Zalamegyei Ujság, 1933. április-június (16. évfolyam, 74-145. szám)

1933-04-07 / 79. szám

4 Zalamegyei Újság 1938 április 7. SZ8HHÁZ. Megnyitó előadás. Deák Lőrinc színtársulata tegnap este tartotta megnyitó előadását Zalaegerszegen a Bárány szálló nagytermében, amelyet egészen megtöltött az érdeklődő közönség. Szilágyi-Eisemann „Zsákbamacs­ka“ cimii operettje volt a meg­nyitó darab. Tipikusan „pesti“ történet, bőven megtűzdelve a magyar lélek számára annyira idegen szellemességekkel, a fő­városi utca jassz kiszólásaival és malacságaival. De színpadtechni­kai szempontból jó mesterember­munka, igy bő lehetőségeket nyújt a rendezésnek és a színé­szeknek. A lehetőségeket a Deák társu­lat ki is használta, még pedig határozottan ügyesen és egészben véve sikerült, jól pergő előadás-. sál mutatkozott be a zalaegerszegi közönségnek. A rendezés ötletes volt, a játékban az egész együttes jó, igazi énektudást és hangot azonban csak a primadonnától hallottunk. Az ő táncait leszámítva a táncok is átlagnivón mozogtak.-Hiányoz­tak a beteg Szabó Ernő bravúros láncai. Az együttes lelke Paxy Teri primadonna volt, akinek jókedvű játéka, kellemes hangja általáno­san tetszett. Deák Lőrinc nagy rutinnal játszott, de igazi ter­rénuma a dráma. Kőmives beug­rása igen sikerült volt: humorér­zéke nagy, játéka ötletes. Tehetsé­ges színésznek bizonyult Mészáros Ági, aki megérdemelten jutott a karból a szubrett szerepére. Te­hetségesen játszottak még Benes Tusi, Kertész Sándor, Sorr Jenő, és a kisebb szereplők is. Eisemann Mihály szép és fülbe mászó zenéjét a kicsi zenekar jól interpretálta és jól támogatta a színészeket. A díszletek szépek voltak. Zalaegerszegi terményárad Búza 12.— P (boletta nélkül) rozs 5—5.50 P (boletta nélkül; szemes tengeri 8’—, zab (szeme sitett) 7—00, árpa 9 P, csöves tengeri — P, széna 5—6 P, lőhet e- mag 60 P, lucerna mag 75 P, aloni' szalma.. 4—5 P, zsuppszalma 80 f. Felelős kiadó: Dp. HOLLÓS FÉRÉSIG, — Mécs László költeményei \ a „Zrínyi“ könyvkereskedésben kaphatók. Játékvezető ; ANDOR BÉLA. A Sakk Kör házi versenyén tegnap a következő eredmények voltak : Pajor—^Szabó egy és fél­fél, Verrasztó—Nemes 1:1, Ka- uzli—Wennsz 2:0, Albert—Hegyi 2:0, Nyilassy—Kiss 1:1, ifj. Braun —Piisky 2:0, Verrasztó—S’abó 2:0, Hegyi—Arany 2:0, Kauzii — Nyilassy 2:0. Sakkrejtvények. A zalaeger szegi Sakk Kör megalakulása óta eleven sakkéiet folyik a városban és mind többen kedvelik meg ezt a szép játékot. A sakkélet fejlesz­tését lapunk is szolgálni akarja, ezért időnként rejtvényeket köz­lünk. Az elsőt a mai számunkban közöljük. Matt kettő lépésben. Simon István HENTES- ÉS MÉSZ iROSMESTER Ajánlja elismert minőségű virsli gyártmányait, — kalbász és szalámi áruit, — füstölt különlegességeit. Vidékre postacsomagok­ban utánvét mellett. Pontosésfigj elmes kiszolgálás Ma, csütörtökön (csak 1 nap) 7 és 9 ó.» kor filléres helyárakkal 2 nagy sláger kerül bemutatásra az Edisonban Ut a menyországba. Modern történet az amerikai felső tíz­ezrek világából 10 felv. Főszereplők : Janet Gaynor és Charless Farrell. 3 JÓMADÁR. Izgalmas regény a hegyek, a szabad természet, a vadnyugati'banditák vilá­gából 8 felv. Főszereplő: Vidor Uc. Laglen. Jön! K I K I. Kiki egy párisi kislány — mindig jó­kedvű, folyton kacag, a végén pedig színésznő lesz belőle. A szüzsét már ismerjük, sokat kacagtunk rajta szín­darab korában. Most még többet neve­tünk, hiszen a női Chaplin az, aki bele- bujt az ördöngős párizsi görl ruhájába és elénk áll, hogy minden szomorúsá­got elfelejftessen velünk. A mókázás női nagymestere : Anny Ondra jálsza a filmet a Kiki címszerepét, rengeteg vidámsággal, légiónyi groteszk ötlettel. A vidámságban megfe elő partnere a kitűnő Hermann Thimig. Apróhirdetések. Zalaegerszegen Rákóczi-uíca 54 szám alatt egy ház gyümölcsös kerttel és szántóval együtt eladó. Egy komfortos 4,szobás adómentes ház eladó. Érdeklődni a kiadó- hivatalba lehet. Eladó ház Zalaegerszegen. Elköltözés miatt a város belterületén jó jövedelmező jókarban lévő ház el­adó. A ház meghozza a jövedelem 10 százalékát. Érdeklődni lehet Zalaeger­szegen a kiadóhivatalban. Nagykanizsán Magyar-utca 11 sz. alatt. £8 G l MEGNYÍLT I MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! KÁVÉHÁZ KESZTHELY.RÁKŐCZI-U. 2.SZ.ÄLATT KITŰNŐ ZENE ELSŐRENDŰ ITALOK KÁVÉHÁZI ÉTELEK SZOLID POLGÁRI ÁRAK! HIDEG-BÜFFÉ SZIVES PÁRTFOGÁST KÉR HERMANN RÓBERT 5796 CÉGTULAJDONOS. Szcmbaihelyi Kátrány és Vegyigyár zalaegerszegi fiókja. Petőfi Sándor utca 29. szám alatt (volt villanytelep) megnyílt. Kátrány, facement, kocsikenőcs, karbo- lineum, gyümölcsfa- karbolineum, takar­mánymész (szén­savas) stb. gyári áron. Szíveskedjék árajánlatot kérni. Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar ia KöayvkőTsskedés Rt. Zslaegerssef.

Next

/
Oldalképek
Tartalom