Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1889

REV 201t Iskolai bizottság, Elnökök: Jegyző: Gondnok: Tagok: Podmaniczky Levente báró, Moravcsik Mihály, ev. lelkész, Weisz Lajos. Farkas János. Podmaniczky Géza báró, Dessewffy Ottó, Dr. Deér Endre, Margócsy Gyula, Paraszkay János, Majoros Mihály, Haraszthy Mihály, Petry Gyula, ez évi igazgató. Beke Andor, ez évi ephorus.

Next

/
Thumbnails
Contents