Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1953-1954

1953. december 17.

felvétetett az Agrártudományi Egyetem 1953. évi december 17-én meg­tartott rendes Tanácsüléséről. Jelen vannak: P Páter Károly rektor, Bálint Andor oktatási rektorhelyettes, Manninger G. Adolf' dékán, Baintner Károly dékán, Kiinger Pál dékánhelyettes, Lőrincz Miklós pártbizottsági titkár, Czinege Gábor pártbizottsági tit kár, K. .Krivcov tanszékvezető, Máthe Imre tanszékvezető, Bagyinka György osztályvezető, Gábor György osztályvezető, Bagotai látván osz­tályvezető, Hont Jánosné osztályvezető helyettes, Kiss Márton MDP Országos Központ, Oláh István AEK, Soos Gábor ÁMG főagronómus, Kolbai Károly M. főagronómus, Balogh István adjunktus. Távolmaradását az eg -eterni Tanácsülésről bejelentette Somos András tan székvezető és Niklai Ferenc Tanárképző igazgatója.' Napirendi pont: Egyetemünk és a mezőgazdasági gyakorlat közötti kapcso­lat fejlesztésének kérdései. I ’.int Elvt 'rs: Jegyzőkönyv,

Next

/
Thumbnails
Contents