Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1958-1959

1958. november 28.

r T kJ J e r Ni z ő k ö n y v felvétetett Gödöllőn az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar 1958. november 28.-án megtartott rendes kari tanácsülésen. Jelen vannak: dr.Horváth János tansz.vez. e.tanár» dékán h., dr. Szekeres László tansz.vez. egyet.tanár* Budai Zoltán csoport vezető, Páter Károly tansz.vez. egyet.tanár, dr. Baskay Tóth Bertalan egyet.docens, Scheiber Viktor egyet.Adjunktus megbiz. tansz.vez., Udvari László rektori hiv.vez., Varga János egyet,docens tansz.vez.h., dr.Bacsó Nándor egyet.ta ár, György Endre egyet .docens,, dr.Bzélyes Lajos egyet .tanár, dr.Uzonyi Ferenc tansz. vez egyet.tanár, Oroszlány István tansz.vez. docens, Pályi Ferenc tansz. vez. docens, Mészáros Lajos egyet.adjunktus tansz.vez.h. Huzián László egyet.adj. megbiz.tansz.vez., Rudnai Károly nyelvtanár, Cselőtei László tansz.vez. docens, Berend József tansz.vez. deéens, dr.Penyigei Dénes egyet.tanár, dr.Török János tansz.vez. decens, dr.Baintner Károly tansz. vez. egyet.tan r, Vágsellyei István tansz.vez. egyet.tanár, Dr.Hortobágyi Tibor tansz.vez. egyet.tanár. Gárdos Lászl' rektor helyettes, Pecznik János tansz.vez. docens, dr.Ocsag Imre egyet.docens, Kovács János dékáni hiv.vez.h. Molnár Sándor dékáni hivatal vezető. Horváth János dékánhelyettes üdvözli © megjelenteket és az értekezletet meg^nyitja. Pecznik János tanszékvezető docens: A hallgatókkal nevelési szemponttól való foglalkozás eddig konkréten senkire sem hárult. Az évfolyamfelelősi megbizás törlésével az történt, hogy a hallgatósággal az oktatók alig foglal, óznak, néhány kivételtől eltekintve, mint pl. a diákok kollégiumi látogatása. A kollégiummá való átalakítás jó lehetőséget nyújt arra, hogy e tekintetben lényeges változást hozzunk. A kollégiumi szervezet megkívánja, igényli, hogy oktatóink © kollégium életében is, komoly szerepet vállalja­nak."Ehhez - véleményem szerint - szükség s, ogy egy oyan szervez t jöjjön létre, amely' közös munkát jelent a hallgatók és oktatók között.^ A tervezetkidolgozása & Kollégiumi Bizottság feladata lesz. Szó volt eddig arról, hogy az Eötvös kollégiumhoz hasonlóan jön létre nálunk is egy kollégium', ahová csak a legkiválóbb hallgatók nyerhetnek felvételt, de ez pillanatnyilag nem valósítható meg, hanem helyette a hallgatók nagyobb tömegét ölelné fel a tervbevett kollégium. Természetesen a felvételnél itt is a jobbak jöhetnek számításba, másrészt bizonyos tanulmányi követlménye- ket is támasztunk a hallgatókkal szemben. Ez a most megnyíló kollégium tulajdonképen próba lesz, melynek célja lesz, hogy a diákotthonokat ilyen szellemben kollégiummá szervezzük. Horváth János dékánhelyettes: megköszöni Pecznik János tanszékvezető^ hozzászólását és kéri, hogy a kollégiumi tervezettel kapcsolatban először kérdéseket tegyenek fel és majd csak azután kéri a hozzászólásokat. dr.Bacsó Nándor egyetemi tanár: Milyen formában történik a hallgatók ön­kormány zati tevékeny ésge? Páter Károly tansz.vez. egyet.tanar; Egyideuüleg kollégiumot is, vagy pedig csak kollégiumi diákotthont létesítenek?

Next

/
Thumbnails
Contents