Baltimore-i Értesítő, 1978 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1978-01-01 / 1. szám

BALTI MO KE WASHINGTON GLORIA VICTIS ÉRTESÍTŐ Hűséget fogadunk a zászló előtt, amely jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben hitvallásunk alapján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Tamási Áron RICHMOND 1978. január hó ® CRUSADER FOR HUMAN RIGHTS DR. KOLLARITS BELA: Új év küszöbén • Megjelenik havonta T----------------------------------------------------------­| BOLDOG, i ÚJ ESZTENDŐT 5 Bizalommal, reményekkel fogadtuk. Jövetelével uj idők hajnalát láttuk felvirradni, a szabadság, egyenlőség, igaz­ság jobb korszakát üdvözöltük érkeztekor. Hittük, hogy elér­kezett a rabságot szenvedők menekvése, az elnyomottak, jog­fosztottak, kisemmizettek felszabadulása. Örömmel köszöntöt­tük érkezését, mert meghozza a sokat szenvedett emberiségnek a békét, nyugalmat és biztonságot, elűzi a világkatasztrófa fenyegető rémképeit. Az ember nyomorúságait az emberiség jó­létének ragyogó korszaka fogja felváltani, boldogság és sze­retet költözik az otthonokba, tisztesség és becsület lesz úr­rá a közéletben, a szabadság és igazság felragyogó világossá­ga elűzi a sötétség hatalmait... Azután,ahogv telt múlt az idő, reményeink fakulni kezd­tek, vágyaink csalódásba fulladtak, nem hullottak le rablán­cok, a béke és szabadság ragyogó képei csalfa délibábnak bi­zonyultak. És a naptár lehulló utolsó lapja tanúsította, hogy kimúlt az "öreg esztendő", miután eszétvesztett tékozló módján szórta szét, tette csúffá reménységeinket, vágyainkat, melyeket jövetelekor alkottunk. 1977 a csalódások, fájdalmas kiábrándulások, megaláztatások éve volt, remélhetjük most,az uj év küszöbén, hogy végre felvirrad ránk a régen vágyott "vig esztendő'".' De miért is fűztünk az elmúlt évhez oly sok reményt, mire alapítottuk derűlátásunkat'.' Az elmúlt év kezdetén uj lakó költözött a Fehér Házba. "Isten emberét" láttuk benne és meghatottan néztük, amikor a családi Bibliára tett kézzel esküszik arra az alkotmányra, melynek alaptétele az emberek szabadsága és egyenlősége. Hit­tel, bizalommal eltelve hallgattuk az inaugurációs beszédet, hittük, hogy az igazság és szabadság félelmet, megalkuvást nem ismerő lovagja lépett a porondra, hogy legyőzze az isten­telen gonoszság sárkányát, helyreállítsa az emberiség békes­ségét és a jó erkölcsökre alapozott törvények uralmát. ************* Újévi köszöntő (Népdal) Adjon Isten minden jót Ez uj esztendőben: Jobb üdőt, mint tavaly volt, Hz uj esztendőben: Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, Jó termést és jó vásárt Ez uj esztendőben! Adjon Isten minden jót « Ez uj esztendőben: Zsiros esőt, kövér hót, Ez uj esztendőben: Bő aratást, szüretet, Egészséget, jó kedvet Ez uj esztendőben! Páké (Háromszék)

Next

/
Thumbnails
Contents