Petőfi Népe, 2010. február (65. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2010. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Lemondott felügyelőbizottsági tagságáról a képviselő Megváltoztatta véleményét a kis­kunfélegyházi képviselő-testület csütörtöki rendkívüli ülésén. Ar­ról kellett dönteniük, hogy a Bácsvíz Zrt. igazgatósági tagsá­gát tízről ötre, a felügyelőbizott­ságét pedig nyolcról hatra csök­kentsék. Előző testületi ülésü­kön olyan döntést hoztak a vá­rosatyák, hogy sem az igazgató- sági, sem pedig a felügyelőbizott­sági tagságukról nem akarnak lemondani. Jászberényi László, aki a Bácsvíz Zrt. felügyelőbi­zottságának a tagja volt, napi­rend előtti felszólalásban lemon­dott mandátumáról. Amint azt a képviselő elmondta: ezzel meg akarta könnyíteni a testület dön­tését. A városatyák elfogadták, hogy Kiskunfélegyháza csak az igazgatósági tagságban képvi­seltesse magát, a felügyelőbizott­ságban pedig nem. ■ Sz. T. Fának rohant az autó, meghalt a testvérpár Szombaton éjjel 1 óra előtt az 55- ös számú főút 79-es kilométer- szelvényében egy Tataháza felé tartó Opel Vectra eddig tisztázat­lan okokból letért az útról, és egy fának ütközött. A kocsiban uta­zó 28 éves felsőszentiváni férfi a helyszínen életét vesztette, test­véig, £gy 33 éves felsőszentiyáni lakos, a kórházba szállítást köve­tően,ejhunyt. A másik utast, egy 29 éves felsőszentiváni férfit a mentők súlyos-életveszélyes sérüléssel szállították kórházba - tudtuk meg Mihályné Bornemisza Ele­onórától, a megyei rendőr-főka­pitányság sajtószóvivőjétől. Súlyos-életveszélyes sérülése­ket szenvedett szombat este 6 órakor egy férfi, amikor gépko­csijával árokba borult Kecske­méten.- A baleset a Ladánybenei úton, a Belsőnyír 52. előtt tör­tént. Egy 50 éves ménteleki fér­fi gépkocsijával előzgetett a csú­szós úton, majd árokba csúszott. Súlyos-életveszélyes sérülések­kel szállították kórházba. Az au­tóban más nem utazott - tudtuk meg Mihályné Bornemisza Ele­onórától, a megyei rendőr-főka­pitányság szóvivőjétől. ■ H. I. Nem maradnak fedél nélkül fagy Megnyitják a vasúti várótermeket a rászorulók előtt ILLUSZTRÁCIÓ lóra rakott szivacsokon is pi­hennek, mindig tiszta ágyne­műben. A szálló működési en­gedélye 26 személy éjjeli ellá­tásáról szól, de ez idő tájt is 4-5 emberrel többen alszanak bent. Az átmeneti szálló 40 szemé­lyes, ám 60-65 főre kijön a napi átlagos létszám, igaz, nem egy­szerre, mert folyamatosan jön- nek-mennek az emberek. Halla Ferenc, a Vöröskereszt Hajlék­talanokat Ellátó Intézmény ve­zetője elmondta: napi három­szori étkezést és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak a rá­szorulóknak, és az intézmény munkatársai hivatalos ügyeik intézéséhez is segítséget nyúj­tanak. Akadnak olyan, fedél nélküli emberek, akik önszántukból nem mennek szállóra, helyette pályaudvarokon vagy lépcsőhá­zakban húzzák meg magukat. Őket az utcai szolgálat munka­társai próbálják rábírni, hogy ne a szabadban töltsék az éjszakát. Figyelnek a tanyán élő szegény családokra is. Felkeresik a rá­szorulókat, és élelmiszert, ruhát visznek számukra, és gyermek­holmikat is a kisgyerekes csalá­doknak. Vannak, akik elfogadják a segítséget, de többen még ezekben a napokban is az utcákon éjszakáznak Telt ház van ugyan a me­gye hajléktalanszállóin, de egyetlen otthontalant sem engednek ki a fagy­ba. Ha kell, pótszivacson altatják a betérőket. A rendkívüli hideg miatt megnyitják a vasúti pálya­udvarok várótermeit a rá­szorulók előtt. Hraskó I. - Miklay I.