Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-31 / 75. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK 6 SZOLGÁLTATÁS MAI MŰSOR Katona József Színház Este 7 órakor: KÁPRÁZATOS KIS­ASSZONYOK. Apáczai Cs. J. b. Ciróka Bábszínház 10.00 órakor: MALOM-MESE - ven­dégszereplés Tiszakécskén 10.00 órakor: KENYÉRBŐL KELT MESE. - Foglalkoztató játék óvo­dásoknak. Kisterem Kecskeméti Televízió: 07:00 Hírős Hírek ism., 07:30 Váro­son kívül ism., 08:00 Hírős Hírek ism., 08:30 Etna - dokumentumfilm ism., 09:00 KÖZGYŰLÉS, 12:00 HTV: Teleshop, 13:30 HTV: Sze­meszter- főiskolások és egyetemis­ták magazinja, 14:00 HTV: Irány- jelző. Autós magazinműsor, 14:30 HTV: Stílus, 15:00 HTV: Zodiákus, 17:00 HTV: Hatan Indiáról 2. rész - magyar útifilm (12), 17:30 Dunaferr- PP KECSKEMÉTI KSE bajnoki ké­zilabda mérkőzés, 19:00 Hírős Hí­rek - A hír igaz! 19:20 A természet hírei, 19:30 Közélet - magazin mű­sor, 20:10 Hírős Hírek ism., 20:30 HTV: Hírháló, 21:00 HTV: Kék acél- amerikai akciófilm (16), 23:00 Hírős Hírek ism., 23:30 Közélet Malom mozi: ÁLOMHÁBORÚ (ló) 13.45.16.15, 20.45 BOSZORKÁNYVADÁSZAT (16) 14.45 ANYÁT A MARSRA 3D (12) 12.30, 16.30 SANCTUM 3D (ló) 14.15 ELHAJLÁSI ENGEDÉLY (ló) 18.15, 20.30 RÁNGÓ (12) 13.30, 15.30 A FÖLD INVÁZIÓJA - CSATA: LOS ANGELES (16) 17.30, 19.45,22.00 KELLÉKFELESÉG (12) 12.30.16.45.19.00 A KIRÁLY BESZÉDE (12) 18.30, 21.15 SORSÜGYNÖKSÉG (12) 21.15 Otthon mozi: KECSKEMÉTI BUDDHISTA FILMNAPOK HOROSZKÓP kos (III. 21-IV. 20.). Barátságos han­gulat uralkodik ön körül. Egy szerződéssel kapcsolatos nézet- eltérés is megoldódik, amihez jól teszi, ha szakember segítsé­gét veszi igénybe. bika (IV. 21-V. 20.). A másik nembe­liek közül egy hatékony, ösz­tönző emberrel találkozik, aki iránt azonnal romantikus ér­zelmeket táplál. Ez nem egy fellobbanó vágy. ikrek (V. 21—VI. 21.). Bármilyen fel­adatot kell ma megoldania, bi­zonyos lehet abban, hogy haté­konyan és precízen elvégzi. Töltsön el néhány derűs órát legjobb barátaival. rák (VI. 22—VII. 22.). Valamivel ki­egyensúlyozottabb, mint a hó elején volt. Pénzügyekben is szerencsés lesz. Munkatársa is növeli a jövedelmeit. oroszlán (VII.23-VIII.23.). Egy ki­csit könnyedebben vehetné szerelmi ügyeit, mert félő, hogy felturbózza magát. Ez esetben még az is megtörtén­het, hogy elszalasztja azt, aki­ért strapálja magát, szűz (Vili. 24-IX. 23.). Kezdeményező alkat, ugyanakkor közvetlensé­gével mindenkit elámít. Egy ki­csit eltér a jelleme attól, amit korábban jósoltak önnek. Nem kell félteni az élet viharaiban. mérleg (IX.24-X.23.). Hamis infor­mációkkal szédítik, s kellemet­len lesz jó döntést hoznia. Nem kell félteni önt, megvan a ma­gához való esze. Nem fog a bé­kesség kedvéért hazudozni. skorpió (X. 24—XI. 22.). Egy nyu­godt hónap utolsó napján szo­katlanul felgyorsulnak ön kö­rül az események, ami jót is, rosszat is jelent. A csalás szok­ványos dolgon bukhat le. nyilas (XI. 23—XII. 21.). Nem ajánlott régi, széthullott szerelmi vi­szony felélesztésével kapcsolat­ban új reményt táplálni. Szakí­tásuk óta semmi sem lett jobb. bak (XII. 22-1.20.). Kellemes és iz­gató lehet egy románc, de csak akkor, ha még nem foglalt a szíve. Egyébként problémákat okoz. Töltsön el egy vidám es­tét baráti körben. vízöntő (1.21-11.20.). Környezeté­ben az emberek fontoskodva nyüzsögnek, függetlenül attól, hogy van-e valódi tekintélyük. Ne foglalkozzon velük, keresse a vidámságot. halak (II. 21-111.20.). A Halakban a Hold. Kerülje a negatív beállí­tottságú emberek társaságát. Van valami titokzatosság a le­vegőben, aminek egyelőre nem tudja a tárgyát. ADOKLUB - KECSKEMET A NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével az alábbi időpontban Adóklubot rendez Kecskeméten: 2011. április 5. AZ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Őstermelők adózása, aktuális adózási kérdések ELŐADÓ: Szabó Gábor, NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, tájékoztatási osztály IDŐPONT: 2011. április 5. (kedd), 8-tól 10 óráig HELYSZÍN: NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága 6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16., ebédlő AZ ELŐADÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE: a részvételi szándék jelzése a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága felé az alábbi számokon: TELEFON: 76/512-632 FAX: 76/481-085 _______________Az előadáson való részvétel ingyenes!____________ PA PAGÁJ­FAJ lehajít HORDÓ­MÉRTÉK "■> NEDV, LEVES " PÁRIZSI SZÁLLODA KASTÉLY JUHAR NÉVELŐS PARIPA L ▼ Y VÉR­PÁLYA ► DSIDA JENŐ VERSE ► k[ ŐSI IDŐMÉRŐ RITKA FÉRFINÉV ► LÖTY­TYENT ► ▼ EHETŐ GYÖKÉR ÁLLATI FEKHELY L ÚGYMINT ÉSZ IMOLA. BECÉZVE EGYÉB BENŐ ► V MÉG­PEDIG ARANY, OLASZUL l ▼ ▼ TOLVAJ ► "▼ ..... AM A, MU­TATÓ SZÓ AMPER­MÉRŐ ► ▼ NAPLOPÓ (TÁJSZÓ) L NEMZETI TANTERV ► MA NAPKELTE 6.25 - NYUGTA 19.12 HOLDKELTE 4.50 - NYUGTA 16.21 ÁRPÁD napja árpád. Régi magyar személy­név, amelyet Árpád fejedelem tiszteletére a XIX. században újítottak fel. Védőszentje: Szent Arpikász gót vértanú. A név legnevesebb viselője Álmos fia, Árpád vezér, a Ma­gyar törzs vezetője, az első magyar királyi ház megalapí­tója, aki a honfoglaláskor kö­tött vérszerződés alapján a vezérek élére állt. egyéb név­napok: Akács, Ákos, Balbina, Béni, Benjámin, Benjamina, Benő, Gujdó, Johanna, Korné­lia. benjamin. Héber eredetű, jelentése: a szerencse fia. Be- cézése a Béni, a Benő. