Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-05 / 3. szám

4. Zalamegyei Újság 1937. január 5. Apróhirdetések. Ajándéknak »ihat. 6 t* á t, éteflsarsri olcsón és jól TIKI-nél vésést Zalaegerszeg, Rákóczi-utca,- Medern lakásberendezést bizalommal vásárolhatunk az ország legnagyobb és legré­gibb cégénél: KOPSTE1N bútoráruházak, Nagykanizsa, Sógornőmet, ki csinos, kedves és jó háziasszony, orvos özvegye, s havi 300 pengő jő vedelmet hosó készpénzzel ren­delkezik, férjhez adnám, 45 —55 év körüli szolid életű — nem hozományvadász — tisztviselőhöz, esetleg özvegyhez. Leveleket : „Két fiacskája van“ je­ligére kérek a kiadóba. Keresek egg téglavető családot, amely háromezren felüli nyers téglát megcsinál. Fi­zetési feltételek megtudhatók : Mohaupt téglagyár, Pórszomba?, Zala megye. Pezetta Jakab. 1865 BALI FRAKKING mellény, gallér, nyakkendő, LEGSZEBB KIVITELBEN cégnél, Zalaegerszeg, Telefon 170 szá m* Hölgyek, Ufäk I Itt & báli idény. Felhívom figyelmüket íz­léses bálicikkoimre. Strass gombok és csatok, csipkék, virágok, harisnyák, kesztyűk, ingek, nyakkendők stb. Szolid árak, megbízható jó áru ! Horváth Jenő divatáruháza (Plébánia épület,) — Az új kalapdivaí: négy az egyben. Newyorkból jelent k: a newyorki előkelő nővilág leg újabb divatja a „négy az egyben“ kalap, amelynek karimája kicse- rélheíő ú*y, hogy négyféle válto­zatban lehet viselni. Színházban vagy hangversenyen a hölgyek a karimát a ruhatárban hagyják és a megmaradt rés-1 kecses estélyi fejviseletté a 'akii ják. Pers?e ez a divat nem akadályozza majd meg, hogy a hölgyek minden ad indó alkalommal kijelentsék, hogy n’ncs egy rendes kalapjuk. Mert ez a „négy“ kaíap sem ér majd i fői egy rendessel . . . — Leszúrtak egy zalavégi fiatalembert. Zalavégen a kocs­mában a szilveszteri mulatság szalmával halálos azurkálás tör­tért?. Mikor éjfélkor a lámpát el­oltották, egyik haragosa leszúrta Márkusz Károly 20 éves fiatal­embert A sebesüllet kórházba szállították, ahol meghalt. A csendőrség megindította a nyo­mozást. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk. Felelős kiadó : gaAl istvAn Kiadja: a „Zrínyi“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.T. Zalaegerszeg. vászon- és kelengyeárusitás január 6-tól február 2-ig. 2 kedvezményes nap A „Zrínyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. — Nyomdavezető: Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom