Szőcs Sebestyén: Budapest székesfőváros részvétele az 1905-1906. évi nemzeti ellenállásban - Várostörténeti tanulmányok 1. (Budapest, 1977)

1. Az 1905-1906. évi politikai válság előzményeiről. Budapest székesfőváros a válság előestéjén

nagyiparos. A VI. kerületiek csoportját Radocza-pártnak, olykor kaszinó-pártnak is nevezték. A VII. kerületiek tényleges vezére Ehrlich G. Gusztáv, nagykereskedő, kályhagyáros, az Erzsébetvárosi Bank vezérigazgatója, az Erzsébetvárosi Polgári Kör alapítója és díszelnöke volt. Névleges vezérük Morzsányi Károly ügyvéd, a kör elnöke; a kör alelnökei Paksy Béla gyógy­szerész és Vajdaffy Ernő polgári iskolai igazgató, a kerület szabadelvű pártkörének elnöke. Ehrlich közvetlen munkatársa volt Popper Mór nagykereskedő, az Erzsébetvárosi Bank igazgató­sági és a Erzsébetvárosi Polgári Kör választmányi tagja; „alvezérei" voltak Dósa Kálmán bútornagykereskedő, az Országos Takarék- és Hitelszövetkezet elnöke, az Erzsébetvárosi Bank választmányi tagja, Elek Bernát, az Országos Takarék- és Hitelszövetkezet igazgatója, Nessi Gyula kéményseprő-vállalkozó, az Erzsébetvárosi Bank választmányi tagja, Siket Traján posta­és távirdatanácsos. Jelentős szerepet játszott még a csoportban Csillag Zsigmond, az Általános Munkás Betegsegélyző Pénztár főorvosa, a budapesti munkáskórház igazgatója is. A csoport tagjai közé tartoztak a fentieken kívül még Beliczay Béla bábsütő- és viaszgyertyaöntőmester, Paulheim József építész és háztulajdonos, Stadler Károly vendéglős és Szabó János ügyvéd. A VII. kerület törvényhatósági bizottsági képviselői voltak továbbá Auer Róbert termény­kereskedő, a Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Rt. igazgatótanácsi tagja, Herczog Péter termény- és gyapjúnagykereskedő, a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. igazgató­tanácsának tagja, Hevesi Ödön, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezérigazgatója, Hirsch József Lajos terménybizományos és kotrási vállalkozó, valamint Lukács József, a Magyar Általános Hitelbank igazgatója. Ehrlichék szoros kapcsolatban álltak Jelűnek Henrikkel, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság elnökével, az V. kerület egyik törvényhatósági bizottsági tagjával; Jelűnek ugyanakkor szoros kapcsolatot tartott a VIII. kerületi többségi törvényhatósági bizottsági tagok csoportjával is. Ez utóbbi csoportnak egyik vezetője - mint említettük - Heltai Ferenc, másik vezetőjük - aki ennek a csoportnak tényleges vezére - Hűvös József ügyvéd, a Budapesti Városi Villamos Vasút Rt. elnöke. Hűvös alapítója és díszelnöke a Józsefvárosi Körnek; a kör első alelnöke és ügyvezető igazgatója Simonovics Béla, a háztulajdonosok érdekvédelmi szervezetének igazgatója, titkára Kiss József közjegyző. A csoport harmadik vezetője Hűvös és Heltai mellett Havas Rezső királyi tanácsos, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, a VIII. kerületi általános közjótékonysági egyesület elnöke. A csoport tagjai közé tartozott többek között Bachruch Károly ékszerész és ezüstgyáros, Baumgarten Sándor, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze, Berzeviczy Albert, a Tisza-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Bókay János, a Stefánia gyermek­kórház igazgató főorvosa, egyetemi magántanár, Császár Jenő nagyiparos, Földes Árpád ügyvéd, Gajáry Ödön, „Az Újság" főszerkesztője, szabadelvű párti képviselő, a New York biztosítótársaság vezérigazgatója, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatótanácsának tagja, Glück Frigyes szállodatulajdonos, Hegedűs Sándor volt kereskedelemügyi miniszter, Krausz Lajos nagyiparos, Rosenberg Sándor ügyvéd, a VIII. kerületi szabadelvű pártkör egyik vezetője, Thék Endre faárugyáros, az Országos Iparegyesület alelnöke, Verédy Károly székesfővárosi tanfelügyelő, Wellisch Alfréd építési vállalkozó. A II. kerületiek Darányi Ignác volt földművelésügyi miniszter, a II. kerület szabadelvű párti országgyűlési képviselője körül tömörültek. Ezt a csoportosulást Darányi-pártnak nevezték; szóvivőjük Kollár Lajos ügyvéd, a Budapesti Polgári Kör egyik alelnöke volt. A kör elnöke 19

Next

/
Thumbnails
Contents