nők. 1. Viski Ágnes (TASK), 2. Horváth Éva (TASK), 3. Szokodi Ág­nes (OMTK), 4. Miszlai Irén (OMTK). tettük soronlevő kérdésün­ket, mégpedig azt, hogy „most hol és mit sportol­nak”, s mély hallgatás lett rá a „válasz”, rájöttünk ar­ra; ezúttal nagyon rázós té­mát szándékozunk tollhegy­re tűzni! • Hosszú másodpercek után Anikó törte meg az egyre kínosabbá váló csendet. Ez persze nem csoda, hiszen ő megszokta a nyilvánosságot, az újságíró kérdéseit, lévén kitűnő versmondó, a KPVDSZ kulturális rendez­vényeinek állandó, sikeres szereplője, a munkásfiatalok szavalóversenyének arany­diplomás győztese. — Nézze, reggel 9 vagy 10 órától este 6-ig dolgozom az áruházban — kezdett vallo­másához. — Irodalmi szín­pad tagja vagyok, szavaló­versenyeken veszek részt. A próbák sokszor este 10-ig is eltartanak, emellett levele­zőn végzem a „közgét”. Bár vállalatunknál élénk sport­élet folyik, s KISZ-es bará­taim hívtak tömegsport­rendezvényeikre, egyszerűen képtelen vagyok ezekre el­jutni. — Nincs hiányérzete, ami­kor másokat lát sportolni, tornászni? — érdeklődtünk. — Dehogy nincs! Szüksé­gem volna erre, hiszen a sport számtalan előnyéről magam is meggyőződtem, a mozgás biztosan felüdítene. — Árulja el, kolléganőivel szoktak beszélgetni a tested­zésről? — Hát... Nem. Sok a ve­vő, óriási osztályunkon a forgalom. Munkatársaim egyik része tanul, iskolába jár, a másik felét pedig le­köti a család, a háztartás. — És a tévétorna? Gya­korlatanyagát otthon, a négy fal között is el lehet végez­ni! — Miként említettem, na­gyon kötött a napi, heti programom. Ha úgy adódik, és este 7 órára hazaérek, tornászom a tv előtt. De be­vallom, ez ritkán fordul elő — mondotta búcsúzóul, majd azután elmenőben, félig már kerékpárján ülve hozzátette: — Rendszeres testmozgás­ra nincs időm, de még no­vember végén is kerékpár­ral közlekedem. Ha mozgás­nak nem is sok, de több a semminél! Ugye?! Ezékkel az őszinte szavak­kal intett „viszlátot”, s ke­rekezett el Anikó, mert máris időzavarban volt. Ro­hannia kellett a könyvvitel órára a „közgébe”. Bus Anikó után Deim Éva és Szlancsik Éva vette át a szót. De hogy ők miről be­széltek, azt csak holnapi számunkban vetjük papírra. Aktivisták jutalmazása A napokban sportaktí­va értekezletet tartottak Szarvason, a városi tanács­nál. Ezen Nyári Mihály, a sportfelügyelőség vezetője számolt be a járás-város idei sportrendezvényeiről, értékelte azokat, majd tájé­koztatta a jelenlevőket az 1979-es év főbb feladatairól. A továbbiakban a sportfel­ügyelő 34 aktivistának adott át oklevelet és tiszteletdíjat, a testnevelésben és sportban kiejtett munkájuk elismeré­seként. Viski lignes és Sajben János a harmadosztályú bajnok MŰSOR TELEVÍZIÓ BUDAPEST, I. műsor: 8.00-Té­vétorna. (sz.) (ism.) 8.05 Iskola- tévé. 13.40 Iskolatévé. (ism.) 16.30 Hírek. 16.35 Pedagógusok fóru­ma. (ism.) 17.10 Bosszra ’78. 17.35 Játék a betűkkel. 18.05 öt perc meteorológia. 18.10 A Laoszi Né­pi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén. 18.30 Tanács­kozik a IX. magyar békekong­resszus. 19.10 Esti mese. (sz.) 19.20 Tévétoma. (sz.) 19.30 Tv­híradó. 20.00 Delta. 20.25 Don Juan és a Kővendég, (sz.) 21.30 Fiatalok órája, (sz.) 22.30 Tv­híradó 3. H. műsor: 20.00 Zenés ajándék- kosár. (NDK) 21.10 Tv-hirádó 2. 21.30 öt perc meteorológia, (ism.) 21.35 Marty. Amerikai film. 23.00 Reklám. BUKAREST : 18.00 Oktatás-ne­velés. 18.20 A legkisebbeknek. 18.30 Tv-híradó. 20.00 Történelmi visszaemlékezés. 