Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április

Hitközségek - Abony anyahitközség

11 Abony anyahitközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Szervezet: kongresszusi Elnök: Vadász Izsák Anyakönyvvezető rabbi: Dr. Klein Andor Rabbi: nincs Alkalmazottak száma: 5 Lélekszám: 275 Adózók száma: 101 Polgári állása: ny. állatorvos Alkalmazott: rabbi, előimádkozó, aki egy személyben metsző is, tanító, iskola és templomszolga, pénzbeszedő, özv. rabbiné kegydíjjal Iskola Elemi Tanerők száma 1 Tanulók száma 14 Önálló felekezeti egyesület, intézmény 1. Chevra Kadisa 2. Nőegylet Taglétszám 123 106 Vagyon 7463.00 1289.33 Teher 4000.00 0.00 Zárszámadás végösszege 7980.00 1610.00 Alapítványok Dr. Mezey Ferenc Segélydíj alapítványa Vagyona 757.09 Adóssága 0.00 Kiadás 1. Országos járulék Omzsa Iskolaalap Iroda 2. Saját iskolák kiadásai Világi oktatás Hitoktatás 4. Vagyon utáni kiadások Ingatlan fenntartási költség Kölcsön kamatai 5. Szertartási kiadások (dologi) 6. Jótékonysági kiadások Helyi jellegű 7. Személyi kiadások Igazgatási személyzet Szertartási személyzet 8. Vegyes kiadások Adó Vegyes Zárószámadás Összeg Főösszeg Költségvetési előirányzat Összeg Főösszeg 2479.43 180.00 86.00 5846.74 180.00 380.27 0.00 592.90 732.92 8200.80 450.00 802.98 [2745.43] [6026.74] [380.27] 828.93 [592.90] [8933.72] [1252.98] 3994.00 338.00 190.00 6422.40 180.00 1024.00 120.00 400.00 1000.00 11980.00 980.00 1232.00 [4552.00] [6602.40] [1144.00] 583.60 400.00 [12980.00] [2212.00] Összkiadás: 20760.97 28474.00 49

Next

/
Oldalképek
Tartalom