Zalamegyei Ujság, 1931. október-december (24. évfolyam, 228-301. szám)

1931-11-18 / 268. szám

Zalamegyei Újság 1931 november 18. Schütz kabát a Bég- olcsóbb és legjobb !! — Elfogták a kanizsai tör­vényszék kasszafuróit. A buda- dapesti rendőrség elfogta Szabó István 35 eves és Szabó Imre 34 éves bördiszmüáru segédeket, a csendőrség pedig Kardos István 40 éves bőrdiszmüárukereskedőt. A három férfi az utóbbi években mintegy ,ötven kasszafurást köve­tett el. Ök törtek be 1926-ban a nagykanizsai törvényszékre, amely­nek pénztárából 80 millió koro­nát vittek el. Ez volt az első kasszafurásuk. Utána még sok betörést követtek el vidéken és a fővárosban. Lehetséges, hogy Za­laegerszegen is járt a három be­törő és ők követték el vagy a polgáriiskolai vagy a törvényszéki betörést. A zalaegerszegi rendőr­eire vonatkozóan még nem kapott értesítést Budapestről. — Folyó hó i8>án, sxer- rfén <akció»nap a Schütz Áruházban. 47 S ozv év óta fennálló fehérnemű mosodámban és vegytisztító intézetemben olcsón, jól és pontosan akarom a n.é. közönséget kiszolgálni: női ruhák tisztítása 2 50—4 P-ig férfiöltönyök tisztítása 4—5 P-ig férfiingek darabja 60—70 f-ig gallér és kézelő darabja 10 fill. Szives pártfogást kér: Farkas Ferencné, Berzsenyi Dániel u. 52. 4751 j — Kétszázezer pengős fize­tésképtelenség Keszthelyen. Simon Géza dr. keszthelyi ügy­véd, akinek Cserszegtomajon 30 holdas 'szőlőbirtoka van, kény­szeregyezségi eljárás megindítását kérte a törvényszéktől. Az ügyvéd aktíváit 125 ezer, passzíváit pedig 189 ezer pengőben jelölte meg. Fizetésképtelenségét a súlyos gazdasági válság, elsősorban pedig a borértékesítés válsága okozta. — Meglopta a mostohaap­ját. Fala Lajos 33 éves dobrii lakós, mostohaapjának dobrii la­kásáról egy télikabátot 30 pengő értékben ellopott, majd megszö­kött. A kerkaszentmiklósi csend­őrség körözi. SPORT. A bajnokság állása a szom­bathelyi csoportban: 1. Move ZSE 10 8 1 1 34: 7 17 2. SzSE 9 6 1 2 23: 9 13 3. Kőszeg 9 6 — 3 11:9 12 4. Sárvár 9 6 — 3 10:12 12 p) 7TF ? 4 ! > Q • 7 Q 6. Perutzgyár 8 3 1 4 12:' 15 7 7. Testvériség 8 3 1 4 6 : 2 i 7 8. CESE* 10 2 2 6 7:9 6 9. Tapolca 7 3 — 4 8:12 6 10. Körmend 9 2 2 5 12: 17 6 11. P. Vasutas* 10— 1 y 0:14 1 * Visszalépett. asozi. Greta Garbo idei első nagysikerű filmje: Románc. Hangos dráma 10 felvonásban. Bemu!atja az Edison Mozi csak egy nap, november 18 án szerdán, 7 és 9 órakor. — A vígszínház­ban ment ez a méiy érzésű dráma, amelyben Greta Garbo egy ra­gyogó szépségű olasz énekesnői játszik, aki meghóditja egy fiatal férfi szivét. Ragyogó az a film, amelyben megelevenedik előttünk a férfi és az énekesnő románca, melyet zeneileg Csajkovszki ro­mánca fest alá. ;_A „Mosolygó hadnagy“ sikerét fogja felülmúlni az idei szezon legnagyobb operetísikere: Her­cegnő asdjutamsís. Willy Fritsch és Nagy Kató káprázatos kiállítású, csupa muzsika, csupa melódia operettje. Uránia mozgófénykép-szinhás. (Keszthely). Szerdán, november hó 18 án és csütörtökön 19-én, szerdán 1 előadás (9 órakor), csütörtökön 2 előadás (6 és 9 órakor) Molnár Ferenc nagysikerű vigjátékának hangos filmváltozata OLYMPIA. A hírneves magyar szerző vigjá- téka a világ minden részében ke­rült lejátszásra és most újra útnak indult, hogy film alakjában hó­dítsa meg a világot. Főszerepeit Nora Gregor, Theo Shall, Julia Serda, Hans Junkerman és Carl Ettinger játszák. Ezenkívül: Szo­lid családi műsor, hangos Stan és Pan burleszk és Metro Híradó. !€§«§; aizdasáp. Budapest, november 16. StidaiiMti valutáit hivatalé* árfolyamai i Angol font 20.45—21 95, belga ’rank 8 85 79.85, cseh korona 16.86-i7.C0, dán korona 152.00—153.20 dinár 10.(6 -10.16, dollár 56 .50—572.50 fran- -ift frank 22.15 -22.45 holland íornt 228.3)— 30.1U, lengyel zloty 63 35 >4.15 lei 0.38—3.48, lira 2885-29.65, 'émei márka 135X0—136.00, norvég »"róna 152.50—153.70, osztrák schilling 80 00 - 80.60, «vájd frank 110 75-111.75, 3 ed korona 152.60—153.80 Zalaegerszegi terményárak Búza 10.50-11. P (boletta nélkül), roz£ 10.50—11 P (boletta nélkül), szemes tengeri 14-15, zab (szeme­sitett) 14,50 P, árpa 17 P, csöves tengeri 7-8.50 P, széna 6 P, lóhere 6—7 P, lucerna 6—7 P, alom­szalma 4—5 P, zsuppszalma 80L Apróhirdetések. Az apróhirdetés dija szavanként 6 f. Cimszó és minden vastagabb betűvel szedett szó két szónak számit. Állást keresőknek 50 százalék kedvezmény Vasárnap és ünnepnap 50 százalék, kedden és pénteken 25 százalék felár A hirdetési díj előre fizetendő. Házikosxtra abonenseket havi vagy heti fizetés mellett is vállalok. Ételeket kívánatra házhoz szállítom. László Im- réné Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 42. 4829 Felelős kiadó : Dr. HOLLÓS FERENC. 1 Kiadja: a .ZRÍNYI" Nyomdaipar ét I Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg vadászfegyverek, gramofonok és azok alkatrészei, felszerelései nagy választékban. Építkezési anyagok stb. raktáron. D. „Goodrich“ auf ógummik egyedárusitása és nagy raktára ! műszaki vaskereskedőnél Telefon : 54. 3239 —— MH 1 lMIIHír ~I1 ~ ~ II 11 I I II' Til—I A „Zrinyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom