Petőfi Népe, 2011. július (66. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-02 / 153. szám

HIRDETÉS hufbau barkácsáruház k hJUL-Mt ■uPiKä Minden vásárló ezen a napon ajándékot kap! VILÁGBAJNOKI ES EUROPA-BAJNOKI FUTAMOKON SZÁGULDANAK BAJÁN A MOTORCSÓNAKOK / / ► 15. OLDAL HATHETES ÚTLEZÁRÁSSAL JÁR A RÁKÓCZI IÍT1 MUNKA ► 3. OLDAL NAGY EGÉSZSÉG- KALAUZ: AZ IMMUN- RENDSZER > 8. oldal EGY PERCBEN Tönkremehet a méhészet Jelentős problémákat okoz a magyar méztermelésnek és -kereskedelemnek a magyar hatóságok indokolatlan szi­gora. ► 6. OLDAL Masszázs kisbabáknak TARTALOM MEGYEI A babamasszázs egészségügyi jó hatásait felsorolni is nehéz, de eze­ken tűi fontos sze­repe van az anya­gyermek kapcso­latának erősítésé­ben. ► 10. OLDAL KÖRKÉP 2-3, 5 BAJA 4 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 7 ÉLETMÓD 9­■10 SZOLGÁLTATÁS 11 PROGRAMOK 12 DIÁKVILÁG 14 SPORT 15 MOZAIK 16 Toboroztak a SETA-val IDŐJÁRÁS A hétvégén vál­tozékony, az év­szakhoz képest hűvös Idő lesz, A szél mérséklő­dik, de a változó­an napos-felhős Időben záporok Az idei SÉTA-prog- ram lezárásaként négy megyénkben fiatal táborozhatott azon diák újság­írókkal, akik ősz­szel és tavasszal 8- 8 héten át írtak megyéjük napilap­jába. ► 14. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A BAON.hu olvasóitól Hiányozni fog-e önnek Hiányozni fog Megspórolok egy csomó kenyérmorzsát Eddig sem etettem őket LAPSZÉL Két hete megy a kínai mozikban a Kí­nai Kommunista Párt születésének kilencvenedik évfordulójára készített propagandafilm. A kormány megtil­totta a moziknak, hogy hollywoodi fdmeket tűzzenek műsorukra, míg a pártfilm megy. Az állampolgárok iránt tanúsított ilyen nagyfokú figyel­messég egyenesen megható. Ö. Cs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba közösségi És hírportálunk: BAON-lm Telefon: 06-80/480-756 Szél pusztított a vadaskertben kecskémét Vihar döntötte fák okoztak kárt, ezért szünetelt a látogatás A csütörtök délutáni vihar nyolc fát döntött ki a Kecskeméti Va­daskertben. Pénteken tűzoltók dolgoztak a kárelhárításon. Több kifutó használhatat­lanná vált. Sem em­ber, sem állat nem sé­rült meg. Gál Zita Különösen erős szél ostro­molta a park fáit. Pulai Béla igazgató szerint négy óra után heves széllökések kísé­retében „szabadult el a po­kol”. A kezdődő vihar láttán a gondozók bezártak bizo­nyos állatokat a kifutókból a fedett helyükre. Az egyik gondozónak sze­rencséje volt: ha harminc másodperccel tovább tesz- vesz a pávián kifutójánál, akár tragédia is történhetett volna. ► 5. OLDAL A tűzoltók megfeszített munkával lettek úrrá a nehézségeken Új hely kell a madárodúnak Új otthont keresnek a méhek A víziszárnyasok otthona is „katasztrófa sújtotta" terület volt Egy hétig még át lehet gondolniuk a jelentkezést Előálltak problémáikkal a kecskeméti polgárok Július 7-éig pótolhatják tanul­mányaikat igazoló oklevelüket, illetve többletpontot érő doku­mentummásolataikat azok, akik idén felvételiznek a felső- oktatásba. A napokban megkapott nyelvvizsga-bizonyítvány, illet­ve főiskolai, egyetemi diploma másolata is postai úton vagy az e-felvételi rendszerben to­vábbítható az Oktatási Hivatal­hoz. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 21-én hatá­rozzák meg. Július hetedikéi határidőig lehetőség van a megadott fel­vételi jelentkezési sorrend megváltoztatására is, ám mindössze egyetlen alkalom­mal. Idén csaknem 141 ezren ad­tak be felvételi kérelmet. A leg­több felvételiző - mintegy 30 ezer - 1992-ben született. A legidősebb jelentkező 1939- ben született, és fizikát szeret­ne tanulni Szegeden. A legnépszerűbb intézmény ebben az évben is az Eötvös Lo- ránd Tudományegyetem, me­lyet a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kö­vet. A küszöbponthatár 200 pont, az államilag támogatott felvehető keretszám alapkép­zésben 53 450 fő lesz, mester- képzésben 19600 fő. ■ P. Zs. Sok problémát emlegettek fel a csütörtöki kecskeméti közmeg­hallgatáson, a városháza dísz­termében. Kiss Lászlóné a Mátis Kál­mán utcai kilencemeletes épü­letek néhány lakásáról beszélt. Elmondta, hogy az ott lakók lus­Tegnap rendezték meg Solt- vadkerten az országos csersze­gi fűszeres borversenyt. Az idei már a tizenhatodik volt a sorban. A zsűri értékelé­ták levinni a szemetet, inkább a gyakran üveg nélküli abla­kokból dobálják ki az alacso­nyabb épületek tetejére, ame­lyek már tele vannak bűzlő sze­méttel, nejlonzacskókkal, ci­pőkkel és rossz bútorokkal is. ► 2. OLDAL se szerint az Alföldön termelt cserszegi borok üdeségükkel, könnyedségükkel, gyümöl- csösségükkel méltán vívnak ki elismerést. ► 3. oldal- Monaco hercege nősülésre adta fejét- Biznisz: egyházi fedőnév alatt-Le lehet adni akár harminc kilót is HOLNAP MEGJELENIK! Az igazi cserszegi alföldi

Next

/
Thumbnails
Contents