Zalamegyei Ujság, 1936. január-március (19. évfolyam, 1-75. szám)

1936-03-31 / 75. szám

1936. március 31. Zalamegyei Újság 3. — Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bélza­varok, máj- és lépduzzadás, a has állandó puffadtsága és a re­keszizom gyakori feltolódása, hát- és derékfájás ellen a természet adta „Ferenc József“ keserüviz, kisebb adagokba elosztva, na ponta többször bevéve, hathatós segítséget nyuj*. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József viz alhasi meg­betegedések eseteiben — túltáp­lált, vérbő egyéneknél is — gyor­san, biztosan és mindig enyhén hat. Az orvosok ajánlják. — Elégett autó. Ifj. Pettkó Zsigmond balatonfüredi szőlőbir­tokos autóján Tihanyba igyekezett, s útközben az autó kigyúladt Petikó az autóból való kiugrása közben megsérült. A kocsi égé szén elégett. — Tüzeset. Óhidon csütörtök este 8 óra tájban kigyúladt Beledi Lőrinc pajtája. Szerencse, hogy kedvező szél fújt, mert különben kiszámíthatatlan pusztulás szár­mazhatott volna belőle. Csupa zsuppos házak közé ékelve volt ez a pajta. A derék tűzoltóság lokalizálta a tüzet. A pajta le • égett, a kár biztosításból megté­rül. — Legkisebb napszámbérek. A polgármester a földművelésügyi miniszter rendelete alapján közli az érdekeltekkel, hogy ha a város területén a mezőgazdaságban al­kalmazott munkások (napszámo­sok) részére készpénzben vagy terményben fizetett napszámbérek annyira alacsonyak, hogy azok a munkás és családja megélhetését nem biztosítják, bárki kérheti nála a gazdasági munkások (napszá­mosok) részére fizetendő legki­sebb napszámbérek megállapítá­sának elrendelését. Piros tojás helyett, ajándékot vegyen De ez rsak TIKI féle óra s ékszer legyen. Varga Lajos (TIKI) órás és ékszerész — A méhtenyésztők szak­oktatása. Á méhtenyésztőknek szövetkezetbe tömörülése óta Za­laegerszeg és vidéke méhészeti tagozata, mint a szövetkezet kül­ső szerve, rendszeresített téli tan­folyamán végzi az okszerű te nyésztés és termelés ismertelésé­vel járó kötelességét. A tagozat sikeres működését nagyban elő­mozdítja : a vidék méhtenyésztő­inek buzgósága, kitartó érdeklő­dése, a szakoktatásokon állandóan nagy számban való részvétele, amiről az 1935/36. év télihónap­jaiban most már harmad Ízben megrendezett és március 29 én b ‘záródott téli tanfolyam is ta­núskodik. A tavaszi és nyári hó napokban a gyakorlati oktatást Varga József, a tagozat méhész­mestere, a méhészetek helyszíni látogatásával végzi. — A MOVE ZSE italméré­sébe Üzletvezetőt keres junius 1-re. — A balatoni borpiac igen csendes. Jobb borok iránt semmi érdeklődés nincs, a gyengébb borokból is kevés az eladás. Az osztrák vevők teljesen elmaradtak. — Útlevél nélkül lépték át a határt. A zalaegerszegi rend­őrség elfogta Birkmayer Károly és Prammer Antal osztrák gyári munkásokat, akik útlevél nélkül lépték át a határt Ö; napi elzá­rásra és kitoloncolásra Ítélte őket a rendőrbiró. — Leendő anyáknak kellő figyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmüködésük rendben le­gyen, ami legegyszerűbben a régóta közismert természetes „Fe­renc József“ keserüviz haszná­lata által — reggel éhgyomorra egy fél pohárral — érhető el. Nőorvosi klinikák egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc József vizet, mert könnyen bevehető, rendkívül enyhe hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül bekövetkezik. SPORT. Move—ZSE—Körmendi TK 4:3 (1:1). Barátságos mérkőzés Zalaegerszegen. Gyenge játékkal, s csak nehezen győzött vasárnap a Move ZSE. A biró sípjelére a a körmendiek vezették az első támadásokat, amelyek tartósak és elég veszélyesek voltak. A Move csak lassan kapott lábra, s a 15. perc körül néhány formás táma­dást vezetett. Horváth Ferenc és Léránt lövései azonban mellé mentek. A hazai támadások nem voltak tartósak. Nemsokára ismét Körmend^ a támadó fél és a 22. percben a bizonytalankodó Move védelem mellett megszerzi a ve­zető gólt (0:1). Tovább is a kör­mendiek