Levéltári Évkönyv 14. (Miskolc, 2006)

Tarczai Béla: Egy elfelejtett gyár a Hámori-völgyben. A Zartl család hajlított bútorgyára

Tarczai Béla Egy elfelejtett gyár a Hámori Völgyben A Zartl család hajlított bútorgyára A Hámori-völgy a Bükk hegység talán legszebb színfoltja. Természeti szépségei mellett, Ómassától a Molnár szikláig ipartörténeti emlékek, emlékhelyek teszik különösen érdekessé. Ezek közé tartozik az egy­kori Fazola műhelyek mellett, az „Első Magyar tömörfából hajlított bútor, keréktalp, eczetkád, eczetforgás és tölgyfa amerikai padló­gyár", amelynek létezéséről ma már kevesen tudnak. A Fazola Henrik által Alsóhámorban az 1700-as évek végén épített vashámorok 1867-68-ban beszüntették a termelést és leköltöztek Di­ósgyőrbe. Az üresen maradt épületek és a hozzájuk tartozó terület egy részét egy pesti vállalkozó, Zartl István megvásárolta és ide tele­pítette át az 1861-ben alapított bútorgyárát. Ennek helyét a völgy ki- szélesedésében, a közút és a Szinva között lehet meghatározni, ott ahol ma a Fridolin vendéglátó komplexum működik. Zartl István pesti üzeme Thonet típusú és már egész Európában ismert és kedvelt, hajlított bükkfából készült bútorokat gyártott. A piacon hamar megje­lent a konkurrencia is. 1865-ben azosztrák Thonet-gyár tulajdonosai megvették a Bars vármegyei Nagyugrócon a Bossányi-Keglevich bir­tokot és ott a feltaláló, Michael Thonet (1796-1871) örökösei fióküze­met, Pesten a Váci utcában áruházat létesítettek. 1874-ben Beszterce­bányán, 1875-ben Zólyoman, 1878-ban Kassán nyílt hajlított bútor­gyár. Az országban 1898-ban 13, 1910-ben 20 gyár foglalkozott Tho­net bútorok előállításával.1 Az erősödő verseny arra kényszerítette Zartl Istvánt, hogy működéséhez kedvezőbb körülményeket keres­sen. így fedezte fel Alsóhámort, ahol a közelben bükk és tölgyerdők, használható épületek és folyóvíz álltak rendelkezésre. A cégbírósági bejegyzés szerint a gyár 1878. november 1-jén kedzte meg működé­sét.2 A gyáralapító 1884-ben átadta a vezetést és a tulajdonjogot gyer­mekeinek. Ettől kezdve a cég „Zartl testvérek közkereseti társaság" címen, ifjabb Zartl István és 4 kiskorú testvére tulajdon- és ifj. Zartl 1 VADAS József A magyar bútor 100 éve. Bp. 1992. 46. 2 A cégbírósági iratok a BML egyéni cégek mutatója: VII/l/d/17. és a Kereskedelmi Társaságok mutatója. VII/l/d/11 jelzet alatt találhatók. 207

Next

/
Thumbnails
Contents