Az Ember, 1941 (16. évfolyam, 41. szám)

1941-11-01 / 41. szám

Äl EMBER c . GÖNDOH FERENC POnXUUUHETILAPJA Entered as Second Class Matter September 2, 1926 at the Post Office of New York, N. Y Under the Act of March 3, 1871 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 320 EAST 79th STREET, NEW YORK, N. Y. Phone: Bl’tterfiehl 8-til Hh VOL. XVI. No. 41. NEW YORK, N. Y. NOVEMBER 1, 1941. 15 ÉVES JUBILEUMI SZÁM. — ÁRA 25 CENT. Az elnök levele. Az olvasó e sorok mellett eredetiben és magyar fordításban találja FRANKLIN D. ROOSEVELT-nek. az Egyesült Államok nagy elnökének Az Ember szerkesztőjéhez intézett levelét. Örömmel és büszkeséggel lobogtatjuk meg ezt a megtisztelő dokumentumot. Az Ember közönsége bizonyára lelkesen osz­tozik a mi nagy örömünkben és büszkeségünkben. A világválság e drámai óráiban az Egyesült Államok elnöke időt vesz magának, hogy egy szegény, küzködő kis amerikai magyar hetilaphoz és rajta keresztül Amerika magyarságához bátorító szava­kat intézzen. Olyan felemelő és vigasztaló gesztus ez, amelyért nem lehetünk eléggé hálásak. Amikor meghatottan megköszönjük Elnökünknek hozzánk intézett sorait, ismét kitör belőlünk szivünk és lelkünk forró vágya: vajha az áldott amerikai demokrácia mindörökre élne és világi tana e kör.ny­­ben-vérben úszó szomorú világban. ROOSEVELT ELNÖK LEVELE “AZ EMBER*’-hez THE WHITE HOUSE WASHINGTON October 8, 1941 Dear Mr. Göndör: Hearty congratulations to Az Buber on the completion of fifteen years of publication. This an­niversary falls at a time of grave crisis in world affairs when many of our hard won freedoms, including freedom of the press, have been trampled under foot in other countries where liberty once flourished. From all this we learn anew the value of freedom of the press as an essential factor in the democratic way of life. I trust your paper will exemplify this freedom through long years to come in the best tradition of American journalism. Very sincerely yours, «-­Mr. Ferenc Gondor, Editor, Az Ember, 320. Hast 79th Street, New York, if. Y. AZ ELNÖK LEVELÉNEK MAGYAR FORDÍTÁSA: Dear Mr. Göndör: Szívélyes jókivánataimat Az Ember möt éves megjelenése betöltéséhez. Ez az évforduló a világhelyzet súly" ' válsága idejére esik, amikor az oly nehezen elnyert szabadságaink, beleértve a sajtó szabadságát is, lábbal tiportattak más országokban, ahol valaha szabadság virágzott Mindebből újra megismerjük a sajtó szabadságának, mint a demokra­tikus életirány lényeges tényezőjének értékét. Bízom abban, hogy az ön lapja, az amerikai sajtó legjobb hagyományai szerint, még hosszú éveken át példája lesz ennek a szabadságnak. Very sicerely yours, FRANKLIN D. ROOSEVELT. i

Next

/
Thumbnails
Contents