Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

6. rész. Lak-jegyzék - G

Fül—Für. Lak-jegyzék. 517 Lak-jegyzék. Für—Gab. IFülöp Jak., posta-és Sáv. tiszt, X, jászberényi-út 7401. — Józs., vasúti hivatalnok, VII, Csengery-u. 25. — József, megyei árvasz. kiadó, Kispest, üllői-út 130. — Kálmán, pt. tiszt. — Kálmán, nemz.hajósegyl.igazg., IV, városház-tér 1. — Kálmán, ügyvéd, IX, pipa-u. 33. — Kár., dr., ügyvéd, VI, király-u. 8. — Laj., magánzó, VII, kerepesi-út 8. — Laj., lapszerk., VH, Károly-körút 9. — Lajos, kereskedő, VII, akáczfa-u. 55. — László, asztalos, VHI, lcöris-u. 12. — Lipótné, Ida, tábl. tanácselnök özv., IX, pipa-u. 33. — Lőr., postatiszt, VII, alsó erdősor 20. — Lőr., lakatos, VHI, kerepesi-út 39. -— Mária pt. kezelő, in, Császár-fürdő. — Mátyás, ólomöntő, II, petrezselyem-u. 5. — Mihály, borbély, IV, koronaherczeg-u. 4. — Mihály, üveggyáros, IX, Czuczor-u. 10. — Sánd., min. hivat., I, dísz-tér 11, Fürcht Sándor, szatócs,, VII, Károly-körút 11. Füiedy, Füredi. — Alajos, posta és táv. tiszt, V, hold-u. 1. — Albin, főv. számsegéd, VIII, József-körút 71. — Antal, bizt. hiv., VI, szerecsen-u. 33. — Bertalan, ép. asztalos, VB, szövetség-u. 10. — Fer., ügyvéd, IV, kalap-u. 7. — Gyula, bankhiv., VB, Erzsébet-tér 12. — Ign., tanár, VIE, kerepesi-út 71. — Ign., keresk., VI, szerecsen-u. b3. — Ign., borkeresk., VI, szerecsen-u. 33. — Ignáczné, kocsmáros, VI, szerecsen-u. 33. — János, rk. áldozár, IV, városháztér 4. — József, szatócs, IX, soroksári-u. 44. — József, czipész, VI, Lázár-u. 8. — Kálm., színész, VE, csömöri-út 41. — Lipót, vasúti tisztv., VII, sziv-u. 27. — Miklós, színész, VE, csömöri-út 43. — Nándor, vegyeskeresk., E, vám-u. 9. — Nándor, mag. liiv., IV, molnár-u. 30. — Pálné, kiskeresk., I, feliérsas-tér 3. — Sándor, kovács, VIII, népszinház-u. 26. — Sándor, kocsmáros, VI, hajtsár-út 1897. — Vilm., államhiv., E, n.-rókus-u. 17. Fürpasz Fer., magánzó, VIE, n.-templom-u. 31. — Mária, VI, Hunyady-tér 10. Fürst Adolf, keresk., VI, Teréz-körút 6. — Albert, utazó, VI, sziv-u. 28. — Albert, VI, Izabella-u. 71. — Amália, uiazó, VI, Arany János-u. 32. — Ant., zabkereskedő, VH, akáczfa-u. 60. — Ármin, czipész, V, nagy-korona-u. 13. — Dávid, kávémérő, VH, dob-u. 7. — D., kávés, VH, dob-u. 7. — Emil, keresk., V, vadász-u. 25. — F. háztulajdonos, H, zárda-u. 31. — J., vegyeskeresk., IX, viola-u. 1. — Ign., raktárnok, V, Lipót-körút 20. — Ign., rövidárú-keresk., V, n.-korona-u. 11. — Ign., ügyn.. VIE, kőfaragó-u. 5. — Imre, nagyker., V, váczi-körút 20. — Jak., gabonabizom., VI, Kemnitzer-u. 21. — Jak., nagykereskedő, V, váczi körút 20. — Jak., kereskedő, VTH, stáczió-u. 69. — Jak., írnok, VII, százház-u. 20. — Jakab, czégfőnök, V, sas-u. 6. — Ján., mészáros, V, Arany János-u. 9. — Johanna, varrónő, VE, verseny-u. 20la. -- József, rövidáru-kereskedő, VH, dohány-u. 34 — József, magánzó, VIE, Mária-Terézia-tér 19. — József, czipész, VE, király-u. 35. — József, m. hivat., VI, n.-mező-u. 45. — Lajos, tőzsde titkár, V, M.