Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április

Hitközségek - Zemplénagárd fiókhitközség

Kiadás 1. Országos járulék Omzsa Iskolaalap Iroda 2. Saját iskolák kiadásai Világi oktatás 4. Vagyon utáni kiadások Ingatlan fenntartási költség 6. Jótékonysági kiadások Helyi jellegű Országos jellegű 7. Személyi kiadások Igazgatási személyzet Szertartási személyzet 8. Vegyes kiadások Összkiadás: Zárószámadás Összeg Főösszeg Költségvetési előirányzat Összeg Főösszeg 3380.00 286.00 162.00 0.00 0 00 736.30 1500.00 0.00 6206.28 [3828.00] 0.00 0.00 2236.30 [6206.28] 1345.90 13616.48 3000.00 0.00 0.00 240.00 300.00 850.00 0.00 480.00 6984.00 3000.00 [240.00] [300.00] [850.00] [7464.00] 910.00 12764.00 Bevétel 1. Adókból Rendes adó - Pótadó 4. Vagyon hozadéka Ingatlan bérhozama 7. Vegyes bevételek Összbevétel: Zárószámadás Összeg Főösszeg 12172.40 155.86 [12172.40] [155.86] 142.24 12470.50 Költségvetési előirányzat Összeg Főösszeg 13035.00 189 00 [13035.00] [189.00] 0.00 13224.00 732 Zemplénagárd fíókhitközség Zemplén vármegye Szervezet: orthodox Lélekszám: 106 Gondnok: nincs .Anyakönyvvezető rabbi: Glattstein Vilmos (királvhelmeci főrabbi) Rabbi: nincs Megjegyzések: A hitközség tagjai közül 12 fö eltűnt, köztük a volt elnök is. kb 2 éve. Adózók száma: 0 Vagy on értékek Bérház: Tiszta vagyon: templom 0.00 0.00 Hitközségi tagok állami vagyonadója és adóalapja: Hitközségi tagok állami jövedelemadója és adóalapja: 74.00 153.00 67826.00 8897.00 765

Next

/
Oldalképek
Tartalom