Petőfi Népe, 1989. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-25 / 21. szám

Kétszázhar­minc éve születeti Robert Burns (1759—1796), a skótok nemzeti költője. Szegény gaz­dálkodócsaládból származott; kora ifjúságától a skót földművelők küz­delmes életét élte, s ugyanakkor nagy ambícióval művelte magát — egyebek közt megtanult franciául és latinul is. Tarthatatlan anyagi helyzete miatt Ja­maicába szándékozott kivándorolni. Am 1786-ban megjelent első versesköteté­nek („Költemények jórészt skót tájszó­lásban” ) anyagi és erkölcsi sikere új irányt szabott terveinek és pályájának. Edinburghban telepedett le, s csakha­mar az irodalmi szalonok ünnepelt alak­ja lett. Forradalmi érzelmű költő volt, akinek líráját a franciaforradalom iránt érzett szimpátiája és egyházellenessége hatja át. Népdalstilusban irt lírai versei mellett kimagaslóak szatírái is. A költő bravúros elbeszélötechnikájáról vall az Arany János fordításában közkincsünk­ké lett Kóbor Tamás című humoros köl­teménye, melyben a paraszti élet epizód­jait mozaikszerű, realisztikus zsánerké­pekben kelti életre. A költői alkatának legjobban megfe­lelő műfaj a dal volt; valóban ő a világ egyik legnagyobb dalköltöje. Költészete az egész európai irodalomra terméke­nyítő hatással volt, nálunk elsősorban Aranyra és Petőfire hatott. * * * Százharminc éve, 1859. január 25-én született Palánkén Winkler Pál lelkész. Kalocsán érettségizett, 1884-ben szen­telték pappá. Palánkén, Bácsordason, Hódságon és Bácsalmáson volt káplán, majd 1897-ben Kalocsára került, az ér­seki könyvtárba. 1915-től az egyházi levéltár igazgatói teendőit látta el. 1902- ben a pápa házi káplánjává nevezte ki. Az érseki könyvtárban dolgozott halálá­ig­1901-től rendszeresen jelentek meg történelmi tanulmányai a Kalocsai Nép­lapban, a Schematismus Colocensisben. Borovszky Samu: Magyarország vár­megyéi. Bács-Bodrog vármegye című monográfiájának megírásánál közremű­ködő, önálló művei az Árpád-könyvek sorozatban jelentek meg 1926—1934 között. Kötetei közül említjük A kalo­csai és bácsi érsekség, A kalocsai érseki főszékesegyház 1010-től. napjainkig, A kalocsai érsekségi kastély és főszé­kesegyházi könyvtár története című munkáit. Kalocsán hunyt el 1936. augusztus 25-én. Január 25-én, szerdán KECSKEMÉTI KATONA JÓSZEF SZÍNHÁZ • Délután 5 órakon STUART MÁRIA. Bajor Oizi-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 18 órakon ERDÉLY SZELLEMI NÉP­RAJZA. Előadó: Andrásfalvy Bertalan. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: ELSZABADULT INDULATOK. Sz., mb., amerikai film. 16 éven felülieknek! Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: NÁSZÉJSZAKA KÍSÉRTETEK­KEL. Sz., amerikai film. Stúdiómon: 7 órakor: SZERZŐDÉS. Ma­gyar film. Otthon mozi: nincs előadás. KALOCSA Otthon mozi: 4 órakon A HOLDLAKÓK TITKA. Sz., mb., francia rajzfilm. 6 és 8 órakon K. Sz. Magyar dokumentumfilm. 18 éven felülieknek! KISKŐRÖS Stndiómozi: 7 órakor: AZ ÍGÉRET FÖLDJE. Sz., kétrészes lengyel film. 16 éven felülieknek! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 4, 6 és 8 órakor: NYOMÁS, UTÁNA! Sz., olasz film. 14 éven felülieknek! Stndiómozi: 6 órakor: ÁRULÁS. Sz., an­gol film. 14 éven felülieknek! TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Központban: 7 órakon FEKETE ÖZVEGY. Sz., mb., ame­rikai film. 14 éven felülieknek! Szikrázó kábelek Áramszünet miatt félbeszakadt a színi előadás Január 21., szombat, 3 óra 55 perc: Kecskeméten, a Lenin téren, ahol koráb­ban a kerekegyházi Dózsa Tsz valame­lyik gázvezeték-építője belevágta a csá­kányát egy 10 ezer volt feszültségű villa­mos földkábelbe, elektromos kisülés történt A zárlat következtében