Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április

Hitközségek - Balmazújváros anyahitközség - Barabás fiókhitközség

Bevétel Összeg Zárószámadás Főösszeg Költségvetési előirányzat Összeg Főösszeg 1. Adókból Rendes adó Pótadó Hátralékos adó Iskola-adó Gabella adó 5. Szertartási bevételek 6. Adományok Helyi célokra Országos célokra 13500.00 14050.00 8020.00 1400.00 780.00 100.00 3200.00 1000.00 1300.00 180.00 2300.00 8500 00 850.00 900.00 200.00 3600.00 500.00 1300.00 200.00 1800.00 Összbevétel: [15980.00] [16050.00] 44 Balmazújváros anyahitközség Hajdú vármegye Szervezet: orthodox Lélekszám: 340 Adózók száma: 51 Elnök: Markovics József Anyakönyvvezető rabbi: Fried Izidor Rabbi: nincs Alkalmazottak száma: 4 Iskola Elemi Tanerők száma 1 Tanulók száma 50 Önálló felekezeti egyesület, intézmény 1. Temetkezési Szentegylet Taglétszám Vagyon 52 0.00 Teher Zárszámadás végösszege 0.00 680.00 45 Barabás fiókhitközség Bereg vármegye Szervezet: orthodox Gondnok: nincs Anyakönyvvezető rabbi: nincs Rabbi: nincs Lélekszám: 52 Adózók száma: 11 Hitközségi tagok állami vagyonadója és adóalapja: Hitközségi tagok állami jövedelemadója és adóalapja: 48.00 52.00 45416.00 4186.00 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom