Baltimore-i Értesítő, 1977 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

BALTIMORE WASHINGTON RICHMOND ÉRTESÍTŐ „Hűséget fogadunk a zászló előtt, mely jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett Ebben a hű­ségben, hitvallásunk alapján, gondolkozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét.” 1977. január • CRUSADER FOR HUMAN RIGHTS • Megjelenik havonta BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! >WWNIHÍWWMMWW»>»>V ŐRIZZÜK A LÁNGOT Kovács Imre: Az új amerikai elnök portréja Kezdettől nem volt kétségen! hogy amerika uj elnöke JIMMY CARTER lesz: most már teljes nevével: JAMES EARL CARTER. Ford elnökkel szimpatizáltam, aki jó ember, tisztességes ember, de azonosították a közelmúlttal, ráesett a Watergate-botrány,még inkább Nixon árnyéka és minden erőfeszítése hiábavaló volt. Ford a folyamatosságot képviselte, de nem abban az érte­lemben, hogy maradjon minden a régiben, változatlanul. Azt a- karta, hogy Amerika szedje össze magát: a kísérletezésekből,a kalandokból elege van, gyógyuljanak be a sebek, amit Vietnam és Watergate, Nixon lemondása ütött. A változást hagyják a legközelebbi elnökválasztásra. Ez a felfogás sokakban, ma jdr.em a választók felében határozottan kialakult. A másik, a radiká­lisabb fele Fordban a Nixon-i örökséget látta,a szerencsétlen volt elnök politikájának folytatását, amitől minden áron sza­badulni akart. Carter a változás szükségességének megérzésével, egy mind határozottabban kibontakozó irányzat felismerésével győzött. Amerika előrenéz, biztos önmagában, megint a világ vezetője akar lenni! Carter megi'rmétlődően kijelentette, hogy az ame­rikai nagyon jó nép, megérdemli, hogy jó- nagyon jó kormánya legyen. Kiigazította.azt a mondást, hogy minden ország megér­demli a kormányát, mert Amerika sokkal jobb, mint a kormányai voltak. Nem volt valamennyi rossz, de nem szabad beletörődni, hogy Amerikának csak rossz kormányai lehetnek. Szinte evangé­liumi hévvel hirdette: "Újból hinni akarunk, ujbó.1 büszkék a- karunk lenni. Egyszerűen az igazságot akarjuk!" Uj hangulat uralkodott el az alapítása 200. évfordulóját ünneplő Amerikában. Carter érezte és kifejezte a változás vá­gyát. Folyton a változásról beszélt, a változás szükségessé­géről, uj vezetésről. Amit mondott, abból népi program, neo- populista irányzat vehető ki: a népé legyen a kormány, s ne a Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdtem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én. Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival ? Fülembe forró ólmot öntsetek. Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait. Tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva Mégiscsak száll új szárnyakon a dal S ha elátkozza százszor Pusztaszer. Mégis győztes, mégis új és magyar. ADY r. X D K E

Next

/
Thumbnails
Contents