áram nélkül maradt a fűtő­mű környéke s a városközpont egy része. Január 22., vasárnap, 15 óra 6 perc: A kábelsérülés követ­kezményeként — folytatásul — egy másik föld alatti veze­tékben is megszakadt az áramtovabbítás a vasútállomás, a megyei rendor-főkapitányság és a Katona József Színház közti városrészben. Epphogycsak kijavították a hibát a Dé- mász szerelői, újabb áramszünetet jelentettek a Széchenyi vá­ros nagy részéből, az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat környékéről és az egész Petőfívárosból. Mi történt megint? Újra a felelőtlenségnek itta meg a levét több tízezer ember. Kihunytak a lámpák és a tévékészülékek képernyői, elnémultak a rádiók, megálltak a vízszivattyúk, és nem működtek tovább a hűtőszekrények sem, mert egy helyen ismét belevágtak munkagéppel egy másik, 10 ezer voltos kábelbe. Mint Meleg László, a Démász kecskeméti üzemének vezetője elmondta: a Kullai köz 71. számú ház tulajdonosa, Bemát Sándor csatornát építtet, s ebből a célból kölcsönkért egy markolót a hét végére. A gép markolt. Ám nem csak földet! Megrongálta a tervezett csatornaszakasz mentén húzódó villanykábelt, mivel a kezelője előzőleg nem tájékozódott a másik közmű, a villamos vezeték helyéről. A háztulajdonos elismerte: ő hibázott. Tartja a hátát az okozott karért, fizet. De ki téríti meg a kárát — a kimaradt szolgáltatásért — annak a több tízezer embernek, aki a kábelrongálás után hiába nyúlt a villanykapcsolókért, s hiába hallgatta volna például a Kossuth rádió 168 óra című adását? Ezzel még nem ért véget a rongálássorozat! A Bajcsy- Zsilinszky utca 4. számú házzal szemben — ahol most épít­keznek — hétfőn este 19 óra 40 perckor szikrázni kezdett a negyedik földkábel. A színházi előadás kellős közepén borult sötétség a színpadra és a nézőtérre. Megállt az élet a postán is. A Mátyássy utca lakóihoz és a megyei börtönbe ugyan­csak nem jutott el az áram. Kedd délelőtt, 11 óra: Még mindig a kiásott gödörben találom a Démász vastag ruhába öltözött szerelőit. Faragó Bálint gépkezelő is eljött Nagykőrösről segíteni Verdung Jánosnak és a többi kecskeméti áramszolgáltatónak, hogy együtt kijavíthassák a hibát. A mélyben összezúzott, fekete kábel. — Amikor itt elkezdtek építkezni — mondja Verdung János — egy markológép belemart a vezetékbe. Ahelyett, hogy' nekünk szóltak volna a sérülésről, sárga homokot lapátoltak rá. Azt gondolták, ennyi is elég.f?) Az a baj, hogy itt, Kecskeméten — de másutt is az országban — sokan nem becsülik egymás munkáját. Nincsenek egymásra s egy-egy település lakóira tekintettel. — Hajnal lesz, mire végzünk! — húzza végig a kezét kivö­rösödött homlokán a nagykőrösi gépkezelő. Sietnünk kell, minden perc számít, mivel a Zöldfa utca és a Műkert közt újabb kábel szikrázik. Ez már az ötödik szombat óta... Kohl Antal A legudvariasabb autóbusz-vezető ( Az abszolút első helyzett, Hajnal Péter jakabszállási autóbusz-vezető képünk jobb oldalán. Köztudomású, hogy a Kunság Volán Vállalat forgalombiztonsági tanácsa, a megyei KBT és a Petőfi Népe szerkesztősége múlt év július elsejétől akciót indított Ki a legudvariasabb autóbusz-vezető? címmel. Ennek fő célja az volt, hogy a buszvezetők tovább javítsák a munka minőségét, fokozzák a vezetés biztonságát. A decemberben beküldött szavazatok alapján első helyen Mészáros Károly (Kerekegyháza), második Hajnal Péter (Jakabszállás), harmadik Tóth Gábor (Kalocsa) lett. A gépkocsivezetők személyenként 1500 forint pénzjutalmat vehettek át Rigó Istvántól, a vállalat igazgatójától. Miután az akció befejeződött, a hat hónapos összesítés eredményét is kihirdették. Az első helyen Hajnal Péter (Jakabszállás) végzett, megelőzve Csáki Ferencet és Mészáros Károlyt. Az ő jutalmuk 3000 forint volt. A megyei közlekedésbiztonsági tanács különjutalmában részesült — ezt Czéh Gábor rendőr alezredes adta át — Miskár József, Kiszel Sándor és Bakos Ferenc kecskeméti autóbusz-vezető. A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Baleset az 54-es úton Bocsa határában, az 54-es számú úton január 23-án reggel dr. Pais Károly 46 éves helybeli lakos személygépkocsijával indokolatlanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra és összeütközött egy vele szembe jövő személyautóval. Pais súlyos, a vétlen járművezető, Csi­kós Béláné utasa pedig könnyű sérülést szenvedett. Lakásbetörések — Összefogást kér és tanácsot ad a rendőrség Szaporodnak a lakásbetörések. Az otthonokba többnyire nappal hatolnak be, míg a lakók munká­ban, bevásárlási úton vannak. Ezt bizonyítja a január 20-ai, kecske­méti bűncselekmény-sorozat is. Az Irinyi út 58. számú házban négy, a Pákozdi csata utca 3. szám alatti házban hat lakást törtek fel a 9. és a 10. emeleten, egyelőre ismeretlen személyek. Valószínűleg el akarták kerülni az alsóbb és felsőbb szintek közötti átmenő forgalmat. A betö­rők által okozott kár lakásonként 500 forinttól 40 ezerig terjed. Az előző napon délelőtt Csávo- lyon egy családi házba forték be, ahonnan 94 ezer forintot loptak el. E bűncselekményeket csak ren­dőri eszközökkel és módszerekkel nem lehet megelőzni. A legnagyobb lehetőséget az egyéni védekezésben és a közösségi összefogásban látja a rendőrség, s ehhez nehány taná­csot is ad, melyeket — segítő szán­dékkal — közzéteszünk: A lépcsőházak, családi házak ka­puit nappal is érdemes bezárni, s odafigyelni a lépcsőházakban, lif­tekben megforduló idegenekre, va­lamint azokra az emberekre, akik különféle okból, olykor átlátszó trükkel becsengetnek a lakásokba. Javasolták továbbá, hogy figyel­jék meg az idegenek ruházatát, kül­sejét is. Ugyancsak érdemes utána­járni a szokatlan, gyanús zörejek­nek, zajoknak. Tudni kell, hogy csak a biztonsági zár nem jelent megfelelő védelmet, sokkal bizton­ságosabb a_ bejárati ajtót több pon­ton rögzítő zárszerkezet. Jól szol­gálhatja a behatolási kísérlet meg­hiúsítását, a környezetben tartóz­kodók figyelmének felhívását a ri­asztó-jelzőberendezés is. Az utóbbi megoldások költségigényesek ugyan, de nem kidobott pénz a rá­fordítás. Egyébként a helyi rendőr- kapitányságok mindenütt tanácsot adnak a technikai védekezéshez. Végül kéri a rendőrség, hogy akik az előbbiekben említett, vagy egyéb olyan'körülményt, jelenséget tapasztalnak, ami — megítélésük szerint — bűncselekménnyel függ­het össze, lehetőleg azonnal közöl­jék telefonon vagy személyesen a legközelebbi rendőrrel. R. M. NAPKÖZBEN Visszasírjuk a sintéreket? A kecskeméti Juhar utcából levelet hozott hozzánk egyik olvasónk. Azt írja: nyakörvvel és pórázzal együtt el­veszett németjuhász kutyája. Kedvenc állatát szeretné megtalálni, lapunk se­gítségével talán reménykedhet... Más: feltűnést keltett valamikor—ez már a múlté — a szabadon engedett, gazdátlanul kóborgó ebekért egy-egy utcába bekanyarodó sintérkocsi. Á sin­tér összefogta és ketrecbe dugta azokat a kutyákat, amelyeknek a gazdái fittyet hánytak az ebtartás alapkövetelményé­re: ki-ki vigyázzon a sajat jószágára! így a járókelők egy ideig újra biztonságban lehettek. A Csóka utca 9. szám alatt lakó Cseh Józsefné viszont egyáltalán nem érez­hette magát biztonságban január 17-én este. A Czollner téren járt, amikor kó­bor kutyák körülfogtak. Talán szét is tépték volna — ő legalábbis ettől rette­gett —, ha három fiatal férfi nem siet a segítségére. „Ahogyan engem, úgy egy idős em­bert, vagy egy védtelen gyermeket is megtámadhattak volna a kutyák — fűz magyarázatot a történtekhez olvasónk. — Otgyermekes édesanya vagyok, há­rom kiskorú gyerekkel, elgondolni is szörnyű: mi lett volna a családommal, ha az ebek a Czollner téren megsebesítenek, s én heteken át nyomom az ágyat.<*’ Elgondolkodtam a két eseten. Mi­lyen könnyen helyreállna a békesség, mennyire könnyű volna a megegyezés a kutyatulajdonosok és a járókelők kö­zött, ha mindenki vigyázna a saját ebé­re! így a Juhar utcai levélíró nem bán­kódna ma a németjuhász után, s Cseh Józsefné is bátrabban mehetne át a Czollner téren. K — 1 TÜZRIADŐK Megsemmisült szalmakazal, kiégett szerelőműhely Nyolc tűzesethez riasztották a megye tűzoltóit január 23-án. Jelentősen nőtt a tüzek által okozott kárértékek újévi összege. Egyebek között Kiskunfélegyházán, a Dózsa Termelőszövetkezet Alpári út melletti területén gyufával játszadozó kisgyerek egy 15-ször 4 méteres szalma­kazlat gyújtott fel. A kár mintegy 10 ezer forint. Ez esetben már hiábavaló volt a félegyházi állami tűzoltók erőfe­szítése. Solton a Kossuth utca 40. szám alatt a szerelőműhelyben okozott tüzet fi­gyelmetlenül végzett ívhegesztéssel So­mogyi István kisiparos. Kiégett a meny- nyezet, a helyiség elektromos vezetéke, valamint egy Lada személygépkocsi. A károsult: Somogyi István és Molnár János solti lakos. A kár 90 ezer forint. A lángokat a kalocsai állami és a solti önkéntes tűzoltók oltották el. Baján Németh Sándor, II. kerület 173. szám alatti lakóépületének szobá­jában keletkezett tűz építési hiba miatt: a kéménybe beépített fagerenda volt a tűz fészke. A kár csak 5000 forint, a ba­jai állami tűzoltóknak köszönhetően, akik legalább 100 ezer forint értéket mentettek meg. — rapi — NAPTÁR 1989. január 25., szerda Névnap: Pál Napkelte: 7 óra 19 perc Napnyugta: 16 óra 34 perc Holdkelte: 20 óra 31 perc Holdnyugta: 8 óra 49 perc IDŐJÁRÁS A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Január 23-án Kecskeméten a közép­hőmérséklet 0,0 (az 50 éves átlag mínusz 2,8), a legmagasabb hőmérséklet 1,8 fok volt A nap nem sütött, csapadék nem hullott Tegnap reggel 7 órakor mínusz 0,4,13 órakor 1,5 fokot mértek. A lega­lacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,7 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1037,0 millibar — változatlan — volt. Január 23-án Baján a középhőmér­séklet mínusz 0,4 (az 50 éves átlag mí­nusz 2,7), a legmagasabb hőmérséklet 0,5 fok volt. Tegnap reggel 7 órakor mínusz 0,4,13 órakor 1,1 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,6 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1037,5 millibar — változatlan — volt. — Pénz-és hitelpolitika. Január 26-án, csütörtökön 14 órától Kecs­keméten, a tsz-szövetség székházá­ban a 9-es választókörzet mező- gazdasági nagyüzemi vezetőinek dr. Kollárik István pénzügymi­niszter-helyettes tart előadást az időszerű pénz- és hitelpolitikai kér­désekről. — FOGADÓÓRA ÜSZŐ­DÖN. Madár István országgyűlési képviselő január 27-én, pénteken, 9-11 óra között várja választóit az Uszódi Községi Tanács épületé­ben. — Műszakibál. Az Építőipari Tudományos Egyesület kecskemé­ti csoportja és a Dutép Vállalat szakszervezeti bizottsága január 28-án, szombaton rendezi meg a hagyományos műszakibált. KETTEN BESZÉLNEK — Miért lóg a kapun az a tábla, hogy vigyázz, a macska harap? i— Mert a kutyánkat ellopták. —KRESZ-TOTÓ. A Magyar Televízió szegedi körzeti stúdiója február 6-ától kéthetenként összesen 14 alkalommal jelentkezik Tévé KRESZ-totó 13+1 című közlekedési rejtvénypályázatával. A megfejtők között adásonként 15 ezer forint értékű tárgyjutalmat sorsolnak ki. Azok között, akik mind a tizennégy alkalommal helyesen fejtik meg a