A Kürt, 1987 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1-2. szám

2. oldal THE TRUMPET Published monthly by The Hungarian Baptist Conference of the American Continent Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association - SBC -Felelős szerkesztő — Editor in Chief REV. DR. ALEXANDER S. HARASZTI Szerkesztő — Editor REV. KÁLMÁN MÉSZÁROS Szerkesztőség — Editorial Office 8758 Olde Eight Road, Northfield Center, Ohio 44067 Telephone: (216) 467-6495 Munkatársak — Co-workers REV. GÉZA HERJECZKI REV. GYULA KUN REV. ANDRÁS LOVAS REV. LAJOS OLÁH MRS. KR1ZMANIC-DÓRA GERŐ Előfizetési díj — Subscription fee Egy évre — For One Year $12.00, U.S. Dollars $15.00 Canadian Dollars Over Seas Air Mail $28.00 U.S. $34.00 Can. Send subscription: Mrs. Maggie Marton 1162 Fort Street Lincoln Park, Michigan 48146 Tel.: (313) 386-4540 Címváltozásokat kérjük jelentsék: A SZERKESZTŐSÉGNEK OFFICERS - TISZTVISELŐK President — Elnök: REV. A. S. HARASZTI, M.D., Ph. D. Henry General Professional Building Stockbridge, Georgia 30281 Telephone: (404) 474-3686 (Office) (404) 471-4183 (Residence) Vice President — Alelnök MRS. HENRY WERLE 3 Basswood Road Willowdale, Ont., Canada M2N 2N2 Telephone: (416) 222-3593 Convention Evangelist — Konvenciós Evangelista REV. LAJOS OLÁH P.O. Box 364 Kipling, Sask. SOG 2S0, Canada Telephone: (306)736-8337 (új) Treasurer—Pénztáros MRS. MAGGIE MARTON 1162 Fort St., Lincoln Park, MI 48146 Telephone: (313) 386A540 Printed by Classic Printing Corporation 9527 Madison Ave.,Cleveland, Ohio 44102 1987. január—február szerkesztő rovata Editor’s Column Hálás köszönet! Isten kegyelméből ismét egy új esz­tendőt kezdhetünk el. Az év forduló­jának megszokott velejárója, hogy ün­nepi jókívánsággal gondolunk közeli rokonainkra, testvéreinkre, barátaink­ra. Szerkesztőségünk postaládájában is megszaporodtak az üdvözlő lapok, levelek, melyekben olvasóink karácso­nyi, újévi áldáskívánásait, bátorító so­rait olvashattuk. Köszönjük! Mi is ha­sonlóképpen kérjük Istenünk megúju­ló kegyelmét és békességét minden ked­ves olvasónk életére. A KÜRT legutóbbi számában köz­zétett felhívásunkra sokan válaszoltak úgy, hogy megújították előfizetésüket, mások pedigjelentős összegű adomány­nyal járultak hozzá missziós lapunk további megjelenéséhez. Áldozatukat és segítségüket A KÜRT-olvasók nevé­ben ezúton is hálásan köszönjük! Az a vágyunk, hogy folyóiratunk az 1987-es esztendőben is áldásul szolgáljon min­den magyar nyelvű honfitársunk és test­vérünk számára az evangélium jó híré­nek továbbadásában. Az alábbiakban közöljük A KÜRT és konvenciónk részére 1986. január— december között beérkezett adomá­nyokat. Ugyanakkor itt mondunk kö­szönetét Mrs. Maggie Marton testvér­nőnek, konvenciónk pénztárosának lel­kiismeretes munkájáért, a lista össze­állításáért. Kérjük a további adomá­nyokat is az ő címére küldeni: Mrs. Maggie Marton, 1162 Fort Str., Lin­coln Park, MI 48146. Tel.: (313) 386-4540. Testvéri szeretettel a Szerkesztőség 1986. január—december A KÜRT Baráti Kör tagjainak adományai US Dollár: Alexander Nagy ............... 120.00 Benjamin Mody ................ 20.00 Julia Molnár ..................... 50.00 Dr. A. S. Haraszti.............. 1500.00 Dr. William G. Kováts ........ 240.00 Dr. C. Héthalmi Páth.......... 60.00 Tibor Mikó ....................... 90.00 Dr. Ferenc Katzenbach .... 120.00 Louis Lehoczky.................. 120.00 Rev. A. Lovas ................... 120.00 Ede Forrás......................... 120.00 Rév. Kálmán Mészáros .... 120.00 Zoltán Zeke....................... 240.00 Louis G. Bánás .................. 185.00 Antal Jakab....................... 120.00 Sándor Marton.................. 120.00 Sarolta Ficsor ................... 100.00 Total U.S................................ 3445.00 Canadian Dollar: János Burzuk ................... 60.00 Mrs. J. Jakus..................... 120.00 Béla Krasznai ................... 60.00 Imre Pass........................... 120.00 John Podobni ................... 140.00 Sándor Gáspár .................. 60.00 Julius Somlai..................... 120.00 Győző Tóth....................... 45.00 Rév. Géza Herieczki .......... 120.00 Elizabeth Székelyhídi ........ 20.00 Balázs Csercsa................... 300.00 Mrs. S. Gallis ................... 50.00 Total Canadian: .................... 1215.00 A KÜRT adományok: U.S. Dollár: Gerzeny World Mission Fund ................................. 1500.00 Előfizetések ....................... 382.20 Total U.S.................................. 1882.20 Canadian Dollar: First Hungarian Bapt.—Toronto.................. 100.00 Központi nőszövevetség ... 50.00 Özv. Radványi Gáborné ... 10.00 Előfizetések ....................... 362.00 Total Canadian...................... 552.00 Convention Adományok: U.S. Dollár: Hungarian Bethany Bapt.—Ohio, Cleveland ... 240.00 First Hungarian Bapt.—Mich., Detroit........ 420.00 Southern Baptist Home Mission Board................... 2500.00 Kamat ............................... 58.37 Total U.S.................................... 3218.3 Canadian Dollar: First Hungarian Bapt.—Toronto..................... 600.00

Next

/
Thumbnails
Contents