támadnak és a Move csak a félidő vége felé tér magá­hoz. A 41. percben Léránt lövi be az egyenlítő gólt. — Szünet után a Move valamivel élénkebb és az első húsz percben két újabb gólt szerez Gémesi révén. (3:1). Azután a Move megint lélektele- nül játszik, viszont a körmendiek lendületbe jönnek és a 23. perc­ben 3:2 re javitják az eredményt. A Move csak a 4i. percben ér el újabb gólt Léránt révén (4:2), de nem sokáig örülhet, mert a 44. percben a lelkes körmendi csapat 4:3 ra állitja be a vég­eredményt. — A győztes csapat­ról semmi jót nem mondhatunk. Csatárok és a védelmek egyaránt szürkén és kedv nélkül játszottak. Csak Varga érdemel dicséretet. Körmend minden embere lelkes és némelyik jó is volt. Jövőre a csapat komoly ellenfél lehet a bajnokságban. ZTE—Perutz 2:2 (1:0). Baj­noki Pápán. Pompás küzdelmet vívott Pápán vasárnap a ZTE és csak balszerencséjének tulajdonít­ható, hogy nem tudta a győzel­met megszerezni, amit pedig a pápaiak szerint is megérdemelt volna. Már az első percben a ZTE van frontban és Dorogi át­adásából Martinka élesen lő. Ba­csay ismét felviszi a csapatot, de Martinka beadását a beloő csatá­rok elhibázzák. Most a Perutz is erősít, de az iramot nem sokáig bírja és hamarosan ismét a zöld* fehéreké az irányítás. A 13. perc­ben Bacsay labdáját Martinka kapja, továbbítja Czirkovitsnak, aki éles gólt lő (1:0). A pápai csapat nagy erővel tör az egyen­lítésre, de a ZTE védelem szi­lárdan áll, később pedig táma­dásba dobja csatárait. A ZTE igen veszélyes, főleg Martinka révén, de nem kíséri szerencse. Szünet után a Perutz váratlanul jól keid és a 2. percben Lim- perger révén egyenlít (1:1). Né­hány zalai támadás után ismét a pápai csapat van lendületben és a 8. percben második gólját éri el (1:2). A ZTE nagy esővel fek­szik bele a játékba, fölénye néha nyomasztó. Sajnos Koszta, Doro­gi, Szabó és Martinka lövései sorra mellé mennek. Végre a 38. percben Koszténak sikerül egyen­lítenie (2:2). A győztes gólért nagy közdelem indul, de a hát­védek mindent hárítanak. — A ZTE jobb volt ellenfelénél; na­gyobb kedvvel, nagyobb tudással is játszott. Különösen kitűntek Szökrönyös, Bacsay, Koszta és Martinka. A Perutz gyengébben játszott és csak nehezen tudott ellentállni az erőteljes zalai tá­madásoknak. Törekvés 11.—Gazdasági Akadémia 2:1 (1:0). Vasárnap ütközött meg a keszthelyi „He- licon-sporttelep“ en a Törekvés Balaton bajnokságért rajtoló csa­pata a gazdászok együttesével. A barátságos jellegű küzdelem a II. félidőben egészen iramos mérkő­zéssé változott. A két klub riva lizálása fellángolt. Hogy a gazdá- szoknak ezúttal a Törekvés II-t sem sikerült legyőzni, abban a szerencsének is része van. A Tö­rekvés II. góljait Becze és Treíf- ler III. szerezték, az Akadémia góliövője Rada volt. A mezőny legnagyobb teljesítményét Kuthy (Kgaac) nyújtotta, de megfelelt Csönge, Magasházi (Törekvés) és Tar, Botykay, Laczkovits (Aka­démia) is. Wolf nem való még bírónak. Futballeredmények. Hungária —SBTC 3:2, Ferencváros—Sze­ged 2:0, Újpest—III. kér. 2:0, Phőbus—Kispest 1:0, Soroksár— Budai 2:1, Attila—Törekvés 3:2, Vasutas—DAC 2:1, SVSE—Textil 9:0, SFAC-SíSE 3:2, VTC-TAC 0:0, Előre—TSC 4:3, ETO—KFC 3:1, Vasutas II.—SzFC 1:0, Celli Vasutas —Pápai Vasutas 3:0. Sárközit profinak nyilváni tották. Sárközi Józsefet, a ZTE jobbfedezetét a kerület profinak nyilvánította. Az Ítéletre az adott okot, hogy Sárközi a Mohácsi TE- nél hivatásos edzői állást vállalt és félhavi fizetését előre fel is vette. A profivád ;alapján a Komáromi FC megóvta a március 8-i ZTE mérkőzést, mert azon Sárközi is szerepelt. A kerület azonban az óvást elutasított?, mert a március 8-i mérkőzésen Sárközi még mint a ZTE igazolt és jogosult játékosa szerepelt. Paula Wessely Jön! EPIZÓD Jön I Paula Wessely I MODERN LAKDERENDEZÉS otthonos Ízléses és nem drága, ked­vező feltételekkel is kapható KOPSTEIN bútoráruházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom