Zalamegyei Ujság, 1938. október-december (21. évfolyam, 221-297. szám)

1938-11-13 / 257. szám

1938. november 13. Zalamegyei Újság 5 a BÍ3SHS A Mindenség Irta: Mécs László. Éb red, moc can a tojásban a sejt: „Isten, Is-ten“, huszonöt napi ritmus. Titkon dobban anyaméhben a lét: „Is-ten, Is-tenu, kilenc havi ritmus. Ó jaj, ha kihagyna! — De él az Erő, de él az Ütem: „Is ten, Is-ten, Is-ten, Is ten!“ Dobogón zakatol, kacagón-zokogón zakatolgat a szív : „Is ten, Is ten“, jő nyolcvan a pulzusi ritmus. Ó jaj, ha kihagyna!! A vérpatakokba belefagyni a lét zene s pirosán párnázna magasba lelkünk, ha kihagyna a ritmus! De él az erő, de él az Ütem: „Is ten, Is-ten, Is-ten, Is-ten!“ Csobogón menetel a patak, a folyó, a folyam: „Is ten, Is-ten, Is-ten, Is ten!“ O jaj, ha kihagyna a ritmus! A hegytől a tengeri tájig belehalna halak sokasága, hajók sora, sajkák, malmok raja rína! — De él az Erő, de él az Ütem: „Isten, Isten, Isten, Isten!“ Lobogón jön a Nap, megy a Hold, megy a Nap, jön a Hold: „Is ten, Is ten, nap pal, éj-jel“ háromszázhatvanötször! O jaj, ha kihagyna a ritmus! Nem volna szivárvány, nem volna virág, nem volna világ, csak futna a Föld, a gigászi koporsó! — De él az Erő, de él az Ütem: ,,\s--ten, Is- ten, Is- ten, \sten!“ Ragyogón menetelnek a csillagok és naprendszerek egyre „Is- ten, Is--ten, fény -év, fény --század, fény- ezred.“ O jaj, ha kihagyna a ritmus! De él az Erő, de él az Ütem : dobog és csobog és lobog és erjed az Idő a Tojásban. A Tojásnak a héja : az Örökkévalóság, mely áll a Tenyerén, áll, tartja az Isten. *A keddi Mécs-esten a szavalókórus adja elő. Zalaegerszeg város futballjátékosai a „Magyar a magyarért“ mozgalomban. — Iparoskongresszus Kas­sán. A nagykanizsai járás ipar- testületének elnöksége azzal a javaslattal fordult az Ipartestületek Országos Központjához, hegy az IPOK idei kongresszusát a vissza­csatolás örömére Kassán tartsa meg. — Zalaboldogfa község csü­törtök este ünnepély keretében emlékezett meg a Felvidék visz- szacsatolásáról. A közönség fák­lyákkal, hazafias dalokat énekelve vonult végig az u'cán, majd a Hősök terén örömíüzet gyújtott. Itt várakoztak már sokan a szom­széd községből is. A Himnuaz eléneklése után leventék és isko­lásgyermekek irredenia vernékét szavaltak, majd a közönség haza­fias nótákat énekelt. Ünnepi be szédel Magdics Nándor tanitó mondott, s arra a hallgatóság lelkesen „Mindent vissza" jelszó­val válaszolt. A Szózat elének é- sável fejeződött be a szép ünne­pe* Törülköző 20 féle vál* tozafban kapható Schütz áruházban — Emésztési kiütések a bő­rön sok esetben hamar elmúlnak, ha bélmükCdéeünket reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserü- vizzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát. — Súlyos szerencsétlenség. Ábrahámhegyen Spur Kálmán budapesti ügyvéd szőlőjétől ter­ményeket szállítottak. Egy helyen, ahol az ui nagyon mély, a sze­kér mellett haladó Molnár Gyula napszámos és Kovács József vin­cellér 8 éves Imre fia a magas parton mentek. Egyszerre ciak megcsúszott a kisfiú és a hátsó kerék alá gurult le. Molnár Gyula ijedten kapott után, majd hirtelen a szekéroldalt is megemelte, azonban a kerék mégis átgázolt a fiun. Azonnal kórházba szántot­ták, ahol megállapítanák, hogy belső szervei összeroncsoló dtak. .