Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1953-1954

1953. december 17.

Egyetemünk és a mezőgazdasági gyakorlat közötti kapcsolat fejlesztésének kérdései, I. 1. / A kormányprogramm végrehajtása a mezőgazdaságban, a termésátla­gok növelését, a termelés önköltségének szüntelen csökkentését jelenti, A feladat megoldásának eszközei: a technika segítségé­vel a tudomány eredményeinek alkalmazása, szocialista üzemeink­ben, és az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztság földjein. 2, / Az egyetem elsősorban elméleti és gyakorlati szempontból jól képzett szakemberek kibocsátásával, újabb kutatási eredmények- kel segiti ezen feladatok megvalósitását. Fel kell azonban ezeken kivül használnunk a gyakorlat megsegí­tésének legkülönfélébb módszereit, amivel segítséget nyújtha­tunk népgazdaságunknak. Ezt szolgálja a gyakorlatban dolgozó szakemberek továbbképzése érdekében kifejtett munkánk is. Ennek a munkának továbbfejlesztését szolgáló módszerek megvitatása soronlévő feladatunk, II. Két alapvető kérdést javasolunk megvitatni. a, / kapcsolat módja különböző szervekkel, üzemekkel; b, / a feladatok megszervezésének végrehajtása az egyetemen belül, 1,/ Az egyetem professzorainak, tapasztaltabb oktatóinak állandó kapcsolatot kell tartaniok az FM egyes igazgatóságainak vezető­ivel, irányitó szakembereivel. Meg kell velük folyamatosan be­szélni a fontosabb kérdéseket, és az egyetem profésszorainak éz oktatóinak tapasztalataikkal és tanácsaikkal kell segíteni a gyakorlatban dolgozó szakemberek munkáját. Ez a szakmai segi- fitség úgy a hosszabb lejáratú tervek, mint az időszaki fonto­sabb feladatok megoldásánál jelentkeznék. Az egyetem tanszékei nyújtsanaks egitséget az egyetemi tangazda­ságok, állami gazdaságok, gépállomások és termelőszövetketek gazdálkodásának fejlesztéséhez, a termésátlagok fokozásához, A segítés módszereiben alapvető változtatásként javasoljuk azt, hogy oktatóink egy-egy konkrét kérdésben való segítés céljából hosszabb időt, egy-két hetet, vagy hónapot töltsenek a kérdéses tizemben, hogy javaslataikat alaposabban kidolgozhassák és a meg­valósítás megsze vezésében, megfelelő segitséget tudjanak adni. Az eddig sokterületen, egyes részletkérdések megoldását célzó

Next

/
Thumbnails
Contents