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Benjámin emlékezete, Ár­pád, Dávid napja. A reformá­tus és az evangélikus nap­tárban Árpád, Benő napja. A zsidó naptárban II. Ádár hó­nap 25. napja. napi igék. Katolikus: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23. Református: Zsolt 4; lKor 5,1-. Evangélikus: Mk 8,(10- 13)14-21; lSám 23,1-18. VÍZÁLLÁSJELENTÉS a tisza tegnap Szolnoknál 482, Csongrádnál 444 centis volt. a dunán Budapestnél 222, Paksnál 142, Bajánál 278, Mo­hácsnál 300 centis vízállást mértek. TEL] tvr-hét ajánlásával 2011. MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK E *0 H 'W fi RTL KLUB 5.30 Top Shop 6.00 MeneTrend 6.25 Fókusz reggel © 6.55 Reggeli Magazinműsor 9.05 Te vagy az életem (argentin sorozat) © 10.05 Top Shop 12.00 Híradó Déli kiadás 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka © 9.00 Mokka habbal © 9.30 Stahl konyhája © 9.40 Babapercek. Teleshop 11.20 Árva angyal © 12.10 Vad motorosok © (am. akciófilm, 2003) 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítő © Szilágyi Tibor műsora 9.55 Nappali 12.00 Híradó délben Benne: Sporthírek. Időjárás 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 5.50 9.00 9.25 9.50 10.45 11.10 11.30 12.00 Ma reggel Srpskl ekran Unser Bildschirm Körzeti magazin Egy történet... Magyar jogtörténet Élni tudni kell! Híradó délben VIASAT3 6.05 Ki ez a lány? © 6.55 Egy kórház magánélete 7.55 Smallville © 8.50 Gyilkos sorok © 9.45 Egy kórház magánélete © 10.45 A narancsvldék © 11.40 A nagy csapat 2. © (amerikai vígjáték, 1994) DUNA TV 9.00 Család-barát 10.00 Múltidéző (ismétlés) 10.30 Anya, az állatorvos (német sorozat) 11.15 Egy kis művészet 11.30 Kívánságkosár SPEKTRUM 7.20 On the Spot© 8.20 A hangyák mindent... 8.40 Európa kék szalagja 9.15 A póráz két végén 10.10 River Cottage © 11.10 Hajólegendák© 12.00 Leonardo da Vinci és a torinói lepel © 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettő © 14.15 Tengeri őrjárat © (olasz krimisorozat) 15.20 A szerelem rabjai (argentin sorozat) © 16.20 Mindörökké szerelem © 17.20 NekedValó © 14.10 EzoTv 15.20 Rex felügyelő © 16.20 Edina és Joshi© 16.25 Marina © (am.-mexikói románt, sor.) 17.25 Update-konyha © 17.30 Árva angyal © (mexikói romantikus sorozat) 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt. Összhang 15.20 Van öt perce? 15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok © 16.30 Híradók 16.55 Teadélután 17.25 India - Álmok útján © 12.30 Kárpát expressz. Záréra 13.45 Sírjaik hol domborulnak? 14.10 Az Örök Szövetség 14.40 Mérföldkövek a magyar... 15.10 Afrika gyöngyszeme © 16.00 Úri házak titkai © (8/4.) 16.55 Bűvölet (217.) © 17.25 Magyar retró 13.40 Nyomtalanul © (amerikai krimisorozat) 15.20 CSI - A helyszínelők (amerikai krimisorozat) © 16.35 Gyilkos számok © (amerikai krimisorozat) 17.30 Gordon Ramsay- A pokol konyhája © 14.00 Híradó Talpalatnyi zöld 14.45 Dunáról fúj a szél 14.55 Isten kezében (ism.) 15.20 Tám László diaporámái 15.30 Közelebb Kínához 16.00 Az igazi helyszínelők © 16.30 Halld, Izrael! 17.00 25. szélességi fok délre 13.00 Modern Iszlám építészet 14.00 Rémálommelók 15.05 Indonézé! 16.10 Miért haltak ki a mamutok? 17.10 Miből lesz a cserebogár? (ismeretterjesztő sorozat) 18.25 Állati rekordok © t/3 W 18.30 Híradó Esti kiadás 19.05 ValóVilág - Összefoglaló 20.10 Fókusz© 20.45 Barátok közt © (magyar sorozat) Közben: Hírek 21.25 Showtime - Végtelen és képtelen © (am. akcióvígj., 2002) Fsz.: Eddie Murphy, Robert De Niro, Rachael Harris 18.30 Tények Hírműsor 19.05 A 40 milliós játszma © 20.10 Aktív © 20.45 Jóban Rosszban (magyar sorozat) © 21.25 Már megint egy dilis amcsi film © (amerikai vígjáték, 2001) R.: Joel Gallen Fsz.: Jaime Pressly, Chris Evans, Mia Kirshner 18.15 A királyi ház titkai © (dél-koreai sorozat - 60/22.) 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek. Időjárás 20.05 Jelfogó 21.05 Az este 21.40 Barbarossa © (olasz tört. film, 2009 - 2/2.) Fsz.: Rutger Hauer, Ráz Degan, F. Murray Abraham 18.20 Átjáró 18.45 Esti mese 19.10 Mindig zöldebb © (ausztrál sorozat - 28/18.) 20.00 Híradó este 20.25 Sporthírek. Időjárás 20.30 McLeod lányai © (ausztrál sorozat - 32/3.) 21.15 Biszku és a többiek - A legvidámabb barakk (dokumentumsorozat - 3/1.) 18.35 Adadus© (amerikai vígjátéksorozat) 19.05 Jó barátok © (amerikai vígjátéksorozat) 19.35 Két pasi - meg egy kicsi (am. vígjátéksorozat) ® 20.35 Gyilkos számok © (amerikai krimisorozat) 21.25 Éden Hotel © 22.25 CSI-Ahelyszínelők© (amerikai krimisorozat) 18.00 Híradó 18.35 Mese 19.00 Térkép 19.40 Kikötő - Friss 20.00 Híradó. Sport 20.15 Váltó 20.20 Közbeszéd 21.00 A csendes amerikai © (am.-ausztrál film, 2002) Fsz.: Michael Caine, Robert Stanton, Brendan Fraser 19.25 Hatalmas hajók 20.25 Ókori felfedezések © 21.20 Az emberiség felemelkedése © 12 ezer évvel ezelőtt az em­beriség fejlődése döntő for­dulatot vett. Megjelent egy új életforma, mellyel az ős­kornak vége szakadt 22.25 Tegnap után - A ka­tasztrófa anatómiája © •■8 'W 23.25 Házon kívül© Heti magazin 23.55 Odaát © (amerikai horrőrsorozat) 0.50 Reflektor © 1.05 InfoMánia © Multimédia-magazin 23.10 Bostoni halottkémek © (amerikai krimisorozat) 0.10 Tények este 0.40 EzoTv 1.10 Cáparajzás © (am. horror, 2008 - 2/1.) 2.30 Sliders © 23.15 A rejtélyes 20. század 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek [ 23.55 Prizma 0.15 Ma reggel (ismétlés) 22.35 Záróra 23.30 India - Álmok útján (brazil-indiai sor. -160/80.) 0.15 A királyi ház titkai © (dél-koreai sor. - 60/22.) 1.20 Barbarossa © (olasz film, 2009-2/2.) 23.15 Esküdt ellenségek - Bűnös szándék © (amerikai krimisorozat) 0.10 Top Gear © (autósmagazin) 1.15 CSI-A helyszínelők (amerikai krimisor., ism.) 22.40 Dunasport 22.50 Sejtjeink (5/2.)