-Valéria-u. 12. — Lipót, ügynök, VI, Kemnitzer-u. 14. — Lipót, férfiszabó, VE, dohány-u. 74. — Manó, szatócs, IE, vörösvári-út 31. — Mátyás, ügyvédj. V, Erzsébet-tér 2. — Mayer, borügynök, VII, dob-u. 33. Fürst Miksa, ügynök, VI, Teréz-körút 17. — Miksa, tisztviselő, VI, Andrássy-út 81. — Mór, keresk., IV, Kristóf-tér 8. — Mór, kocsmáros, VIE, szigetvári-u. 26. — Bud., keresk., IX, soroksári-út 63. — Sal., szabómester, VH, b.-dob-u. 34. — Salamon, magánzó, H, Teréz-körút 17. — Ulrich, kávépörkölde-tulajdonos, VT, új-u. 6. — Zsigm., aranyozó, V, akadémia-u. 13. Fürszter Lip., alkusz, VI, n.-mező-u. 23. Fürstinger Kár., fuvaros, VIH, Mátyás-tér 8. Fürster Ignácz, szabó, VHI, Szentkirályi-u. 4. — Lipót, alkusz, VI, n.-mező-u. 23. Fürstner Józsefné, korcsmáros, IX, Banolder-u. 29. Fürth Albert, paplankészítő, V, bálvány-u. 2. — Ign., magánzó, VH, dohány-u. 6. — Izabella, hímzőczikk-keresk., V, Már.-Val.-u. 12. — Lajos, tőzsde titkár,V, Mária-Valéria-u. 12. —<- Miksa, dr., ügyvéd, VH, dohány-u. 6. Fürther Gyula, tőzsdés, VE, király-u. 21. Fürtl János, kertész, X, kőbányai-út, Ganzgyár. Füry Ján., nyug. főhadnagy, I, pálya-u. 11. Füspök Fer., bor- és ásványvízkeresk., VI, k.-váczi­út 1702. Füssl János, szakaszmérnök, I, Attila-u. 15. Füst Ignácz, könyvvivő, VI, n.-János-u. 19. — Jozefa, varrónő, VIH, Kölcsey-u. 6. Füstér József, honv. alezredes, E, iskola-u. 12. Füves Ede, füszerkeresk.. VEI, Mátyás-tér 9. — Jenő, mázolom., VH, óvoda-u. 5. Füzessy Imre, asztalos, VI, Teréz-köriít 3. Füzesséry Géza, dr., ügyv., VI, n.-mező-u.5. Fyala Mária, magánzó, IX, soroksári-u. 16. Fyalkovszky Lajos, főv. mérnök, VI, Dessewffy-u. 4. G Gaál lásd Gál között. Gabányi Árpád, szinész, VIE, József-körút 21. Gabáry Miksa, esztergályos, VIH, vig-u. 30. Gabay Leon, keresk. ügynök, VE, Erzsébet-körút 54. Gaber Laj., p. ü. min. számtiszt, E, iskola-u. 10. Gáblencz Pál, mészáros, V, vizafogó, újpesti rak­part 1412. Gábler Gyula, légsz.- és vizvezet. ber., VI, aradi-u. 63. — József, légsz. társ. hiv., H, Pálffy-u. 1. — Laj., p. ü. titkár, VHI, tavaszmező-u. 1. — Pál, légszeszgyári hivatalnok, H, medve-u. 27. — Pál, társul, hivat., IV, Fer.-József-rakp. 18. Gábor Béla, m. k. pt. és távir,tiszt,, VIE, kerepesi-út 49. — Elek, bérkocsim.. IX, tüzoltó-u. 60. — Endre, államhivatalnok, VIH, stáczió-u. 25. — Gyula, főv. tanitó, VH, csömöri út 91 lb. — István, posta hiv., VH, rózsa-u. 9. — János, szabóm., VIH, zerge-u. 10. — József, czipész, VHI, ősz-u. 4. — Magdolna, nemz. szinh. ruhatáros,VIH, ősz-u. 14. — Pál, számtiszt, I, országház-u. 11. — Zsigmond H., hivatalnok, IX, Mátyás-u. 10. — Zsigmond, hivatalnok, IX, üllői-út 23. Gábory Adolf, kocsmáros X, maglódi út 7720. — Ignác dr., orvos, X, Kőbánya. Gáborhelyi Kálmán, kir. operaházi tag, VH, dohány­uteza 37. Gábos Gerő, nemz. szinh. ruhát., VE, István-út 14. — Gyula, operaházi főasztalos, VE, Wesselényi-u. 48. — Laj., czipész, IV, molnár-u. 12. Gábri Péterné, kávés, VEI, József-u. 31. Gabriányi v. Zsegnye József, térparancsnok, IV, Ká­roly-kaszárnya. Gábrie Gyula, keresk., VI, Andrássy-út 7. Gabriel András, asztalos, IV, reáltanoda-u. 16. — István, főv. hivat., VI, n.-mező-u. 6. — János, háztul., E, zárda-u. 33. ;

Next

/
Thumbnails
Contents