- Nehéz idők járnak, nagyon hi­deg volt az elmúlt napokban. A városban ellátatlan hajléktalan nincs, mindenkinek találunk helyet. A szállóban 95 ágy van, de ha ennyi férőhely nem lenne elég, akkor pótszivacsokon al­tatjuk a hozzánk betérőket. Ha esetleg még így sem tudnánk mindenkinek szállást biztosíta­ni, szükség esetén megoldjuk a rászoruló átszállítását a fél­egyházi szállóba - mondta a Pe­tőfi Népének Seprenyiné Fodor Anikó, a kecskeméti hajlékta­langondozó szolgálat vezetője. A hajléktalanszálló munka­társai nem csak a szállóban lát­ják el az otthontalanokat. Két al­kalmazott az utcákat járja, teát, takarót, kenyeret ad a kint élők­nek, így segíti elviselhetőbbé tenni számukra a nagy hideget. A rászorulókra a nagy fagyok idején a Kecskeméti Jóléti Egye­sület három szociális munkása is figyel.- Összesen húsz-huszonöt hajléktalant látnak el rendsze­resen kollégájuk. Vitamint, kon- zerveket, illetve ruhákat is vi­szünk nekik. A ruhaneműk ado­mányokból gyűl­nek össze, illetve mi magunk is vá­sárlunk az otthon­talanoknak, első­sorban alsóneműt és zoknit. Szomba­ton és vasárnap reggel, hat és tíz óra között is körbejárjuk a vá­rost - mondta lapunknak Kalló Júlia intézményvezető. Hozzá­tette: tapasztalataik szerint a hajléktalanok többsége tudatá­ban van, hogy ilyen hidegben jobban fel kell öltözködniük, és veszélyes az éjjelt az utcán töl­teniük. Mégis vannak, akik nem hajlandóak bemenni a szállóba, és segítséget sem fogadnak el. A város szélén, egy fűtetlen lakás­ban élő hajléktalannak például már kályhát is vettek, de hiába: az otthontalan személy nem en­gedi, hogy befűtsék menedékét. A MÁV kecskeméti pályaud­varának várótermeit már csü­törtök este sem zárták be. Mint a forgalmi iroda egyik munka­társától megtudtuk, három­négy hajléktalan szokta ott töl­teni az estét, napközben pedig általában öten-hatan vannak. A Kunság Volánnál egyelőre nem tervezik a non­stop nyitva tartást. Hári Ernő, a busz- társaság termelési igazgatója tegnap délután arról tájé­koztatta lapunkat, hogy esténként a szokásos időben, azaz fél 11-kor bezárják a kecs­keméti várótermet. A Dél-Pest megyei otthonta­lanoknak Cegléden a több éve kialakított hajléktalanok szálló­ja nyújt menedéket. Napról nap­ra többen kérnek bebocsátást azóta, hogy keményen beállt a tél. Jelenleg már nincs elég ágy, de egyetlen rászorulót sem kül­denek el, mindenki elhelyezé­sét megoldják, ezért már a pad­■ A mínusz 10 fok körüli hőmér­sékletben akár két óra alatt teljesen kihűl­hetnek a kint éjszakázok. —TNTTfV Szokás szerint csak a rendszert tesztelik paks/bács-kiskun Megszó­lalnak a szirénák ma a pak­si atomerőmű harminc kilo­méteres körzetében. A szo­kásos havi ellenőrzés kere­tében 6 másodperces, úgy­nevezett morgató próbajel­zést adnak ki 72 település 227 darab szirénáján. A pol­gári célú riasztó eszközök működőképességének ellen­őrzése szokás szerint 13 órakor lesz. A szirénák megszólalása ebben az idő­pontban csak a rendszer próbája, tehát semmiféle in­tézkedést nem kell tennie senkinek, (szbz) A Kanári-szigetekre kalauzolnak a világjárók kecskémét A Világjáró