Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-14 / 290. szám

6 2010. DECEMBER 14., KEDD GAZDASÁG A BUX index 2010. december 13-án 21700 21600 21500 21400 21300 21200 21100 21 Nyitóérték / 21590 Változás: -0,52% 1 1 V * K. .7Ä' 1 \? 15.30,a tőzsde Záróérték: / 21353 [ Előző heti záróérték: 21465 .... I Ne wYorkti yitása A 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2010.12.13. Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft OTP 5 290 0,72 3 891 Egls 20350 0,71 143 Émász 21395 0,70 2 ANY 736 0,54 20 Danubius 3 870 0,00 0 VESZTESEK forrás, bét Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft MTelekom 525-2,23 1516 Fotex 402-1,95 7 Synergon 496-1,78 5 PannErgy 862-1,59 64 CIG Pannónia 624-1,57 124 A BUX index az elmúlt napokban 21300 21370 21200 _____________________ po nt 12.03 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 / FÍIRRÁS- RÍT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 12.13.) Új elszámolási ár EUROBÚZA 2011. március 53 000 MALMIBÚZA 2011. március 63 000 TAKARMÁNYBÚZA 2011. március 55 000 TAKARMÁNYKUKORICA 2011. március 52 200 OLAJNAPRAFORGÓ 2011. március 136 000 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2010. december 13-án 1€ 1$ 1CHF t t t ■ “ 278,01 Ft 210,28 Ft +0,51 Ft +0,99 Ft 214,31 Ft +0,79 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) 2 hó 3 hó Allianz Bank 4,25 4,25 Banco Popolare 3,48 3,51 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 Erste Bank4­7,50 FHB3 7,00 6,00 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank 1,00 1,00 OTP Bank3 3,00 4,75 Raiffeisen Bank2 4,50 4,50 1 ALAPTERMÉKEK 1 MILLIÓ FORINTRA 2 BONUSZ 1. FORINT BETÉT 3 EHB AKTÍV BETÉT AKCIÓ 4 AKCIÓS AKTÍV BETÉT * FHB AKTÍV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 12.13.) Vételi Eladási Allianz Bank 271,33 285,25 Budapest Bank 270,00 286,70 CIB Bank 267,26 289,54 Citibank 267,22 289,48 Erste Bank 270,58 286,16 K&H Bank 270,51 286,09 MKB Bank 271,63 285,55 OTP Bank 271,15 285,05 Ralffelsen Bank 271,98 284,22 Nonprofit némi adománnyal kiválóság Vízvári Csilláék újabb idősotthonokat kívánnak átadni Vízvári Csilla méltán ér­demelte ki az Amerikai Kereskedelmi Kamara Női Kiválósági Díját 2010- ben. A díjat egy arany matrjoska baba jelképezi. Szerdahelyi Csaba Ahogy az lenni szokott a díjazot­taknál, Vízvári Csilla nem tudott róla, hogy egyik régi kolléganő­je őt javasolta az Amerikai Ke­reskedelmi Kamara (AmCham) idei kitüntetésére. Az ország sok pontjáról több mint ötven aján­lás érkezett, köztük Albertirsáról is. A zsűri ötfősre szűkítette a mezőnyt, majd az IRMÁK Ki­emelkedően Közhasznú Non­profit Kft. ügyvezetője, Vízvári Csilla mellett döntött. A díjat az AmCham annak ítéli oda, aki a munkája mellett nőként, feleség­ként, édesanyaként is példát mutat. Éppen ezt a sokoldalúsá­got jelképezi a matrjoska baba, jelen esetben csupán azt nehéz eldönteni, hogy melyik a legna­gyobb „baba”, s abba hogyan il­leszkednek a kisebbek. Nyilván nincs is értelme ezen tűnődni. Az általa vezetett nonprofit szervezetek fogyatékkal élők, időskorúak és pszichiátriai beteg­ségben szenvedők számára nyúj­tanak szolgáltatásokat úgy, hogy közben érdekeiket is képviselik. Az IRMÁK tíz év alatt folyamato­san bővítette hálózatát. A szerve­zetei által, működtetett szociális intézményekben naponta több mint 700 embert látnak el. Az in­tézmény- és kiszolgálórendszer­ben 260 munkatársa dolgozik, to­vábbá munkalehetőséget biztosít 185 értelmileg akadályozott sze­mélynek. 2006-ban kétéves prog­rammal az intézményekben élő értelmi fogyatékosok és az Albertirsa környékén élő hátrá­nyos helyzetű, többségében roma nőknek szerveztek ökológiai gaz­dálkodási ismereteket nyújtó kép­zést. A projekt sikerét mi sem jel­lemzi jobban, mint az, hogy az in­duláskor 35 fős csoportból két év után mindenkit tovább foglalkoz­tattak, s hárman később szociális szakképzésben vettek részt. Az IRMÁK 2000 májusában kht.-ként kezdte működését, eb­ből lett nonprofit szervezet, ame­lyet immár a felhalmozott szelle­mi tőkével, kapcsolatrendszeré­vel immár for-profit szervezetek Névjegy SZÜLETETT: 1969. április 3., Budapest végzettség: üzemgazdász MUNKAHELY IRMÁK család Férjnél van, egy 16 hónapos, egy 15 és egy 19 éves Fiú édesanyja HOBBI utazás dék pedig javarészt pályázato­kon elnyert pénzekből s nem adományokból, mert utóbbiak­ból egyre kevesebb van. Igaz, az állami támogatás sem növek­szik, tavaly például 10 százalék­kal még csökkent is. Ezek alap­ján azt gondolhatnánk, hogy Csilláék visszafogják magukat, de erről szó nincs. Sőt, a közeli tervek között szerepel egy pszi­chiátriai és két, egyenként 150 személyes idősotthon átadása. Ennyi elfoglaltság mellett ho­gyan marad idő a családra? Mi a titok? Ha van is, az annyi, hogy jó húsz éve boldog házasságban él a férjével, akiben nemcsak a családban, hanem a munkában szintén nagyszerű partnerre ta­lált. A napi taposómalomban na­gyon sokat segít a családtagok mellett a munkatársaktól és az ellátottaktól érezhető szeretet és megbecsülés. Nos, ennyi a törté­net - s ez mind belefér egy matrjoska babába. A díjazott Vízvári Csilla másoktól is mindig szívesen tanul szintén segítik. Vízvári Csillától megtudtuk, hogy korábban nem voltak semmilyen kapcsolatban az AmChammel, természetesen tudtak a létezéséről, s most örül­nének neki, ha a kapcsolatokat éppen a segítségükkel is bővít- hetnék. Mert nagy szükség van az ismeretségre, arra, hogy egy­re több lokális szervezet nője ki magát, s tanuljanak mások ta­pasztalataiból. Az ügyvezető szerint fino­man fogalmazva sem könnyű az életük. Amennyit lehet, külföldi partnereiktől is ellesnek, a fran­ciáktól a nappali ellátással, a németektől a lakóotthonok­kal, a svédektől az ellátás­sal és foglalkoztatással kapcsolatos fortélyokat. Pénzügyekről persze nem érdemes konzultálni ve­lük, legfeljebb kicsit irigy­kedhetünk idehaza. A költségvetés egyharmada az államtól jön, a másik harmada az otthonokba ke­rülők befizetéséből, a mara­A sokoldalúságot jellemzi az AmCham matrjoska babája Budapesten olcsóbb lett a szállás rangsor A listavezető New York szállodái majdnem háromszor drágábbak A szállodák árait nézve New York a legdrágább a világon, Budapest a 27. a nemzetközi rangsorban - áll a hotel.info összehasonlításá­ban. Az amerikai városban ez év novemberben egy szoba átlago­san 207,42 euróba került, míg a magyar fővárosban 71,67 euróba. A portál számításai szerint New Yorkban tavaly novemberhez ké­pest 23,77 százalékkal nőttek az árak, míg Budapesten 4,8 száza­lékkal csökkentek. A sorrendben második Moszkvában 1,96 szá­zalékkal, 160,88 euróra nőttek a szobaárak. A harmadik Oslóban majdnem 12 százalékkal drágul- ^ tak a szobák, s az ár november- ! ben meghaladta 159 eurót. - A lista negyedik helyén álló New York a legdrágább, itt van a világ első kártyákból épített szállodája is Londonban napi 151 euró felet­ti az ár, míg tavaly november­ben még csak 140 euró körüli volt. A 28. helyezett Bukarest még rosszabbul járt, mint Buda­pest, a román fővárosban egy év alatt 14,86 százalékkal, 69,33 euróra estek az árak., míg a 29‘. Prágában 2,28 százalékkal ol­csóbban, 65,63 euróért lehet megszállni. Varsó, megelőzve Budapestet, a 18. a rangsorban, egy éjszaka itt 15,69 százalékkal drágábban, 96,09 euróért tölthető el egy szállodában átlagosan. A szom­szédos Bécs a listán a 21., az ausztriai fővárosban az árak egy év alatt 5,6 százalékkal, 92,22 euróra emelkedtek. ■ Jóval kevesebb e rémiumot apnak a vezető beosztású nők Nagyok ai különbségek a két nem fizetései között, főként a fel­sőbb beosztásúaknái - derült ki a Hay Group Magyarország leg­frissebb gyűjtéséből. A férfiak bonuszának például alig felét kapják a hasonló munkakörben dolgozó nők, mint férfi kollégá­ik. A 2'010-es adatokon alapuló felméréséből kirajzolódik, hogy Magyarországon nemcsak az alapbére alacsonyabb a nőknek, de még vezetőként is keveseb­bet kapnak, mint a férfi kollégá­ik - sőt, még a kifizetett prémiu­mok összege is kisebb a nők ese­tében, mint a férfiaknál. Még a szerződésekben rögzí­tett - ezért a diszkriminációra ke­vesebb teret hagyó - alapbérek teki ntetében is látható, hogy a nők fizetése kisebb mértékben, de elmarad a férfiaké mögött. A nőit munkavállalók átlagosan a fér fiak alapfizetésének 93 száza­lékát vihették haza az idén. A kü- lönbség felső vezetői szinten a le gkiugróbb: a nők bére alig 88 s zázaléka a férfiakénak. IIA foglalkoztatói össz- létszám 37 százaléka nő, felső vezetői szinten 19 százalék az arányuk. A nőknek juttatott teljesítmény alapú kifizetések átlagosan 23 százalékkal alacsonyabbak, mint a férfiaknál. A felső vezető nők a kifizetett bónuszoknál a férfi kol­légáknál 51 százalékkal keveseb­bet kapnak, de a helyzet nem ja­vul akkor sem, ha az éves szinten előre meghatározott célprémiu­mokat tekintjük. A topmenedzser nők esetében a vállalati politikák nem teszik lehetővé a férfiakéval azonos prémium kifizetését, ugyanis a tökéletesen teljesítő hölgyek is mindössze az erőseb­bik nem bonuszainak 46 százalé­kát kaphatják meg. Az alacso­nyabb szinten dolgozó nők nagy­jából a férfiak célprémiumainak 87 százalékát remélhetik. A nők foglalkoztatottsági ará­nya is elmarad a férfiakétól, a fel­mérés eredményei alapján az összlétszám mindössze 37 száza­lékát teszik ki. Ez különösen erő­sen jelenik meg a vállalati rang­létrán felfelé haladva: a felső ve­zetői pozíciókban mindössze 19 százalék a nők aránya. A férfido­minancia egyedül az adminiszt­ratív, illetve alsóbb szintű szakér­tői pozíciókban törik meg. ■ Ellenőrzés a karácsonyi vásárokon Az állami adóhatóság központi el­lenőrzési akciókat tart december­ben a karácsonyi és szilveszteri ünnepek környékén, a korábbi évekhez hasonlóan. Az ellenőrök elsősorban a piacokon, az állandó és szezonális vásárokon, közterü­leteken fenyőfát forgalmazóknál, a budapesti bevásárlóközpontok­ban, továbbá a vidéki üzletköz­pontokban vizsgálják az adókö­telezettségek és az adózási jog­szabályok betartását. A hatósá­gok ellenőrzéseik során kiemelt figyelmet fordítanak az árusítók és a foglalkoztatottak jogviszo­nyának szabályszerűségére, a nyugta- és számlaadási kötele­zettség betartására, valamint a nyilvántartások vezetésére. ■

Next

/
Thumbnails
Contents