Állami költségvetés - 1870

Részletezés

2 Fejezet s 'S Rovatonként őszesen Fejezet s 'S 1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVT/^ f o r i n t V. i i (JSJ A földtehermentesitési adósság és az örök­váltságok megtérítése: a) a földteherineutesitési adósság ka­mataira és törlesztésére . . . 15.297,500 b) az örökváltságok megtérítésére 150,000 15,447,500 VI. Az 1849-ik évtől az 1867-ik évig tettleg fenn­állott központi kormány közegeinek nyugdijjai 278,400 VII. Nyugdijjak: 1. Ministerelnökség 300 2. 0 cs és ap. kir. Felsége személye körüli minis­teri um 3,800 3. Belügyministerium 754,879 4. Pénzügyministeriuin 1.108,000 5. Közmunka- és közlekedési ministerium .... 76,761 6. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 79,500 7. Vallás- és közoktatásügyi ministerium .... 26,660 8. Igazságügyi ministerium 367,700 9. Honvédelmi ministerium 4,000 vm. Az országgyűlés költségei 500,000 IX. Horvát Slavonországok beligazgatási szük­séglete 2.200,000 X. Az állami számvevőszék 80,000 XI. A ministerelnökség 1. Személyes .járandóságok és általános kiadások : Tiszti fizetések és lakpénzek 63,480 Tiszti pótlék 12,000 Szolgák fizetései 4,132 Szolgák ruhailletménye 580 Házbér " . . 7,200 Irodai és házi szükségletek és utazási költségek . 33,600 Hivatalos távirati sürgönyök 3,000 Jutalmazások és segélyezések 1,200 Tiszti fizetések javítási pótléka 340 Kerek számban . 125,540 2. Rendelkezési alap 120,000 XII. Ö os. és. ap kir. Felsége személye körüli 1. ministerium 1. Személyes járandóságok és általános kiadások. Tiszti fizetések és lakpénzek 37,440 Tiszti és működési pótlékok 5,300 Szolgák fizetési és lakpénzei . - .... 5.654

Next

/
Thumbnails
Contents