Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1959-1960

1959. szeptember 28.

Ügyiratszám: tárgy: 1959« eaept ember 2Ö~i rektori tanácsülés határozatainak mokkáidé R- lb±i /1959/KIntí AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL GÖDÖLLŐ Telefon: Gödöllő 38 Ügyintéző: dr. Hegedűs címzett: SgÜÓs Sárból* elv társ MS ZIJP Pár t b i z o 11 s ág-----A................................................................................” M ell.: \z • szeptember 2o-i rektori tanácsülés határozatait I*.A-h4l-^jtókhollO,luml ül oiákottiiQul clholvi *oi:ovcl kjucsoiitOB ha tárosa toKi 1*/ Biztosítani kell a kollégium szervezeti szabályzatának érvényesí­tését, és a diákotthoni rend betartását» fokozott fi^ele*.uael a vizsgáidészakban kívánatos fegyelem betartásár a. Polcig«s Nevelő tanárok» koll. csoport. 2*/ A párt* ás állami öostondiJaeok nyugodt tanulásának biztosítása érdekében szükséges, hogy kisebb lotszámú szobákban nyerjenek elhelyezést* Pelei5ai koll glual csoport. 5./ ab épüké zások Ideje alatt la törekedni kell a rend ős a tleetaság bl Bt o altás ár rí. Feltétlenül biztosit ml kell a tisztálkodási lehe­tőségeket /meleí.vlE-ci'olgákitás* stb/, különöse n a leánykollégiumban felelőm üártíos áászlé rektorhelytttes, koll* csoport* 4*/ A kollégiumi és diákotthoni szobákban elüelyt zett bőröndök táro­lására alkalmas helyleég bizto itáti GZükeógeo* íoltótlenül meg­oldásra vár - egyéb fór'hely hiányában - a kollégiumi» diákott­honi ablakokban elhelyezeti élelmiszerek /cudoagok» stb/ elrende­zése olyan nádon» ho{.y az épület külső képét ne ronts»* Felelőse Kollégiumi csoport* 5*/ \ kollégiumi csoport» a gazdasági apparátussal, a ál:>2t, Párt- éa szakszervezoti Bizottsággal egyetértésben Intézkedjek» hogy a kollégium» ill* diákotthonokban rendezendő kulturális programok­hoz anyagi alap biztosittasaék* /"dupla» vagy eet-kii", táncverseny győztesének jutalma záea, stb/ 1, s zenpontból a til^Z kulturális alapjának fel iné znúllu tóoágát is ueg koll vizsgálni* 6*/ Biztosítani kell az oktatók és halig itók kapcsolatának fejlesz­tését* h célból azt 1 rogi kívánságot kell érvényesíteni» ho ,y az oktüők a kollégiumokban óa diákotthonokbin keresnék fel a hallgatókat* iÁilcIőn». dékánok* 7./ üc rovidebb időn belül vissza kell adni ereoeti rendeltetésének a hallgatói klubot* í clc.l*ai L rdos üászló elvtárs* 1959. II. 2000 — 590813 Pátria ny. (oí

Next

/
Thumbnails
Contents