Állapota reménytelen. Jókarban levő fehér háló- butor olcsón eladó. Cm a kiadóban — Tűz a galambok! hegyen. Horgas Károly galamboki lakós szőlőhegyén munkásai részére ebédet akart főni. Eközben szál- mateiős pincéje kigyuladtés egé­szen leégett. — December 7! Ez a nap a a m. fair. államsorsjáték legköze­lebbi húzásának napja. Idejében szerezze be államsorsjegyét (ára egész 3 P, fé> 150 P) akkor Önnek is esélye lehet a nyerésrel Főnyeremény 40.000 P. Bengál takaró rózsa, kék és tevesxör szilibe n. Kedvező Schütz vétel 8-50 P0 Schütz Áruház Vasárnap délután fél 3 órakor a város futbaüválogatotlja (ZTE, Move ZSE, leventék), labdaru­gómérkőzést játszik a helybeli diákság válogatott gárdájával a ZTE Jákum u'cai sportpályáján. Szeretnénk, ha a város sport­szerető közönsége megértést ta nusitana és nagyszámú megjele­nésével adna méltó keretet ennek a nemes gondolatért és célért folyó mérkőzésnek. Mindkét csa­patot kiváló íudásu játékosokból A mindennapi raozireklámhirek közül magasan kiemelkedik az az értesítés, amit Gábor Béla, az Edison mozi tulajdonosa ma kö­zölt velünk. Gábor Béla megvá­sárolta (tehát nem kölcsönvette) a felvidéki bevonulásról felvett, egy hatalmas filmmé egyesített riport filmek egy példányát és ezt a történelmi, nyönyörü magyar filmet Budapesttel egyidőben, elsőnek az ország összes vidéki városai között, a jövőhéten mulatja be Zalaegerszeg és vidéke közön­ségének. Medve, Párkány, Király- helmec, Komárom, Érsekújvár, Rozsnyó, Léva, Fülek, Beregszász, Kassa és a többi nagyobb hely­ségek diada!ümepa mind benne van a hatalmas filmben. A bemu­tatás napját később közli a mozi állították össze, akik valóban szép sportszerű játékot nyújtanak a sportkedvelő közönségnek. A mér­kőzés eiöii és a félidő szüneté­ben a leveniezenekar szórakoztatja a közönséget. Előmérbözést a polgári fiúiskola és az öt alsó gimnázium csapatai játszanak. A mérkőzést népszerű helyárak mellett rendezik, hogy a közön­ség minden rétegének módot ad­janak a megjelenéshez. I igazgatósága a város és a vidék közönségével. Igen nagy várakozással tekin­tünk a mozi idei legszebb, nekünk legkedvesebb műsora elé 1 A török köztársaság új elnöke. A lötök törvényhozás tegnapi ülésén megválasztotta az áj köz- társasági elnököt kmet Inonü tá­bornok volt miniszterelnök sze­mélyében. Az új elnök 54 éves, a világháborúban a vezérkarnál szolgált és a köztársaság idején kétszer volt miniszterelnök. A honvédség felvidéki diadalmas bevonulása a zalaegerszegi moziban. ZALAEGERSZEGI KÖLCSÖNE ÖNYYTÄR Lord Rothermore-u 5. Újdonságok. Cronin: Ezt látják a csillagok Sava: Gyógyító kés. Zweig: Békét! Földi: A párizsi menyasz- szony. Undset: A hü feleség. Tobos: A nagyváros árnyai. Mason: A bermudai rejtély. Riggers: Ház a tengerparton Szombaton délután 4 órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor Filléres matiné. Bemutatásra kerül : Köeiönőm, hogy elgázolt. Zenés magyar vigjáték 10 felv. Helyár 10-50 fillér. Szombaton 7i7 és V»9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Dzsungel szerelem Főszereplő: Dorothy Lamour (3 órakor a helyér 20—70 fillér.) Fényes kisérő műsor. — Öngyilkossági kísérlet. Sateinauer István 42 éves, nagy- kanizsai péksegéd a vasutparlon borotvával keresztülvágta torkát, azután elvánszorgott a hídhoz s onnan a sínekre vetette magát, de nem halt meg. Szemtanuk a mentőkhöz siettek, akik az ön­gyilkosjelöltet bekötözték és a kórházba szállították. Frontharcos igazolványt, munkakönyvét és le­veleket találtak nála. Törülköző 50 fillértől kezdve kapható Schütz áruházban — Felhívás az adózókhoz. Zalaegerszeg megyei város adó­hivatala felhívja az adózókat, hogy az összes adótartozásukat november 15 ig fizessék be, mert a 2 százalékos kamattériiősi ked­vezményre való igényüket külön­ben elvesztik. Egy szobát keresek bútor nélkül. Cimet a kiadóba kérek. — Háziasszonyok! Nem ke­rül pénzbe, mégis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma kéri a Dr. Oetker-féle világhírű Fényképes Receptkönyvet amelyet bárkinek ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker A. Budapest, VIII. Conti u;ca 25. Felelős kiadó; GAÄ3- ISTVAR Kiadja: a „Zrínyi“ nyomdaipar és Könyvkereskedés R.T Zalaegerszeg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom