A Fradi 2000. bajnoki mérkőzése (1983. szeptember 10.)

7 Ami Zsiborástól az új szezonban várható, szakáll után gyökeret is ereszt: a váloga­tottban Az FTC Sport­történeti Stúdió tagjai részére ebben az idényben is igyekszik egyedi programokat bizto­sítani. Az aktuális rendezvény híreket újságunkban időben közzétesszük. Rendhagyó módon az 1984-es év első kiemelkedő programjáról már most értesítjük tagjainkat. FTC SPORTTÖRTÉNETI STÚDIÓ TÚRA ATHÉN-OLYMPIA—RODOSTÓ— — ISZTAMBUL—TRÓJA 1. nap: Elutazás autóbusszal Jugo­szláviába. Rövid tartózkodás Belgrádban. (a Kalemegdán és a C.Zvezda stadion meg­tekintése). Továbbutazás, szállás és vacsora Nisben vagy környékén. 2. nap: Továbbutazás Görögország­gá. Thesszalonikiben város­nézés, majd vacsora, szállás. 3. nap: Továbbutazás Athénbe. Út­közben Leonidas emlék­műve és a Thermopülia szo­ros megtekintése. Vacsora és szállás Athénben. 4. nap: Délelőtt Athén nevezetessé­geinek megtekintése. (Olim­piai stadion is!) Délután szabad program. Vacsora és szállás Athénben. 5. nap: Kirándulás a Sunion fokhoz, majd visszatérve Athénbe Piaka—éjszakai program. 6. nap: Továbbutazás Naphilonba. Útközben eoidaurosi szín­ház és a mykénei vár meg­tekintése. Vacsora és szállás Naphilonba. 7. nap: Továbbutazás Olympiába. A stadion és a szentély meg­tekintése. Vacsora és szállás Olympiába. 8. nap: Kompátkeléssel továbbuta­zás Delphibe, majd Thébán keresztül érkezés Trikalába. Vacsora és szállás Trikalá- ban. 9. nap: A Meteora kolostoregyüttes megtekintése után tovább­utazás Thesszalonikibe. Va­csora és szállás. 10. nap: Továbbutazás Kavalán ke­resztül Rodostóba. Vacsora és szállás Rodostóban. 11. nap: Délelőtt a rodostói Rákóczi múzeum megtekintése (ko­szorúzás), majd továbbuta­zás Isztambulba. Vacsora és szállás Isztambulban. 12. nap: Egésznapos isztambuli prog­ram. A városnézés során a Topkapi Palota, a Hárem, a Kék Mecset és a Hagia Sophia megtekintése mellett látogatás a Galataszeráj és a Fenerbahcse pályára. Jó idő esetén hajózás a Boszporu­szon, majd vacsora után Kervansaray (éjszakai prog­ram) 13. nap: Délelőtt szabad program, délután továbbutazás Bur- sába. Vacsora és szállás Bursában. 14. nap: Bursában délelőtt városné­zés: Fellegvár, Zöld Mecset, Murat dzsámi. Délután sza­bad program. Vacsora és szállás Bursában. 15. nap: Továbbutazás Tróján keresz­tül Canakkaleba. Útközben Trója megtekintése. Vacsora és szállás Canakkaleba. 16. nap: Visszautazás Thesszaloniki­be. Vacsora és szállás. 17. nap: Továbbutazás Belgrádba. Vacsora és szállás a jugoszláv fővárosban. 18. nap: Délelőtt szabad program, majd 12 órakor indulás Bu­dapestre! A 6400 km-es út az FTC és a Cooptourist együttműködése miatt rendkívül kedvezményes áron kerül lebonyolításra: a 18 napos jugoszláv— görög—török túra részvételi díja 21 000 Ft! Időpont: 1984. január 2-20. Jelentkezés és felvilágosítás az FTC ajándékboltban, amely az 1983-84-es idénytől a Cooptourist új irodájaként is működik, s az FTC sportútjai mellett más utazási jelentkezéseket is elfogad. Ezzel szur­kolóink jobb, kényelmesebb kiszol­gálását is szeretnénk elősegíteni, hi­szen így „otthonunkban" jelentkez­hetnek vidéki és külföldi, egyéni és társas utakra egyaránt. Visszatérve a sporttörténeti stú­dió görög—török túrájára ez az uta­zás is — hasonlóan az 1983-as tavaszi kiránduláshoz — szintén érdekesnek ígérkezik. Az autóbuszon ezúttal is lesznek sorsolások (a fő díj egy ORION televízió!), sport és helytör­téneti tájékoztatók. A résztvevők névreszóló emléklapokat és fotókat ajándékba kapnak a közel három hetes úton. Az utazásra — személyenként 5000 Ft-os előleggel — a Fradi aján­dékboltban szeptember 30-ig foga­dunk el jelentkezéseket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom