Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április

Hitközségek - Alsóhomoród fiókhitközség - Alsólendva anyahitközség

11 Alsóhomoród fiókhitközség Szatmár vármegye Szervezet: orthodox Lélekszám: 100 Gondnok: nincs Anyakönyvvezető rabbi: Katz Joel (erdődi anyakönyvvezető rabbi) Rabbi: nincs Adózók száma: 4 Vagyon értékek Bérház: templom Tiszta vagyon: Megjegyzések: Kitöltetlenül küldték vissza a költségvetésre vonatkozó kérdőívet. 0.00 0.00 16 Alsólendva anyahitközség Zala vármegye Szervezet: kongresszusi Elnök: Schwartz Mór (volt elnök) Lélekszám: 112 Polgári állása: földbirtokos Adózók száma: 38 Anyakönyvvezető rabbi: Lőwy M. Miklós (oki. hittantanár) Rabbi: nincs Alkalmazottak száma: 3 Alkalmazott: 2 rendes alkalmazott, 1 özvegy nyugdíjas rabbiné Önálló felekezeti egyesület, intézmény 1. Szentegylet 2. Nőegylet Taglétszám Vagyon 0.00 0.00 Teher 0.00 0.00 Zárszámadás végösszege 0.00 0.00 Megjegyzések: 1944. március végén a hitközséget feloszlatták, a kinevezett Áltestenrat: Lőwy M. Miklós oki. hittantanár. Hitközségi tagok állami vagyonadója és adóalapja: Hitközségi tagok állami jövedelemadója és adóalapja: 1815.40 4159.70 0.00 0.00 Kiadás 1. Országos járulék 5. Szertartási kiadások (dologi) 6. Jótékonysági kiadások Helyi jellegű Országos jellegű Összeg 1952.56 624.40 Zárószámadás Főösszeg 1783.46 282.94 [2576.96] Költségvetési előirányzat Összeg 2250.00 0.00 Főösszeg 2192.00 330.00 2250.00 59

Next

/
Oldalképek
Tartalom