rejtvényt, a 14. adásban három 30 ezer forint értékű fődijat sorsolnak ki. — FELKÍNÁLOM KLUB. A televízió Felkínálom műsorának helyi klubja ma újra várja látogatóit a kecskeméti Planetáriumban, a Lánchíd utca 18/A szám alatt, este 20 órától. Az érdeklődők a 22-994-es telefon­számot hívják 19—24 óráig, ha kérdéseket kívánnak feltenni. A Felkíná­lom tv-adásban vegyes vállalatok újabb ajánlatai hangzanak el, s megis­merhetik a nézők az Aquapol falnedvességszívó készüléket is. — GYERMEKRUHÁT, -JÁTÉKOT, -KÖNYVETgyűjtenek Erdélyből érkezett társaiknak a kecskeméti úttörőház gyermekta­nácsának tagjai január 28-án, szombaton reggel 9 órától este 9 óráig. A számukra átadott holmikat a Magyar Vöröskereszt kecsr. keméti városi szervezetének továbbítják, ahonnan a megyénkben vagy hazánkban élőknek juttatják el. — MILYEN VOLT VALAHA a játékkultúra a szomszédos Csongrád megyében? — erről tart videofelvételekkel kiegészített előadást a Szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzkutatója, Bárkányi Ildikó, csütörtökön délután fél 5 órai kezdettel a kecskeméti Szórakaténuszban. — FESTMÉNY AZ ISKOLÁNAK. Varga Imre, a Kecskeméti Városi Tanács Művészeti Dijával kitüntetett festő Katonatelepen a Mathiász János Általános Iskolának ajándékozta egyik festményét. A Radnóti Mik­lós: Október című versének hatására készült alkotás az iskola elöcsarnokár ban látható. Otthon Jövedelmező az állattartás a fü- löpszállási magángazdálkodóknak. Ifjú Virágh Józsefné és férje négy sertést, egy lovat és négy tehenet tart. Az utóbbiak havonta 1000— 1200liter tej árával növelik a család bevételét. (Tóth Sándor felvétele) — A KEDVEZŐ IDŐJÁRÁST KIHASZNÁLVA benépesültek az almáskertek Szabolcs-Szatmárban, és sokfelé metszették a fákat, hogy pótolják azt a késést, amit a novemberben hirtelen beköszöntött kemény hideg okozott. Nagy szükség van erre, hiszen a tél végi lemosó permetezé­sig csaknem 30 ezer hektáros területen kell végezni a fontos gyümölcsfa­ápolási munkával. A szabolcsi almáskertek csaknem 80 százalékát a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok kiadták részes vagy bér­művelésre-egyéni vállalkozóknak. Ezzel jelentős költségmegtakarítást érnek el, s megoldódik a korábban tapasztalt munkaerőgond. HOLNAPI LAPSZÁMUNKBÓL Mi lesz Ibolyával? Egy beteg kislány sorsát — és édesanyja küzdelmét a bürokrácia útvesztőjében — ismerhetik meg olvasóink a negyedik oldalon található írásból. Itt kap helyet Nemes János Rákosi Mátyás születésnapjáról szóló könyvének ismertetése és A szüzesség reneszánsza című tárca is. Á Megyeszékhely-ben, amellyel ezúttal is a hónap utolsó csütörtökén jelentkezünk, több, érdeklődésre számot tartó témáról olvashatnak. Nincs védekezés a csövesek ellen? Tűz a lépcsőházban. Szegény asszonyok a Sallai utcában, egyedül, szűkös jövedelemmel. Kecskemét 1919 és 1939 januárjában — néhány az ötödik oldalon közölt írások közül. , Megyénk az országos sajtóban Magyar Hírlap, 1989. január 24-i szám: D. Kiss János: Kecskemét új arca is alföldi maradt. Á hírős város rangosodása. (Riport a leendő megyei rangú városról.) Nők Lapja, 1989.3. szám: Bencsik Gábor: Elbeszélgetések avagy miért nem interpellált Südi Bertalan? (Megyei országgyűlési képviselőről.) A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Telefon: 28-777 1989.1. 25-én, megrendelés sorszáma: 830012 Szerkesztőség és kiadóhivatal cime: 6000 Kécskemét, Szabadság tér 1/A. 6001 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv h. Teijeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy nőnapra: 105,— Ft, negyedévre: 315,— Ft, félévre:* 630,—,Ft, egy évre: 1260,-— Ft. I HU ISSN 0133-235x

Next

/
Thumbnails
Contents