klub következő összejövetelén Spanyolországgal, a Kanári­szigetek vidékével ismer­kedhetnek meg az érdeklő­dők. Molnár Péter tart kép­bemutatóval egybekötött előadást holnap 18 órakor a Természet Házában. A belé­pés ingyenes. (P. Zs.) Vándorkiállítást avatnak a művelődési házban Helvécia A községi művelő­dési ház az újabb állomása a tavaly augusztusi kunszentmiklós-bösztör- pusztai Magyarok Országos Gyűlésén készült fotók tár­latának. Az egyebek közt honfoglalás kori jeleneteket, a Hétboldogasszony hajléka építését megörökítő kiállí­tást holnap este 6 órakor nyitják meg az érdeklődők előtt. (M. J.) A nyugdíjasok is jelmezbe bújnak úszód Nyugdíjasfarsang lesz február 19-én az uszódi művelődési házban. A szer­vezés oroszlánrészét a helyi nyugdíjasklub végzi. A ren­dezvényen fellépnek a nép­táncosok, az óvoda és az ál­talános iskola növendékei is. 18-án hagyományos disz­nóvágáson vehetnek részt az érdeklődők, az „ered­ményt” pedig a farsangon kóstolhatják meg. (szbz) További hírek a BAON.hll hírportálon Szalagavató Fiatalos, lendületes és pergő. Leginkább e kifejezésekkel írható le a bajai Türr István Gazdasági Szakközépiskola péntek esti szalagavató ünnepsége. Az ünnepélyes ceremónián a végzősök megkapták a sza­lagot, mely jelzi, hogy a középiskolás diákéveik vége felé járnak, itt az ideje a tanulásnak, készülni kell az első komoly megmérettetésre, a közelgő érettségire. Embercsempészt és négy koszovói határsértőt fogtak Eljárás indult egy 55 éves ma­gyar férfi ellen szombaton a me­gyei rendőr-főkapitányságon. Embercsempészés bűntett meg­alapozott gyanúja miatt folyik el­lene a vizsgálat. Négy koszovói állampolgárt is elcsíptek a határ- rendészek, ellenük tiltott határ- átlépés miatt folyik az eljárás. Közülük három felnőtt személyt elszállítottak a Kiskunhalasi Őr­zött Szállásra, egy fiatalkorút pe­dig a Kunfehértói Gyermekott­honban helyeztek el. Tiltott határátlépést követett el még három koszovói állampol­gár is, közülük ketten a Kiskun- halasi Őrzött Szállásra kerültek, a harmadik férfit viszont rendőr­ségi őrizetbe vették. ■ baon Kitessékelik a vadakat, mert legelik az erdőt A nagykőrösi erdőben flórakí­sérletet akadályoznak az őzek, szarvasok, ezért a környezetvé­dők kitessékelik őket a terepről. A Csókás erdőben jóval több vad tanyá­zik, mint amennyit az aljnövényzet el­tarthat. Ezért az er­dő jelentős részét al­kotó, védelem alatt lévő pusztai tölgyesekben alig fakadnak csemeték, vagy korán elpusztulnak. A vaddisznók ugyanis kitúrják, megeszik a makktermés nagy részét, a dá- mok és őzek pedig a rügyeket és hajtásokat legelik. A WWF Ma­gyarország környezetvédelmi szervezet korábban elkerített egy 100 és egy 30 hektáros erdő­részletet a legjobb állapotban megmaradt tölgyesekből. Ott azt akarják megvizsgálni, hogyan fejlődik az erdő, ha nincsenek benne vadak. A jó kétszáz focipálya nagyságú kísérleti területen azonban bent re­kedt sok őz, szar­vas. Muszáj kiterelni őket vala­hogy, méghozzá mihamarabb, amikor még nincsenek kicsinye­ik. A környezetvédők február 12- én, 9 órára tűzték ki a lombrá- gók kitessékelését. Úgy gondol­ják, jó móka lehet a vadak terel­getése, ezért sok önkéntes hajtót várnak az akcióra. ■ M. J. ■ A kutatók arra kíváncsiak, ho­gyan fejlődik az erdő állatok nélkül.

Next

/
Thumbnails
Contents