© 23.40 Elsa Valle és a Latin Jazz Syndicate 0.40 Kikötő - Friss (ism.) 0.55 Közbeszéd (ism.) 1.30 Szerelmes földrajz 23.30 A gyermekmunka nyomában © (ismeretterjesztő sorozat) 0.35 Fejvadászok bevetésen (ismeretterjesztő sorozat) 1.30 Bűnügyek© (ismeretteijesztő sorozat) 'O 23.55 Odaát (amerikai horrorsorozat) 12.10 Vad motorosok (amerikai akciófilm, 2003) 21.40 Barbarossa (olasz történelmi film, 2009) 15.10 Afrika gyöngyszeme (portugál sorozat) 19.35 Két pasi - meg egy.. (amerikai vígjátéksorozat) 17.00 25. szélességi fok.. (francia sorozat) 19.25 Hatalmas hajók (ismeretterjesztő sorozat) ATV 13.05 Lapzárta. 13.30 Paletta. 14.05 Szilu­ett. 15.00 Híradó. 15.30 Zöldövezet. 16.05 Értékmentés másként. 1630 Paletta. 17.00 Híradó. 1730 Soroló. 18.05 Vonalban. 19.00 Híradó. 20.05 Rájátszás. 21.00 Híradó 21. 2135 Lapzárta. 22.00 Híradó. 2230 Ősök tere. 23.05 Rájátszás 16.20 Pénz Tv. 16.45 Egyenlítő. 16.55 Hír­adó. 17.05 Hazai turizmus. 17.55 Híradó. Sporthíradó. 18.25 Fórum. 18.55 Híradó. Időjárás. 19.25 Egyenes beszéd. 20.40 Hí­rek. 20.45 Civil a pályán. 21.55 Híradó. 22.15 Világhíradó. 22.30 Hazai turizmus. 23.15 700-as klub ©. 23.55 Híradó HALOZAT 18.00 Trópusi hőség (kanadai krimisorozat, ism.) (D. 19.00 Kalózsziget®. 19.30 25. szélességi fok délre (francia sorozat, ism.) ®. 2035 Hírháló. 21.00 Kék acél (ameri­kai akciófilm, 1990) (D. 23.00 Hatan Indi­áról (magyar útifilm, ism.) ®. 2330 Hírhá­ló. 24.00 Műveltségi kvíz FILMMÚZEUM 13.25 Privát rocktörténet. 14.25 Színészport­rék. 14.45 Kojak ®. 15.40 Rendő­rakadémia - A sorozat ®. 16.30 Krokodil Dundee 3. ®. 18.10 A pap felesége ®. 20.05 Kojak ®. 21.00 Avasmacska kölykei (am. vígj., 1987) ©. 22.55 Backbeat ®. 0.40 Eltűntnek nyilvánítva ® 10.00 Magyar labdarúgás. Ligakupa. 13.00 Kosárlabda. B33 Tour. 14.15 Labdarúgás (U21). Németország-Olaszország. 16.15 Labdarúgás. Németország-Ausztrália. 18.15 Futsal Tv. 19.15 Mai helyzet. 19.30 Zuhany­híradó. 21.00 Bikarodeó. 22.00 Póker. 24.00 Futsal Tv. 1.00 Bikarodeó. 2.00 Kosárlabda MINIMAX .*■■■ 16.05 Horseland Lovasklub. 1630Játszszunk a Szezám utcában! 16.55 Elmo világa. 17.15 Bert és Emié kalandjai. 17.20 Locsi-fecsi Már­ta. 17.45 Magyar népmesék. 17.50 T. rex exp­ressz. 18.20 Asha. 18.35 Yakari. 18.50 Thomas, a gőzmozdony. 19.00 Simsala Grimm. 19.25 A varázslatos iskolabusz DISCOVERY WM 12.00 Autókereskedők. 13.00 Állítólag... 14.00 Piszkos munkák. 15.00 Hogyan ké­szült? 16.00 Halálos fogás. 17.00 A túlélés törvényei. 19.00 Állítólag... 20.00 Szétépí- tők. 2030 Hogyan készült? 2130 Halálos fogás. 2230 A tenger gladiátorai. 2330 A sörfőzés mesterei A műsor és a .ói mi r l»i ii mm AiTuf? \ ofilriT ,i n~f 11 / n i

Next

/
Thumbnails
Contents