21.15 Tv-híradó. BELGRAD, I. műsor: 17.10 Ma­gyar nyelvű tv-napló. 17.45 A mágnes — gyermekműsor. 18.15 A nép nevében. 18.45 Szórakoz­tató időköz. 19.15 Rajzfilm. 20.00 Lesz, ami lesz — jugoszláv show. 21.05 Gyökerek — filmsorozat. 22.55 Hét tv-nap. II. műsor: 16.10 Vízilabda Ku­pagyőztesek Kupája : FPK—Ca- nottieri Napoli. 18.45 Beszédkul­túra. 19.05 Elektronika. 19.15 Ak­ciók. 20.00 Térközeiben. 21.00 Hu­szonnégy óra. 21.20 Arcképek. 21.50 Zenei műsor. 22.50 Cribbins — humoros műsor. RÉDIÚ KOSSUTH RADIO: 8.27 Maga­san repül a daru. 8.37 Verbun­kosok, nóták. 9.13 Bartók Béla saját műveiből zongorázik. 9.33 Gólya bácsi, gólya. 9.53 Lottó­sorsolás. 10.05 Képek és jelképek, (ism.) 10.35 Verseit elmondja Csorba Győző. 10.40 Kórusmű­vek. 11.00 Gondolat, (ism.) 11.45 Operaáriák. 12.35 Hétvégi pano­ráma. (ism.) 14.10 Népdalcsokor. 14.44 Magyarán szólva . . . 15.10 Kamarazene. 15.28 Csiribiri, (ism.) 16.05 Távoli tengereken. 17.10 Szimfonikus zene. 17.36 Láttuk, hallottuk. 18.01 Póka Eszter operaáriákat énekel. 18.15 Hol volt, hol nem volt. . . 18.30 Esti magazin. 19.15 Tipegő. 19.35 A rádió lemezalbuma. 20.37 Or­bán Ottó versei. 20.42 A zene- irodalom remekműveiből. 21.30 „Jöttünk a doktor úrhoz ...” II. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 A Kállai-kettős nyomában, (ism.) 22.55 XVIII. századi operákból. 0.10 Könnyűzene — hangszerszó­lók. PETŐFI RADIO: 8.05 Opera- részletek. 8.20 Világtörténelem dióhéjban, (ism.) 8.33 Egy óra dzsessz. 9.33 Operettrészletek. 9.53 Lottósorsolás. 10.00 Zenedél- előtt. 11.45 Tánczenei koktél. 12.33 Édes anyanyelvűnk, (ism.) 12.38 Nótamuzsika. 13.15 Süssünk, süs­sünk valamit. 13.30 A zene titka, (ism.) 14.00 Kettőtől ötig . . . 17.00 Mindenki iskolája. 17.30 ötödik sebesség — Különkiadás. 18.33 Slágermúzeum, (ism.) 19.25 Fa­lusi esték. 20.00 Félóra népzene. 20.33 Tamási Áron: Hegyi patak. Dráma. 22.27 Sanzonok. 23.15 Ze­nés játékokból. SZOLNOKI STÜDIÖ : 17.00 Hí­rek — Stúdiópódium. Bartók zongoraszvitjét Szegedi László, a kecskeméti zeneiskola tanára adja elő. 17.15 Grafikon. Gazda­ságpolitikai riportműsor. Szerk. : Dalocsa István. (A tartalomból: Számvetések, tervezések idején. Rivalizálás helyett : együttműkö­dés. Munkásszemmel az évről.) Délutáni minikoktél — 18.00— 18.30 Alföldi krónika — Cigány­dalok — Madarász Katalin és Bangó Margit énekel — Hírösz- szefoglaló, lap- és műsorelőze­tes. MOZI Békési Bástya: 4 és 7 órakor: 80 huszár I., H. Békéscsabai Bri­gád: fél 4 órakor: Csizmás kan­dúr a világ körül, fél 6 és fél 8 órakor: Olyan, mint otthon. Békéscsabai Szabadság : A ma­láj! tigris. Békéscsabai Terv: fél 6 és háromnegyed 8 órakor: A hét mesterlövész. Gyulai Erkel : fél 6 órakor: Szót kérek I., II. 21.30 órakor: Vadászi elenetek Alsó-Bajorországban. Gyulai Pe­tőfi: 3 órakor: Csínom Palkó, 5 és 7 órakor : Halálodra ma­gad maradsz. Orosházi Béke: 5 órakor: Legato, 7 órakor: A vá­laszt csak a szél ismeri. Oros­házi Partizán : Lila ákác. Szarvasi Táncsics 6 és 8 órakor: Félelem a város felett. Kéziratokat, képeket nem érzünk meg és nem kül­dünk vissza. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesz­tőség: Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: Lehoczki Mihály. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postfahivata- loknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 forint. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Igazgató: Háromszé.ki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Thumbnails
Contents