Czaga Viktória: Házmán Ferenc, Buda utolsó polgármestere - Várostörténeti tanulmányok 4. (Budapest, 1997)

II. rész - Emigrációban — Törökország

ket kocsin kivitték Orsováról és egy füzesben ásták el. A helyszínt lerajzolták, a rajzot pedig Szemere magával vitte Párizsba. Emigrációban — Törökország A magyar-török határt elsőként a Perczel-testvérek lépték át augusztus 15-én, majd Kossuth és kísérete augusztus 16-án. Nyomukban a megtorlástól való féle­lem menekülők karavánjait indította a határon túlra, Új-Orsovára. Szemere és Házmán augusztus 24-én, az utolsó menekülők között hagyta el az országot. Vid­dinbc mentek, ahonnan Szemere álnéven, hamis útlevéllel továbbmenekült. Ezt megtehette volna Batthyány Kázmér és Lórody is, mert midőn Szemere négy bian­co útlevélhez jutott, hármat nekik adott át, hiszen mind Batthyány, mind a korona elrejtésében közreműködő, annak titkát ismerő Hazmánék menekülését fontosnak tartotta. A három útlevélről azonban többen is tudomást szereztek, s megpróbálták zsarolással, fenyegetéssel megszerezni. Szemere, aki letartóztatásától és kiadatásá­tól tartott, nem mondott le a sajátjáról, ám Batthyány — aki nem hitt abban, hogy a Porta sokáig fogva tarthatja őket —, valamint Házmán és Lórody — akik viszont Szemere menekülését tartották szem előtt— engedtek a zsarolásnak, s maradtak. I90 Török földön a menekülők között terjedő ellentmondó hírek ,,a magyar ügy európai értékének olyan semmi voltáról tettek tanúságot, amire még a legkeserűbb 186 Grimm Vince (1810-1879) kőrajzoló, nyomdász, a magyar bankjegyek tervezője. 187 Szemere B., 1869. 1. k. 202-203. p. 188 Perczel M., 1863. 1. k. 30-31. p. 189 Az osztrák csapatok 1849. augusztus 25-én szállták meg Orsovát. Új-Orsova: határ­falu Magyarország és a török fennhatóság alá tartozó Szerbia között. Ma: Románia és Jugoszlávia határa. 190 Egressy G., 1851. 1849. szeptember 9-i bejegyzés; Szemere naplójában nem tesz említést arról, hogyan jutott az útlevelek birtokába, s hogyan lett útitársa Hazmánék helyett Hajnik Pál, Ivánka Imre, Bittó István és Imrédy(?) képviselők. Szemere meneküléséről az emigránsok között többféle mende-monda keringett. OSZK Leve­lestár, Házmán Szemeréhez 1853. január 17. New York; Szemere B., 1869. 1. k. 3-5. p., 166. p.; Orbán B., 1990. 121. p. 74

Next

/
Thumbnails
Contents