Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-05-31 / 121. szám

4. Zalamegyei Újság 1931 májas 31 Olcsó tűzifa Akácdorong (vékonyabb) 10 P Akáchasáb 12 P Bükk* gyertyánhasábot erdei ölenkint is nagyon olcsón szállítunk FIS C H L fakereskedés. Apróhirdetések. Eladó Zalaegerszeg közelében 3 szobás szép úri lakás, mellékhelyiségekkel, szép gyü­mölcsös és mindent termő föld* és réttel, belsőség, vasút mellett, bgy szintén szép két darab szőlő gyümölcsössel, és felszereléssel, 40 hektó évi terméssel, egy vagon fajgyümölcs terméssel azonnal átvehető. — Érdeklődni lehet Németh József Boncodfölde, Zala megye. Hofherr 3Ví HP. 14 éves és egy Marshal gyorsjáratú 4 HP. kazán. 1000-es körülgyürüs cséplő, 870-es dobgyürüs cséplő’olcsón eladó. Közvetítőt dijazok. Varga fűrésztelep, Gutorfölde. Kereskedők figyelmé­be ! Ujonan létesült szeszecet- gyáramban az eceteladást meg­kezdtem. Szives pártfogást kérve vitéz Patonai Gábor, gróf Apponyi Albert utca 40. Figyelem !­Több száz egyes pár női szandál, szandáléit és fehér cipő érkezett üzletembe. Ezen cipőket hihetetlen olcsón áru­sitom készpénz fizetés mellett. Divat szandálok 6*20, 7*80, 8*80 Fehér cipők legjobb minőségben, szebbnél-szebb fazonú 8, 10, 12 P. Kovács Divatházban. Tel. 84. Az új előírásos Gimnazista sapkák megérkeztek és kaphatók Horváth Jenő — A zalaegerszegi honvéd laktanya szennyvíztisztító beren­dezésének ás a tisztított szenny­vizeknek a Zalába való beveze­tésének engedélyezése tárgyában a vonatkozó, iratokat, műszaki terveket és a szombathelyi m. kir. kultúrmérnök hivatal szakértői divatüzletében. Felelős kiadó ; GA ÁL ISTV A M észrevételeit a május 31-től jú­nius 29-ig terjedő időn át Zala­egerszeg városházánál (II. em. 7. ajtó) közszemlére kiteszik, ahol azokat az érdekeltek meg­tekinthetik. Az ügyben Zalaeger­szeg városban a város po'gár- mesterének vezetése alatt, a szom­bathelyi kultúrmérnöki hivatal közbenjöttével tartandó tárgyalás határidejéül június 30. napjának délelőtt 10 óráját tűzték ki, az összejövetel helyéül pedig a vá­rosházát jelölték meg. Felhívják az érdekelteket, hogy a fentiek tekintetében netáni észrevételeiket, akár a közszemlére kitétel ideje alatt írásban, akár a megtartandó helyszíni tárgyaláson szóval an­nál is inkább adják elő, mert el­lenkező esetben a határozatot to* vábbi meghallgatásuk nélkül hoz­zák meg. i x va alkaima nyerni. Gyorsan vegye meg sors­jegyét a ZTE tárgysorsjátékhoz. Húzás június bő 19-én. Sorsjegy ára I P. A „Zrínyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. — Nyomdavezető : Gaál István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom