Az Országos Izraelita Iroda iktatónaplója 6001-8000 (1880-1883)

6001/101 - 1880.02.06.: A budapesti izr. tanitóképezde igazgatóságának válasza hitoktatás ügyben. Előszám: 58 (benyújtás napja: 1880.03.08., módja: Irattárba tétetik) - 6002/102 - 1880.02.06.: A kun majsai izr. hitközség néhány tagjának átirata kiválási ügyben (benyújtás napja: 1880.03.08., módja: Beck Mór, Kun-Majsa) - 6003/103 - 1880.02.06.: Roth Moritz kérvényét pótlólag bekérő 2994 sz. min. rendelet. Előszám: 25 (benyújtás napja: 1880.02.11., módja: Cultusministerium Budán) - 6004/104 - 1880.02.06.: Klein Jakab és társainak esztergomi lakosok kérvényét átküldő 2818 sz. min. rendelet (benyújtás napja: 1880.02.18., módja: Schreiber Ign. Győr) - 6005/105 - 1880.02.06.: A tiszabecsi izr. hitközség kérvényté átküldő 2819 sz. min. rendelet (benyújtás napja: 1880.02.18., módja: Berger Gyula N.Károly)

Next

/
Oldalképek
Tartalom